2017-2018 - 2. Dönem YILI HABERLERİ

MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMINDA ÇOCUK İSTİSMARI ELE ALINDI

“Cinsel istismara maruz kalan çocukların %30'u 2-5 yaş, %40'ı 6-10 yaş, %30'u 11 – 17 yaş grubundadır.”

GKV Özel Okulları 2017-2018 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Programı kapsamında 21 Haziran 2018 tarihli seminerde “Çocuğa Yönelik İhmal ve İstismarın Önlenmesi” konusu ele alındı.

GKV Özel Okulları Psikolojik Danışma ve Rehberlik Zümresi tarafından düzenlenen seminere Genel Müdür Yardımcısı Sayın İsmet Tiryaki, idarecilerimiz ve öğretmenlerimiz katıldı.

“ÇOCUK İSTİSMARI 0-18 YAŞ GRUBUNDAKİ BİR ÇOCUĞUN SAĞLIĞINI, FİZİKSEL GELİŞİMİNİ, PSİKO-SOSYAL GELİŞİMİNİ OLUMSUZ ETKİLER”

Seminerin ilk bölümü GKV Özel Liseleri Rehber Öğretmeni Bilge Kılıç yaptığı sunumla “Çocuk İhmali, Fiziksel, Duygusal ve Ekonomik İstismar” konularının altını çizdi. Kılıç şu açıklamalara yer verdi: “İhmal, çocuğa bakmakla yükümlü kimsenin çocuğun gelişimi için gerekli ihtiyaçları karşılamaması veya bu ihtiyaçları dikkate almamasıdır. Fiziksel, eğitimsel ve duygusal olmak üzere 3’e ayrılır. Çocuk İstismarı 0-18 yaş grubundaki bir çocuğun sağlığını, fiziksel gelişimini, psiko-sosyal gelişimini olumsuz etkileyen, bir yetişkin, toplum ya da devlet tarafından bilerek veya bilmeyerek gerçekleştirilen her türlü harekete maruz kalmasıdır. Çocuk İstismarı; Fiziksel, Duygusal, Ekonomik ve Cinsel İstismar olmak üzere 4 başlık altında toplanmıştır.”dedi.

“CİNSEL İSTİSMARA MARUZ KALAN ÇOCUKLARIN %30'U 2-5 YAŞ, %40'I 6-10 YAŞ, %30'U 11 – 17 YAŞ GRUBUNDADIR”

Seminerin ikinci bölümünde “Cinsel İstismar” konusuna dair GKV Özel Ortaokulu Rehber Öğretmeni Nurten Tosun çarpıcı açıklamalarda bulundu. Nurten Tosun cinsel istismarın tanımı ile başladığı konuşmasına maruz kalan çocukların yaşa göre dağılımlarından bahsederek devam etti. Tosun’un konuşmasındaki ana başlıklar şöyleydi: “Cinsel istismara maruz kalan çocukların %30'u 2-5 yaş, %40'ı 6-10 yaş, %30'u 11 – 17 yaş grubundadır. Bir başka deyişle olguların %70'ini küçük yaş grubu oluşturmaktadır. İstismarcıların %96'sı erkek, %80'i de çocuğun tanıdığı birisidir. Yaşanılan vakaların sadece % 10 ile 15’i bildirilmektedir. Cinsel istismara uğrayanların %71 i kız, %29 u erkektir.”dedi. Cinsel istismarın aile ve çocukla ilgili risk etmenlerine değinen Tosun cinsel istismarın çocuklarda bıraktığı psikolojik etkilere hakkında da katılımcıları aydınlattı.

“CİNSELLİK KONUSUNDA ÇOCUKLARINIZI BİLGİLENDİRİN. GÜVENLİKLERİNİ SAĞLAMAYI ÖĞRETİN”

Seminerin son bölümünde ise GKV Özel İlkokulu Rehber Öğretmeni Fatma Okuyucu “Çocukların İstismardan Korunma Yöntemleri, Hukuki ve Psikolojik Destek” konusunda öğretmenleri aydınlattı. Okuyucu yaptığı sunumda şu konulara değindi: “Amerikalı Antropolog Hall kişisel sınırlarımızı mahrem mekan, kişisel mekan, sosyal mekan ve topluma açık mekan olarak çeşitli kategorilere göre açıklar.

Çocukluğumuzda bizim sınırlarımız ne kadar ihlal edilirse, yetişkinliğimizde de sınırlarımızı çizmekte o kadar zorlanıyoruz. Çocuklara mahremiyet eğitimini verirken doğal olmasına özen göstermeli, zorlamamalı, izin alarak yaklaşmalı ve özel alanı tanımlamalıyız. Cinsellik konusunda çocuklarınızı bilgilendirin. Güvenliklerini sağlamayı öğretin. Bedenlerini korumayı öğretin. Hayır demeyi öğretin. Yardım istemeyi öğretin.”dedi. Cinsel istismara uğrayan birisine nasıl yardım edilebileceği konusunda da öğretmenlerimize bilgi veren Okuyucu konuşmasını ihmal ve istismar ile karşılaşıldığında başvurulabilecek yerlerin telefon numaralarını paylaşarak tamamladı.

İHMAL ve İSTİSMAR VAKALARI İLE KARŞILAŞTIĞINIZDA BAŞVURABİLECEĞİNİZ YERLER

Çocuk İzlem Merkezi : 0 342 360 08 88
Hacı Lütfiye Şireci Rehberlik Araştırma Merkezi : 0 342 321 35 34
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Gaziantep İl Müdürlüğü : 0 342 231 65 21-22
Gaziantep Emniyet Çocuk Şube Müdürlüğü: 0 342 336 58 52
Gaziantep Barosu Çocuk Hakları Merkezi : 0 312 416 72 00
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı : ALO 183


GKV’DE 'ÖZEL EĞİTİM'- 'KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ' - 'KAPSAYICI EĞİTİM' KONULARINDA SEMİNER

GKV Özel Okulları 2017-2018 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Programı kapsamında 19 Haziran 2018 tarihli seminerde “Özel Eğitim”, “Kaynaştırma Eğitimi” , “Kapsayıcı Eğitim” tüm detayları ile mercek altına alındı.

GKV Özel Okulları Rehberlik Servisi ve Şehitkamil Rehberlik Araştırma Merkezi işbirliğinde düzenlenen seminere Genel Müdür Yrd. Sayın İsmet Tiryaki, idareciler ve GKV Özel Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Lise öğretmenlerinin tamamı katıldı.

Şehitkamil Rehberlik Araştırma Merkezi Özel Eğitim Uzmanı Sayın Altuğ Giray Eder’in konuşmacı olarak katıldığı seminerin ilk bölümü “Özel Eğitim” ve "Kaynaştırma Eğitimi"ne ayrıldı. Sayın Giray bu başlık altında yaptığı açıklamalarda Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) ve özel eğitim gereksinimi olan öğrencilere yönelik öğretmenlere yol gösterici bilgiler verdi. Sayın Giray şu konulara değindi: “’Özel eğitim gerektiren bireyler için bireyselleştirilmiş eğitim planı geliştirilmesi ve eğitim programlarının bireyselleştirilerek uygulanması esastır. BEP uygularken ekip; Öğrenci, Müdür-Müdür Yrd.,Özel Eğitim Öğretmeni, Rehber Öğretmen, Eğtiim Programını Yapan Öğretmen, Sınıf Öğretmeni, Alan Öğretmeni, Aile, Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu’ndan bir üye belirlenerek oluşturulur. BEP uygulayacak öğretmenlerin sorumluluklarına da değinen Giray BEP ekibi çalışma süreci, BEP dosyası, performansın belirlenmesi, Destek Eğitim Hizmetleri’nin belirlenmesi, kısa ve uzun dönemli amaçların belirlenmesi ve Bireyselleştirilmiş Öğretim Programı’na (BÖP) dair detaylı bilgileri öğretmenlerimizle paylaştı.

Seminerin ikinci kısmı “Kapsayıcı Eğitim” konusuna ayrıldı. GKV Özel Liseleri Rehber Öğretmeni Zehra Doğan tarafından yapılan sunumda kapsayıcı eğitimin tanımı, ilkeleri, yöntem ve teknikleri anlatıldı. Doğan yaptığı sunumda şu açıklamalara yer verdi: “Kapsayıcı Eğitim, özel gereksinimi ve/veya engeli olsun veya olmasın, sosyal, kültürel, eğitimsel, yaşamsal aktivite ve fırsatlara tüm toplum üyeleri ile eşit düzeyde erişimde güçlük yaşayan bütün çocukları kapsaması ve bu çocukların diğer akranlarıyla birlikte eğitim alma hakkını vurgulanmasıdır. Kapsayıcı sınıfta uygulanan öğretim yöntem ve teknikleri arasında işbirlikli öğretim (grupla çalışması),istasyon, çalışma yaprakları, proje tabanlı öğretim yer almaktadır.” dedi.

Seminerin son bölümünde GKV Özel İlkokulu Rehber Öğretmeni Gökçen Bindal, “Kapsayıcı Eğitimin Uluslararası Boyutu ve Örnek Uygulamaları” konularında detaylı bilgileri öğretmenlerimizle paylaştı. Bindal yaptığı açıklamalarda; “Kapsayıcı eğitimin uygulanmakta olduğu okullarda her öğrencinin katkısı özeldir ve bu sınıflarda değerler çeşitlilik taşımaktadır. Kapsayıcı eğitim ilkelerinin benimsendiği bu tür destekleyici eğitim ortamında her çocuk kendini güvende hisseder ve okul topluluğuna aidiyet duygusu geliştirir. Ayrıca Türkiye’nin de taraf olduğu UNESCO Özel Gereksinimli Çocukların Hakları Bildirisi’nin (UNESCO, 1994) ülkemizdeki kaynaştırma eğitimi ile ilgili hukuksal çerçevenin belirlenmesinde etkili olduğunu görüyoruz. Bu süreç, öğrenme çağındaki tüm çocukları içeren ortak bir vizyon ışığında ve tüm çocukları eğitmenin devletlerin sorumluluğu olduğu inancıyla, içerik, yaklaşım, yapı ve stratejiler konusunda yapılması gereken değişiklikleri kapsamaktadır.” dedi.


2017-2018 HAZİRAN DÖNEMİ MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI BAŞLADI

GKV Özel Okullarında 2017-2018 eğitim-öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla Haziran ayı mesleki çalışma programı başladı. Haziran ayı çalışma programına göre 11 Haziran 2018 tarihi itibariyle ilk gün programında Milli Eğitim Bakanı Sayın Dr. İsmet YILMAZ’ın açılış konuşması ve Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Sayın Doç. Dr. Yusuf TEKİN’in yılsonu değerlendirmelerine yer verildi.

Eğitim ve Bilişim Ağı üzerinden canlı yayınlanan açıklamaları GKV Özel Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Lise öğretmenlerimizin tamamı izledi. Programa GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı Sayın İsmet TİRYAKİ, idarecilerimiz ve öğretmenlerimiz katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın çalışma programı dikkate alınarak GKV Özel Okulları Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan Haziran ayı çalışma programı 2 hafta boyunca öğretmenlerimizin mesleki gelişimine katkı sunacaktır.


OKULUMUZDA KARNE GÜNÜ

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları bünyesinde faaliyet gösteren GKV Özel Anaokulu, İlkokulu, Ortaokulu, Fen Lisesi, Cemil Alevli Koleji ve Anadolu Lisesi öğrencileri, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının son gününde karnelerini alarak tatile girdi. Tüm öğrencilerimize iyi tatiller dileriz.


DANSIN RENKLERİ GÖSTERİSİ BU YIL “7 BÖLGE 7 RENK” TEMASIYLA SAHNELENDİ

GKV Özel İlkokulu 4. sınıf öğrencilerinin performanslarından oluşan “Dansın Renkleri Gösterisi” geçtiğimiz Cumartesi günü Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde sahnelendi.

Gösteriye Gaziantep Vali Yardımcısı Sayın Hüseyin Yılmaz, GKV Mütevelli Kurulu Üyesi Sayın Osman Kıratlı, GKV Özel Okulları Genel Müdürü Sayın Müfit Taşlıyar, Genel Müdür Yardımcıları Sayın Can Hoşcan, Sayın İsmet Tiryaki, GKV Özel İlkokul Müdürü Sayın Mustafa Şenel, idarecilerimiz, GKV Özel İlkokulu 4. sınıf öğretmenlerimiz ve çok sayıda veli katıldı.

Açılış konuşmasını GKV Özel İlkokul Müdürü Sayın Mustafa Şenel’in, danışmanlığını Halk Dansları Öğretmenleri Sayın Tülay Kıratlı ve Sayın Ayşe Güner'in yaptığı gösteride toplam 150 ilkokul 4. sınıf öğrencisi performans sergiledi.

Ülkemizin her bölgesinden yöresel dansların 150 ayrı kıvılcımla izleyicilere ulaştığı gösterinin hazırlıkları yaklaşık 1 yıl sürdü.

Topraklarımızın renkliliğini ve zenginliğini dansla bütünleştiren Anadolu'yu ve medeniyetleri sanatla, her bir öğrencimizin ayrı bir kıvılcımla bizlere yansıttığı gösteri bu yıl 7 Bölge, 7 Renk temasıyla 5. kez sahnelendi.

Gösteri 10. Yıl Marşı ve emek veren tüm öğretmenlerimize çiçek takdim töreni ile son buldu.


UES ve OXFORD BIG READ YARIŞMALARINDA BÜYÜK BAŞARI ELDE ETTİK

Yabancı dilde eğitim, yarım asrı aşkın süredir uzman yönetici ve kadrosuyla öğrencilerini uluslararası standartlarda yetiştirmeyi amaç edinmiş GKV Özel Okullarının en önemli kuruluş amaçlarından bir tanesidir.

Dolayısıyla okullarımızın her yıl katıldığı uluslararası yarışmalar da öğrencilerimizin yabancı dilde gelişimlerini desteklemekte ve kendilerini ifade etmelerine olanak sağlamaktadır.

GKV Yabancı Diller Direktörlüğü organizasyonunda geçtiğimiz dönemde GKV Özel İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerinin katıldığı “UES ve Oxford Big Read” yarışmalarında birinci olan ve başarı elde eden öğrencilerimize sertifikaları takdim edildi.

Her yaştan öğrencinin İngilizce okuma yeteneklerinin gelişimine katkı sunan yarışmalar için takdim töreni GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı ve Ortaokulu Müdürü Sayın Can Hoşcan, Genel Müdür Yardımcısı Sayın İsmet Tiryaki, Yabancı Diller Direktörü Sayın Cristina Mirela Gültekin, idareciler, GKV Özel İlkokulu ve Ortaokulu İngilizce Öğretmenleri ve velilerin katılımları ile gerçekleşti. Öğrencilerimizi başarılarından dolayı kutlarız.


GKV ÖZEL ORTAOKULU “BELIEVERS” I SAHNELEDİ

GKV Özel Ortaokulu İngilizce Drama Kulübü tarafından İngilizce olarak sahnelenen “Believers” büyük beğeni topladı.

Açılış konuşmasını GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı ve Ortaokul Müdürü Sayın Can Hoşcan’ın yaptığı oyunda ayrıca Genel Müdür Yardımcısı Sayın İsmet Tiryaki, Yabancı Diller Direktörü Sayın Cristina Mirela Gültekin, idareciler, öğretmenler ve çok sayıda veli izleyiciler arasındaydı.

Kadrosunda 5. ve 6. sınıf öğrencilerimizin yer aldığı oyunun hazırlıkları yaklaşık 8 ay sürdü. Toplam 30 öğrenci görev aldı.

Yönetmenliğini GKV Özel Ortaokulu İngilizce öğretmenleri Zeliha Kurt ve yardımcı yönetmenliğini Eda Tekin’in yaptığı “Believers” adlı oyunda dünyaca ünlü 2 edebiyat klasiği İngilizce olarak sahnelendi.

William Shakespeare’in edebiyat klasiklerinden Romeo ve Juliet ile 19. yüzyıldan bugüne masallarıyla çocukları derinden etkileyen Grimm Kardeşler tarafından yazılmış bir klasik olan “Cinderella” oyunlarının sahnelendiği “Believers’da aynı zamanda 3 farklı koreografi ile modern dans gösterisi ve 3 canlı müzik dinletisi izleyicilerle buluştu.


GKV ÖZEL İLKOKULU 2. SINIFLAR YILSONU GÖSTERİSİ

GKV Özel İlkokulu geleneksel 2. sınıflar yılsonu gösterileri tamamlandı. Toplam 146 öğrencinin 1 yıl boyunca hazırlandığı gösterilerde öğrencilerimizin Türkçe ve İngilizce koro, halk oyunları, modern dans ve İstiklal Marşı Oratoryosu performansları büyük beğeni topladı. Gösterilere ayrıca GKV Özel İlkokulu 2. sınıf velilerimiz de yoğun ilgi gösterdi.


ÖĞRENCİLERİMİZDEN DUYARLI DAVRANIŞ

“Bir Dileğim Var Derneği”’nin Geri Dönüşüm Kampanyası’na destek olduk

Türkiye genelinde Onkoloji ve Hematoloji servislerinde Kanser hastalığı tedavisi gören çocuklarımızın dileklerini gerçekleştirebilmek amacı ile kurulan Bir Dileğim Var Derneği, ülke genelinde başlattığı “Geri Dönüşüm Kampanyası” ile İstanbul’da bir onkoloji hastanesi içerisinde tedaviye gelen hasta ve hasta yakınlarının ücretsiz konaklayabilecekleri bir konukevi yapımına destek olmayı amaçlıyor.

Kampanya kapsamında hem evlerimizde, işyerlerimizde atıl halde bulunan cep telefonu, laptop ve tabletlerin geri dönüşüme kazandırılması sağlanacak hem de geri dönüşümde atıklar içerisinde bulunan altın, gümüş, palladium ve cadmium gibi değerli madenlerin ayrıştırılmasıyla elde edilecek olan gelir konuk evi yapımında kullanılacak.

Öğrencilerimiz ve velilerimiz de bu projeye katkı sağlamak amacıyla GKV Özel Liseleri Matematik Öğretmeni Murat Sadık Öngen rehberliğinde evlerinde kullanılmayan elektronik cihazları destek amacıyla derneğe gönderdi.

GKV Özel Ortaokulu 7A ve 7C sınıfı öğrencilerimiz okul içinde düzenledikleri kermesle derneğin belirlediği 2 çocuğa yeni laptop ve yeni kıyafetler hediye etti.

GKV Özel Liseleri öğrencilerimiz de farklı etkinlikler sonucu elde ettikleri geliri Bir Dileğim Var Derneği’nin hesabına yatırdı.

Projeye destek olmak isteyen öğrenci ve velilerimiz Proje Rehber Öğretmeni ve GKV Özel Liseleri Matematik Öğretmeni Murat Sadık Öngen ile iletişime geçebilirler.


GKV’Lİ MİNİKLERİN SATRANÇ BAŞARISI

Gaziantep Satranç İl Temsilciliği ve özel bir spor kulübü tarafından 2 kategoride 66 sporcunun katılımı ile 19 Mayıs Nar Şenliği Minikler Satranç Turnuvası düzenlendi.

GKV Özel Anaokulu öğrencileri Beyza İpek Yılmaz “6 Yaş Minik Kızlar” kategorisinde il dördüncüsü, Mustafa Yağız Özgan “6 Yaş Minik Genel” kategoride il dördüncüsü oldu.

Turnuva bitiminde yapılan ödül töreninde dereceye giren ve turnuvaya katılan toplam 15 minik GKV’li öğrencimize kupa ve madalya takdim edildi.

#gkvspor #gkvözelanaokulu

GKV ÖZEL ANAOKULU DERECESİ

6 YAŞ MİNİK KIZLAR KATEGORİSİ

İL DÖRDÜNCÜSÜ: BEYZA İPEK YILMAZ ( MUTLU FİLLER )

6 YAŞ MİNİK GENEL KATEGORİSİ

İL DÖRDÜNCÜSÜ: MUSTAFA YAĞIZ ÖZGAN ( NEŞELİ PAPAĞANLAR )

TURNUVAYA KATILIM MADALYASI KAZANANLAR

ADA CERAN ( AKILLI PANDALAR )

MİRAY KARAKUŞ ( BİLGİN KANGURULAR )

ELİS SERRA AKIN ( CESUR ASLANLAR )

ELİF ECE AKGÜN ( DAHİ FOKLAR )

ELİF BELİS GERİŞ ( MUTLU FİLLER )

BEKİR BUDUMLU ( GEZGİN PENGUENLER )

EMİR KAYRA ÜNNÜ ( GEZGİN PENGUENLER )

EFE AYHAN ( CESUR ASLANLAR )

İBRAHİM YAKUP KIZILHAN ( ÇALIŞKAN KAPLUMBAĞALAR )

ÖMER ÇETİNDAĞ ( DAHİ FOKLAR )

BERAT ÖZDARAKÇI ( EĞLENCELİ YUNUSLAR )

MERİÇ DEMİRCİOĞLU ( EĞLENCELİ YUNUSLAR )

AHMET EYMEN ÖZGAN ( NEŞELİ PAPAĞANLAR )


GKV ÖZEL LİSELERİNDEN TÜRKİYE’NİN SEÇKİN ÜNİVERSİTELERİNE GEZİ

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liselerinin geleneksel üniversite gezisi 07-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında 111 öğrenci ve 8 rehber öğretmenin katılımıyla gerçekleştirildi.

Geziye Gaziantep Kolej Vakfı Özel Fen ve Anadolu Liseleri 11. sınıflardan 111 öğrenci ve 8 öğretmen katıldı.

Gezide İstanbul’daki Boğaziçi, Koç, Sabancı, Özyeğin, Yeditepe, Acıbadem, Bahçeşehir, Bilgi, Okan, Kadir Has; Ankara’daki Hacettepe ve Bilkent gibi seçkin üniversiteler ziyaret edildi.

Beş gün süren gezide üniversite öğrencileri ve üniversite hocaları tarafından üniversite tanıtımları yapıldı ve kampüs turları gerçekleştirildi. Bu tanıtımlarda okul öğrencilerimizin soruları tanıtım görevlileri tarafından cevaplanarak öğrencilerin üniversiteler hakkında daha sağlıklı bilgi almaları sağlandı.

Üniversite tanıtımlarında ziyaret edilen üniversitelerin çoğunda GKV mezunu öğrenciler de görev aldı.

Ankara’daki üniversite gezilerinin ardından öğrencilerimiz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü manevi huzurunda ziyaret etti.


ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME SEMİNERLERİ 10.SINIFLAR

GKV Özel Liseleri Rehberlik Servisi tarafından 10. sınıf öğrencilerimize yönelik değişiklik gösteren sınav sistemi hakkında bilgilendirme semineri düzenlendi.
GKV Özel Liseleri Rehber Öğretmeni Tuğçe Çayırgan tarafından verilen seminerde soru sayıları, sınav içeriği, sınav süresi, oturumlar ve tarihler ile ilgili detaylı bilgiler öğrencilerimizle paylaşıldı.

Konuşmasında gelecek yıl öğrencilerimizi bekleyen müfredat değişikliğinin altını çizen Çayırgan, sistemli ve düzenli çalışma ile ancak başarının sağlanabileceğine dikkat çekti.

Konferans sonunda GKV Özel Liseler Müdürü Hakan Anlıaçık öğrencilerimiz için bu yıl planlanan yaz kursunun içeriğinden ve öneminden bahsetti. Anlıaçık özellikle 9.,10. sınıf konularının tekrarının ve pekiştirilmesinin iyi yapılmasının gerekliliğini aksi takdirde 12. sınıfta öğrencilerin zorlanabileceğine vurgu yaptı. Konferans soru cevap bölümü ile son buldu.


GKV MEZUNLARI GELENEKSEL İFTAR YEMEĞİ'NDE BULUŞTU

GKV Mezunlar Derneği ve Mezunlar Komisyonu işbirliğinde Geleneksel İftar Yemeği düzenlendi.

Oldukça geniş bir katılımın sağlandığı iftar yemeğine 1963 yılından günümüze kadar toplam 55 dönemi temsilen mezunlarımız yoğun ilgi gösterdi.

1963 yılından bu yana, yarım asrı aşkın süredir binlerce mezun veren GKV Özel Okullarının 55 eğitim-öğretim döneminden mezunlarımız geleneksel hale gelen etkinliklerimizde bir araya gelme fırsatı buluyor.


GKV ÖZEL LİSELERİNDEN 19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI TÖRENİ

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 99. yıl dönümü, 19 Mayıs Atatürk´ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı okulumuzda coşkuyla kutlandı.

GKV Özel Liseleri tarafından hazırlanan resmi tören programı GKV Özel Okulları tören alanında gerçekleşti.

Törene, GKV Özel Okulları Genel Müdürü Sayın Müfit Taşlıyar, Genel Müdür Yardımcıları Sayın Can Hoşcan, Sayın İsmet Tiryaki, idareciler, öğretmenler ve çok sayıda veli katıldı. GKV Özel Fen Lisesi öğrencisi Zeynep Özharat ve Mustafa Filik’in sunuculuğunu yaptığı program Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, onun silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşımızın söylenmesiyle başladı. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseler Müdürü Hakan Anlıaçık, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Ardından tören;
Seher Çalık (GKV Özel Anadolu Lisesi 9A) “Bandırma Vapuru” şiir,
Beşir Efe Saraçoğlu (GKV Özel Fen Lisesi 9A) Atatürk’ün Samsun’a çıkışı hakkında bilgi,
Cansu Erpolat (GKV Özel Anadolu Lisesi 10A) “ Bir Gemi Yanaştı Samsun’a” adlı şiir,

Beşir Efe Saraçoğlu (GKV Özel Fen Lisesi 9A) “Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi”

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Anadolu 9A ve 9B sınıfı öğrencileri, A9B sınıfı öğrencisi Hüseyin Utku Çapan’ın liderliğinde “Gençliğin Ata’ya Cevabı”

GKV Özel Liseleri öğrencilerimizi Ali Tuna Küçükparmak, Deniz İrem Gündoğdu, Ömer Faruk Gülşen, Deniz Özaslan ve Özgür İkida'nın mini konseri ile devam etti.

Şehitkâmil Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Halk Oyunları Ekibi’nin muhteşem gösterisiyle son bulan resmî törenin ardından öğrenciler okul bahçesinde gün boyu devam eden ve eğlenceli birçok etkinliğin gerçekleştirildiği gençlik şölenine katıldılar.


MentalUP TÜRKİYE OKULUMUZU ZİYARET ETTİ

TÜBİTAK destekli Yıldız Teknik Üniversitesi akademisyenleri tarafından geliştirilmiş eğlenceli beyin egzersizleri sayesinde çocukların zihinsel becerilerinin gelişmesine ve potansiyelini keşfetmesine yardımcı olan MentalUP, Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokul ve İlkokul Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmenleri ile bir araya geldi.

GKV Özel Okulları Mesleki Gelişim Etkinlikleri kapsamında düzenlenen seminer MentalUP’ın Kurucu ortaklarından Reşit Doğan’ın anlatımlarıyla renklendi. Eğitim seminerine GKV Yabancı Diller Direktörü Christina Gültekin de katılım sağlayarak MentalUP’ın çocukların yabancı dil gelişimleri üzerine etkisi hakkında bilgi aldı.

GKV Özel Ortaokul ve Lise Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmenleri, MentalUP programına daha vakıf olabilmeleri için aplikasyondan egzersizler uygulayarak çocukların hafıza, görsel, mantık, dikkat ve sözel alanlarının gelişimlerine yönelik fikir edindi.


ÖĞRENCİMİZ NURHAN KARACA’NIN İLK SERGİ HEYECANI

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu 5A sınıfı öğrencisi Nurhan Karaca ilk kişisel resim sergisini ortaokul sanat koridorunda sanatseverlerin beğenisine sundu. Sergi 16 görsel eser, 1 adet seramik çalışmasından oluşuyor.

51 sene önce GKV Özel Okullarından mezun olan GKV 1966-1967 mezunlarımızdan Gaziantep Ağaç Yetiştirme ve Koruma Derneği Başkanı Sayın Kemal Çetindağ ile GKV Özel Okulları Genel Müdür Yrd. ve Ortaokul Müdürü Sayın Can Hoşcan’ın katılımları ile açılışı yapılan sergi 25 Mayıs Cuma gününe kadar gezilebilir.

Öğrencimizi Danışman Öğretmeni Hayal Bazoğlu rehberliğindeki ilk kişisel resim sergisi için tebrik ediyor, bundan sonraki hayatında sanat ışığının her zaman yol göstericisi olmasını temenni ediyoruz.


GKV ÖZEL ORTAOKULU SOSYAL YARDIMLAŞMA PROJESİ

GKV Özel Ortaokulu 7B ve 7F sınıf öğrencilerimiz “Sosyal Yardımlaşma Projesi” kapsamında Kahramanmaraş Ufacıklı Mahallesi İlköğretim Okulu bünyesinde bulunan Ufacıklı Anaokuluna oyuncak yardımı yaptı. Okul içerisinde başlattıkları kampanya ile satış yapan ve elde ettikleri gelirle oyuncak satın alan öğrencilerimiz GKV Özel Ortaokulu Rehberlik Servisi danışmanlığında anaokulunu ziyaret ederek öğrencilere hediyelerini takdim ettiler.


GKV ÖZEL ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİ GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW'U SAHNELEDİ

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri Güldür Güldür Show skeçlerinden oluşan bir gösteri sahneledi. Danışman Öğretmen Begüm Özdikici rehberliğinde yaklaşık 4 aydır emek vererek hazırlıklarını tamamlayan öğrencilerimiz 4 farklı skeç sahneledi. 5A,C ve G şubelerinin öğrencileri tarafından sahnelenen gösteri aynı zamanda öğrencilerimizin sahne sanatlarını deneyimlemesi ve farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.


TÜRKİYE FİNALLERİNDEN BÜYÜK BAŞARI İLE DÖNDÜK

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü sporcusu, Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokul 6.sınıf öğrencisi Dicle Su Sertpolat İstanbul’da düzenlenen "11 -12 Yaş Ulusal Yüzme Gelişim Projesi 1.Etap Türkiye Finalleri"nde 1 altın, 3 gümüş madalya aldı.

Türkiye genelinde 31 il,163 kulüp ve 805 sporcunun katıldığı final yarışında öğrencimiz Dicle Su Sertpolat;

*400 metre serbest stilde A3 barajını geçerek "ALTIN MADALYA",

*200 metre karışık stilde A2 barajını geçerek "GÜMÜŞ MADALYA",

*100 metre sırtüstü stilde A2 barajını geçerek "GÜMÜŞ MADALYA",

*200 metre sırtüstü stilde A2 barajını geçerek "GÜMÜŞ MADALYA"nın sahibi oldu. Öğrencimizi büyük başarısından dolayı kutlarız.


GKV ÖZEL LİSELERİ MEZUNİYET TÖRENİ (2017-2018)

GKV Özel Liseleri 2017-2018 eğitim-öğretim dönemi mezunları için kep atma töreni düzenlendi.

Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen törene Gaziantep Üniversitesi Rektör Yrd. Prof. Dr. Sayın Avni Gökalp, Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nüket Ersoy, Sayın Celal Ersoy, Mütevelli ve Yönetim Kurulu Üyeleri, GKV Özel Okulları Genel Müdürü Sayın Müfit Taşlıyar, Genel Müdür Yardımcıları Sayın Can Hoşcan, Sayın İsmet Tiryaki, GKV Özel Liseler Müdürü Sayın Hakan Anlıaçık, GKV Özel Okulları idarecileri, GKV Özel Liseleri öğretmenleri ve çok sayıda veli katıldı.

Toplam 146 öğrencimizin mezuniyet sevinci yaşadığı tören, GKV Özel Liseleri Dans Kulübü öğrencilerinin gösterileriyle başladı.

Açılış konuşmalarını GKV Özel Liseler Müdürü Sayın Hakan Anlıaçık’ın yaptığı törende bayrak-flama devir teslim töreninin ardından okul birinci, ikinci, üçüncülerine ve uluslararası üniversitelere yerleşen IB programı mezunlarına başarı plaketleri takdim edildi.

GKV Özel Fen Lisesi BİRİNCİSİ Oya Suran, GKV Özel Anadolu Lisesi BİRİNCİSİ Gülbin Mileni Sağlam, GKV Özel Cemil Alevli Koleji (IB) BİRİNCİSİ Nida Kadayıfçı oldu. Kendilerine başarı plaketlerini GKV Mütevelli Kurulu Üyesi Sayın Gamze Aşnük takdim etti.

GKV Özel Fen Lisesi İKİNCİSİ Aydeniz Sönmez, GKV Özel Anadolu Lisesi İKİNCİSİ Zeynep Sarsu, GKV Özel Cemil Alevli Koleji (IB) İKİNCİSİ Emine Zeynep Ulutaş oldu. Plaketleri GKV Mütevelli Kurulu Üyesi Sayın İdris ERTAŞKIN tarafından takdim edildi.

GKV Özel Fen Lisesi ÜÇÜNCÜSÜ Oğuzhan Güngördü, GKV Özel Anadolu Lisesi ÜÇÜNCÜSÜ Berfin Ateşsönmez, GKV Özel Cemil Alevli Koleji (IB) ÜÇÜNCÜSÜ Feysal Kethüda oldu ve başarı plaketlerini GKV Mütevelli Kurulu Üyesi Sayın Levent İnal’dan aldılar.

ÖĞRENCİLERİMİZ IB PROGRAMIYLA YURTDIŞINDAKİ ÜNİVERSİTELERDEN KABUL ALDI

Uluslararası Bakalorya (IB) akreditasyonuna sahip sayılı okullar arasında yer alan ve şehirde ve bölgede başarıyla uygulayan GKV Özel Cemil Alevli Koleji öğrencilerinden;

Nida Kadayıfçı İNGİLTERE UCL LONDRA ÜNİVERSİTESİ/HUKUK,

Feysal Kethüda KANADA TORONTO ÜNİVERSİTESİ/BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ,

Zeynep Ulutaş AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ/GEORGIA TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ SİNİRBİLİM,

Ece Yağcı A.B.D./PEPPERDINE ÜNİVERSİTESİ EKONOMİ,

Yağmur Özüpak İNGİLTERE BUCKINGHAM ÜNİVERSİTESİ/PSİKOLOJİ VE EKONOMİ,

Hakan Küçükarslan İNGİLTERE GREENWICH ÜNİVERSİTESİ/İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ,

Emre Özkeçeci İNGİLTERE MANCHESTER ÜNİVERSİTESİ/İŞLETME bölümlerine kabul aldı.

IB programını üstün başarıyla tamamlayan öğrencilerimize başarı plaketleri GKV Özel Okulları Genel Müdürü Sayın Müfit Taşlıyar ve Gaziantep Üniversitesi Rektör Yrd. Prof. Dr. Sayın Avni Gökalp tarafından takdim edildi.

Mezun öğrencilerimiz temsili diplomalarını GKV Özel Liseleri idareci ve öğretmenlerinden aldılar.

Tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyoruz.


GKV ÖZEL İLKOKULU KEP TÖRENİ 2018

GKV Özel İlkokulu 2017-2018 eğitim-öğretim dönemi mezunları için kep atma töreni düzenlendi.

Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen törene Gaziantep Vali Yrd. Sayın Hüseyin Yılmaz, Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nüket Ersoy, Sayın Celal Ersoy, Mütevelli ve Yönetim Kurulu Üyeleri, GKV Özel Okulları Genel Müdürü Sayın Müfit Taşlıyar, Genel Müdür Yardımcıları Sayın Can Hoşcan, Sayın İsmet Tiryaki, GKV Özel İlkokul Müdürü Sayın Mustafa Şenel, GKV Özel Okulları idarecileri, GKV Özel İlkokulu öğretmenleri ve çok sayıda veli katıldı.

Toplam 141 öğrencimizin mezuniyet sevinci yaşadığı tören, GKV Özel Liseleri Dans Kulübü öğrencilerinin gösterileriyle başladı. Törenin devamında mezun öğrencilerimizin İngilizce – Türkçe koro performansları izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

Açılış konuşmalarını GKV Özel İlkokul Müdürü Sayın Mustafa Şenel’in yaptığı törende GKV Özel İlkokulu mezun öğrencilerimiz üzerinde emeği geçen saygıdeğer sınıf öğretmenlerimiz; Gülistan Salıcı, Semra Rastgeldi, Canan Canbolat, Dürdane Kurt, Selver Karadağ, Özlem Nida Yılmaz ve İbrahim Özalp’e özverili çalışmalarından dolayı GKV Mütevelli Kurulu Üyesi Sayın Esin İncioğlu tarafından çiçek takdim edildi. Bayrak-flama devir-teslim tören sonrasında öğrencilerimiz temsili diplomalarını sınıf öğretmenlerinden aldılar.

Tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyoruz.


GKV’DE MEZUNİYET COŞKUSU GKV ÖZEL ORTAOKULU KEP TÖRENİ

GKV Özel Okulları 2017-2018 eğitim-öğretim dönemi mezunları düzenlenen kep törenleri ile diplomalarını aldı.

GKV Özel Anaokulu, İlkokulu, Ortaokulu ve Lise mezunlarına Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen törenlerle diplomaları takdim edildi.

Törenlerde GKV Özel Okulları öğrencilerinin yıl boyunca yaptıkları mezuniyet resim sergisi ve GKV Özel Liseleri Dans Kulübü öğrencilerinin dans gösterisi büyük beğeni topladı.

İlk olarak GKV Özel Ortaokulundan mezun toplam 130 öğrenci için düzenlenen resmi tören, bayrak-flama karşılama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Törene ayrıca Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nüket Ersoy, Sayın Celal Ersoy, Mütevelli ve Yönetim Kurulu Üyeleri, GKV Özel Okulları Genel Müdürü Sayın Müfit Taşlıyar, Genel Müdür Yardımcısı ve Ortaokul Müdürü Sayın Can Hoşcan, Genel Müdür Yardımcısı Sayın İsmet Tiryaki, GKV Özel Okulları idarecileri, GKV Özel Ortaokul öğretmenleri ve çok sayıda veli katıldı.

GKV Özel Ortaokulu Kep Töreni açılış konuşmasını yapan GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı ve Ortaokul Müdürü Sayın Can Hoşcan mezun öğrencilere bundan sonraki eğitim-öğretim süreci dahil tüm hayatları boyunca başarı ve mutluluk diledi. Törende GKV Özel Ortaokulu Birincisi Pınar Kendir, ikincileri Cem Berk Özkeçeci, Onur Utku Batmaz, okul üçüncüsü Ahmet Kayıran’a başarı plaketleri GKV Mütevelli Kurulu Üyesi Sayın Mustafa Özgün tarafından takdim edildi. Toplam 24 öğrenci 5.6.7.8 sınıfta not ortalaması 100 olan ve GKV Özel Okulları Liseye Geçiş Sınavı’nda ilk 10 öğrenci arasında yer alan öğrencilere başarı madalyaları GKV Mütevelli Kurulu Üyesi Sayın Esin İncioğlu ve Sayın Ali Çayırlı tarafından takdim edildi. Tüm öğrencilerimize diplomaları GKV Özel Ortaokulu idareci ve öğretmenleri tarafından takdim edildi.

GKV Özel Ortaokulu Müdürü ve Genel Müdür Yrd. Sayın Can Hoşcan, 8. Sınıflar Koordinatörü Sayın Fuat Kozanoğlu, Müdür Yardımcıları Sayın Yeliz Bircan ve Sayın Korkut Özkeleş’e GKV Özel Okulları Genel Müdürü Sayın Müfit Taşlıyar ve Genel Müdür Yardımcısı Sayın İsmet Tiryaki tarafından özverili çalışmaları ve emeklerinden dolayı çiçek takdim edildi.

Tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyoruz.


GKV’Lİ MİNİKLER KEP ATTI - GKV ÖZEL ANAOKULU KEP TÖRENİ 2018

GKV Özel Anaokulu 2017-2018 eğitim-öğretim dönemi (6 yaş) mezunları ilkokula ve yeni bir eğitim hayatına doğru ilk adımı düzenlenen kep töreni ile attı.

Tören toplam 220 GKV Özel Anaokulu öğrencisinin vals ve modern dans gösterileri ile başladı. Öğrencilerimizin 1 yıl boyunca hazırlandıkları dans gösterileri ve Türkçe, İngilizce, Rusça şarkılarla koro çalışmaları izleyenleri büyüledi.

Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen törene Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nüket Ersoy, Sayın Celal Ersoy, Mütevelli ve Yönetim Kurulu Üyeleri, GKV Özel Okulları Genel Müdürü Sayın Müfit Taşlıyar, Genel Müdür Yardımcıları Sayın Can Hoşcan, Sayın İsmet Tiryaki, GKV Özel Anaokulu Müdürü Sayın Gökçen Bulut, GKV Özel Okulları idarecileri, GKV Özel Anaokulu öğretmenleri ve çok sayıda veli katıldı.

GKV Özel Anaokulu Müdürü Sayın Gökçen Bulut yaptığı açılış konuşmasında öğrencilerini ilkokula uğurlarken ileride başarılarla dolu haberleri almayı umut ettiğini belirterek öğrencilere Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, başarı ve mutluluk dolu bir hayat diledi.

GKV Özel Anaokulu idareci ve öğretmenlerine yıl boyunca verdikleri emek ve özverili çalışmalarından dolayı çiçek takdim edildi. Öğrenciler tören sonunda temsili diplomalarını sınıf öğretmenlerinden aldılar.

Tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyoruz.


OKULUMUZUN TÜBİTAK BAŞARISI

GKV Özel Ortaokulu 5/E sınıfı öğrencilerinden M. Aras DİLSİZ Türkiye genelinde 12 bölgeden seçilerek gelen 8 farklı branşda 160 projenin katıldığı Kayseri’de yapılan 12. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri final yarışmasında Kimya dalında Teşvik Ödülü aldi. 17 kimya projesinin katıldığı final yarışmasında, danışmanlığını Nilüfer ŞİMŞEK’in yaptığı “Üleksit Katkılı Betonda Isı Yalıtımının Laboratuvar Ortamında Araştırılması” konulu projesi ile Teşvik Ödülü almaya hak kazandi. Ogrencimizi ve danisman ogtetmenimizi kutlariz.


ÖĞRENCİLERİMİZ BİR DESTANIN YAZILDIĞI ŞEHİR ÇANAKKALE'DE

GKV Özel Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri Çanakkale Gezisi’nde. Müdür Yardımcısı Korkut ÖZKELEŞ, görevli öğretmenler Meliha BOLAT, Murat KİREMİT ve Ebru AKGÜL rehberliğinde düzenlenen gezi, öğrencilerimizin şanlı geçmişimizin en büyük destanlarından birinin yazıldığı, vatan, millet ve bağımsızlık adına örnek bir mücadelenin verildiği, Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı yerleri görmelerini amaçlıyor.

3 gün süren geleneksel Çanakkale Gezisi kapsamında gezilen yerler; Kabatepe Simülasyon Merkezi, Gelibolu Yarımadası, Kilit Bahir Köyü ve Kalesi, Mecidiye Tabyası, Seyit Onbaşı Anıtı, Çanakkale Şehitleri Anıtı, Anzak Koyu, Anafartalar, Conkbayırı, Atatürk Anıtı, Troya Savaşı’nın geçtiği Antik Kent ve Truva Atı, Antik Surlar, Antik Tiyatro ve Athena Tapınağı


GKV ÖZEL ORTAOKULUNDAN ANLAMLI YARDIM

GKV Özel Ortaokulu öğrencileri, Mehmet Çolakoğlu Ortaokulunda eğitim gören öğrencilere kitap, giysi, ayakkabı ve oyuncak hediye etti.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu Rehberlik Servisi aracılığıyla başlatılan Sosyal Yardım Kampanyası kapsamında GKV Özel Ortaokulu öğrencileri tarafından kitap, giysi, ayakkabı ve oyuncak gibi tespit edilen ihtiyaçlar alındı.

GKV Özel Ortaokulu Okul Temsilcisi İsmet Cem Kılıç, Okul Temsilci Yardımcısı Rona Karakaş, GKV Özel Ortaokulu Rehber Öğretmeni Nevra Erserim, Suzan Dağcı ve Aslı Sertkaya Mehmet Çolakoğlu Ortaokulu Müdürü Enver Demir’i ziyaret ederek alınan tüm hediyeleri kardeş okulumuza teslim etti. Kampanyaya destek veren tüm öğrencilerimize teşekkür ederiz.


CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS İŞBİRLİĞİ İLE SEMİNER DÜZENLEDİK

GKV Yabancı Diller Direktörlüğü ve Cambridge University Press organizasyonunda yabancı dil eğitiminde öğrencilere farklı ve ilgi çeken metotlarda ders anlatımını hedefleyen 'How to teach by engaging students more?' konulu seminer düzenlendi.

GKV Mesleki Gelişim Aktiviteleri kapsamında düzenlenen ve GKV Özel İlkokulu ve Ortaokulu İngilizce öğretmenlerimizin katıldığı seminerde konuşmacı olarak UIuslararası Eğitim Danışmanı Laura Moulton yer aldı.


EAQUALS ULUSLARARASI KONFERANSI 2018’E KATILDIK

EAQUALS aday okulu olarak Prag’da düzenlenen EAQUALS Uluslararası Konferansı 2018’e katıldık.

GKV Özel Okulları olarak toplam 25 ülkenin temsil edildiği uluslararası konferansta Türkiye’den katılan 3 okul arasında yer aldık. Okulumuzu temsilen GKV Özel Okulları Yabancı Diller Direktörü Cristina Milena Gültekin ve GKV Özel Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Sefa Kurt’un katıldığı konferans yılda iki kez yabancı dil öğretimi alanında uluslararası kaliteyi yükseltmek amacıyla düzenleniyor.

Konferans ayrıca yabancı dil eğitmenlerinin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak ve yabancı dil öğretiminde başarılı uygulamaların paylaşımı için uluslararası bir platform oluşturmak amacını taşıyor.

EAQUALS HAKKINDA

Avrupa Dil Eğitimi Kalite Denetim Konseyi (The European Association for Quality Language Services), Avrupa’da yabancı dil eğitim ve öğretim alanında eğitimin kalitesini belgeleyen en önemli kuruluştur. EAQUALS, eğitim ve öğretim, müfredat geliştirme, ölçme ve değerlendirme, akademik yönetim, akademik kaynaklar, öğrencilere ve personele sağlanan imkanlar, öğretim kadrosunun kalitesi, iletişim ve kurumsal altyapı alanlarında, denetleme yaparak, akreditasyon vermektedir.

GKV Özel Okulları, uluslararası alanda yabancı dil eğitimi yürüten eğitim kurumlarına denklik veren EAQUALS aday okuludur.


GKV'DE MEZUNLAR BULUŞMASI

Varlığını yarım asrı aşkın süredir 3 nesile ulaşan binlerce mezunu ile taçlandıran GKV Özel Okullarında 3. GKV Mezunlar Buluşması düzenlendi.

GKV Mezunlar Komisyonu ve GKV Mezunlar Derneği işbirliğinde düzenlenen büyük buluşmada 1963'ten günümüze 54 farklı dönemin mezunları bir araya geldi ve hasret giderdi.

Özel turnuvaların ve oyun alanlarının da yer aldığı etkinlikte GKV Mezunları Rock Grubu GKV Mezunları Dans Grubu ve GKV Özel Liseleri Orkestrası sahne aldı.

Aramızda olan tüm GKV mezunlarına ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz.


GKV ÖZEL İLKOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN ANNELER GÜNÜ ŞENLİĞİ

GKV Özel İlkokulu birinci sınıf öğrencileri Anneler Günü Şenliği düzenledi.

Halk oyunları gösterisi, modern dans gösterisi, GKV Çocuk Korosu ile Türkçe-İngilizce şarkılar, oratoryolar, şiirlerle adeta sanat şöleni haline gelen GKV Özel İlkokulu Anneler Günü Şenliği’nde anne-çocuk oyun alanları ve resim atölyeleri de yer aldı.

Programın sonunda öğrencilerimizin günün anısına annelerine armağan etmek üzere yaptıkları portreler de “Annem için” adlı resim sergisi ile ziyarete açıldı.


5. ULUSLARARASI AVRASYA EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ’NE KATILDIK

Akdeniz Üniversitesi ve EJER işbirliğiyle, dünyanın dört bir tarafındaki araştırmacıların, panelistlerin ve alan uzmanlarının katılımıyla gerçekleşen 5. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi’ne GKV Özel Okulları da katıldı.

GKV Özel Okulları Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı Dr. Çiğdem Reyhanlıoğlu Keçeoğlu kongrede “Yordayıcı Değişkenlerin Belirlenmesinde İki Yöntem: Lojistik Regresyon ve CHAID Analizi” başlıklı sözlü bildiri ile yer aldı.

GKV Özel Okulları Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı Dr. Çiğdem Reyhanlıoğlu Keçeoğlu sunduğu bildiride şu konulara dikkat çekti “Öğrenci puanlarında normalliğin sağlanamaması, büyük örneklemlere ulaşılamaması gibi parametrik koşulların oluşmadığı durumlarda belirli bir amaç doğrultusunda kullanılan parametrik yöntemlere alternatif olarak aynı amaç için kullanılabilen parametrik olmayan metotlar geliştirilmiştir. Ancak alternatif olarak sunulan parametrik olmayan bu yöntemler arasından bir seçim yapmak gerekir. Hangi yöntemin kullanılacağına karar vermek için yöntemlerin sonuçlarının doğrulukları açısından karşılaştırılması gerekir. Bu amaçla gerçekleştirilen karşılaştırma çalışmaları, karar geçerliğinin sağlanması açısından önemlidir. Bu çalışmada öğrenci başarılarına etki eden faktörlerin belirlenmesi için parametrik olmayan iki yöntem olan Lojistik Regresyon analizi ile CHAID analizi yöntemlerinin sonuçları karşılaştırılmıştır. Böylece yordayıcı değişkenlerin belirlenmesinde regresyon temelli iki yöntemden hangisinin daha etkili sonuçlar ortaya koyduğu belirlenmiştir.”


GKV KARİYER GÜNLERİ’NDE KAPANIŞ GÜNÜ \\ MEZUNLAR & ÖĞRENCİLER BULUŞMASI

GKV Özel Liseleri Rehberlik Servisi ve GKV Mezunlar Komisyonu işbirliğinde düzenlenen 8. GKV Kariyer Günleri’nin kapanış gününün teması Sağlık Bilimleri oldu.

Sağlık Bilimleri alanında eğitim alan ve mesleki kariyerlerine bu doğrultuda yön veren GKV mezunları; GKV’00 mezunu Doktor Hasan Erkurt, GKV’01 mezunu Diş Hekimi Buket Çikolar Erkurt, GKV’02 mezunu Uzman Eczacı Fulya Katmerci Altunsoy, Rekonstrüksiyon Estetik Uzmanı Nesrin Gümüş 11 . sınıf öğrencilerimizle bir araya gelen konuşmacılar arasında yer aldı.


GKV KARİYER GÜNLERİ’NDE 2. GÜN \\ MEZUNLAR & ÖĞRENCİLER BULUŞMASI DEVAM EDİYOR

GKV Özel Liseleri tarafından her yıl 11. sınıf öğrencilerimizin gelecekteki meslek seçimlerine yön vermek amacıyla düzenlenen 8. GKV Kariyer Günleri’nin Mühendislik-Mimarlık ayağı tamamlandı.

2 yıldan bu yana GKV Mezunlar Komisyonu ve GKV Özel Liseler Rehberlik Servisi işbirliğinde düzenlenen ve GKV mezunlarının konuşmacı olarak davet edildiği Kariyer Günleri’nin Mühendislik-Mimarlık bölümünde mezunlarımız 11. sınıf öğrencilerimizle bir araya geldi.

GKV’90 mezunu Endüstri Yüksek Mühendisi Özge Renklidağ, GKV’96 mezunu Bilgisayar ve Elektrik-Elektronik Mühendisi Elçin Kalender, GKV’07 mezunu Yazılım Mühendisi Mehmet Çataldeğirmen, GKV’07 mezunu Mimar Nihat Akınal, GKV’07 mezunu Mimar Mustafa Kahraman, Mühendislik-Mimarlık bölümünün konuşmacıları arasında yer aldı.


GKV KARİYER GÜNLERİ 8 YAŞINDA

GKV Özel Liseleri tarafından her yıl 11. sınıf öğrencilerimizin gelecekteki meslek seçimlerine yön vermek amacıyla düzenlenen GKV Kariyer Günleri’nin 8. yılında da mezunlarımızı ağırladık.

2 yıldan bu yana GKV Mezunlar Komisyonu ve GKV Özel Liseler Rehberlik Servisi işbirliğinde düzenlenen Kariyer Günleri “Eşit Ağırlık”, “Mühendislik-Mimarlık” ve “Sağlık Bilimleri” bölümlerinden oluşuyor.

Eşit Ağırlık bölümü ile start alan açılış gününde GKV’94 mezunu Girişimci\Yurtdışı Eğitim Danışmanı Canan Severoğlu, GKV 2000 mezunu Avukat Orhan Durur, GKV’06 mezunu Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Uzmanı Funda Esin Fakılı, GKV’09 mezunu Psikolog Gözde Kıratlı öğrencilerimizle bir araya geldi.

GKV mezunu olarak meslek seçimi ve iş hayatına atılmanın öneminden bahseden mezunlarımız mesleklerinin gerektirdiği eğitim, avantajları ve dezavantajları ve geleceğe dair mesajlarıyla 11. sınıf öğrencilerimize GKV’li olmanın ruhunu aktardılar.


EFSANE “THE FIGHTER” MÜZİKALİ İLE HAYAT BULDU

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri İngilizce Tiyatro Kulübü, toplam 75 öğrenci, 25 öğretmen, 7 teknik ekibin yer aldığı dev kadro ile dünyaca ünlü Rocky efsanesinin müzikal versiyonunu The Fighter adıyla sahneledi.

Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen müzikale GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nüket Ersoy, Sayın Celal Ersoy, GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Adana A.B.D.Konsolosu Sayın Linda S. Specht, Adana A.B.D. Eğitim Ateşesi Sayın Jenny Curatola Wozniak, Gaziantep Üniversitesi Genel Sekreteri Sayın Doç. Dr. Ayhan Doğan, GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcıları Sayın Can Hoşcan, Sayın İsmet Tiryaki, GKV Özel Liseler Müdürü Sayın Hakan Anlıaçık, idareciler, öğretmenler, veliler ve il genelinden çok sayıda sanatsever katıldı.

7 farklı ülkeye özgü dans gösterisi ile başlayan müzikalde aynı zamanda 75 performanscı ile 5 farklı dans koreografisi sahnelendi. Tüm dünyada 1976 yılında başlayan Rocky efsanesi 2012 yılında müzikale uyarlandı ve Broadway müzikalleri arasında hatırı sayılır bir yer edindi. GKV Özel Liseleri İngilizce Tiyatro Kulübü tarafından “The Fighter” adıyla hayat bulan müzikalde boks sahneleri için özel olarak ring tasarlandı. Toplam 107 kişilik kadronun 1 yıldır uzun uğraşlarla üzerinde çalıştığı müzikalin yönetmenliğini GKV Özel Liseler Müdürü Hakan Anlıaçık yaptı.

Unutulmaz boksör Rocky Balboa rolünde GKV Özel Liseleri öğrencilerinden Barça Ercan, Adrian rolünde Ece Kılınç, Apollo rolünde Ömer Faruk Gülşen ve Ivan Drago rolünde Kaan Özsavaş yer aldı. Bu harika gösteride emek veren tüm öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve teknik ekibi kutlar, yoğun ilgi göstererek katılan tüm seyircilere teşekkür ederiz.


2018 DÜNYA OKULLAR SATRANÇ ŞAMPİYONASI’NDA ÖĞRENCİMİZ DİLA BALOĞLU DÜNYA İKİNCİSİ OLDU

GKV Özel Ortaokulu öğrencisi Dila Baloğlu Arnavutluk’ta düzenlenen 2018 Dünya Okullar Satranç Şampiyonası’nda “Dünya İkincisi” oldu.

Geçtiğimiz Şubat ayında Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Antalya’da düzenlenen yarışmada Türkiye birincisi olarak Arnavutluk’ta dünya şampiyonasına katılmaya ve ülkemizi temsil etmeye hak kazanan Dila Baloğlu, 15 ülkenin yarıştığı kendi 11 yaş kızlar kategorisinde “Dünya İkincisi” oldu.

Dila Baloğlu elde ettiği derece ile uluslararası WCM (Woman Candidate Master \ Kadın Usta Adayı) unvanı almaya hak kazandı.

2018 Dünya Okullar Satranç Şampiyonası’na bu yıl toplam 41 ülke, 6 farklı kategoride 400 sporcu ile katıldı.

Öğrencimizi, şanlı bayrağımızla ülkemizi gururla temsil etmesi ve elde ettiği büyük başarıdan dolayı kutlarız.


ÖĞRENCİLERİMİZ ATA'NIN MANEVİ HUZURUNDA

GKV Özel İlkokulu 4. sınıf C şubesi öğrencileri, öğretmenleri Canan CANBOLAT rehberliğinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü manevi huzurunda ziyaret etti.

Anıtkabir Komutanlığı'ndan alınan özel izinle Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan öğrencilerimiz ayrıca Türkiye Cumhuriyeti 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün evi olarak bilinen Pembe Köşk’ü ziyaret etti.

Pembe Köşk ziyaretinde öğrencilerimiz İsmet İnönü’nün kızı Özden Toker ile tanışma ve Atatürk ile olan anılarını dinleme şansına sahip oldular.

Gezi kapsamında I. ve II. TBMM binalarını da ziyaret eden öğrencilerimizin Ankara ziyareti MTA Müzesi, Hatipoğlu Konağı ve Rahmi Koç Müzesi ziyaretleri ile son buldu.


GKV’Lİ MİNİKLERİN YÜZMEDEKİ BAŞARISI

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Okullar Arası Minikler Yüzme Yarışması düzenlendi. İl genelinde 56 okul, 230 sporcunun katıldığı yarışmaya okulumuz 35 sporcu ile katıldı.

Yarışma sonuçlarına göre GKV Özel İlkokulu öğrencileri Ata Çelikkalkan-Arda Güleç, Ali Kazım Zer ve Fethi Buğra Kahraman 4 x 50 metre karışık bayrak kategorisinde erkekler il üçüncülüğü,

Ata Çelikkalkan-Arda Güleç- Ali Kazım Zer Ve Fethi Buğra Kahraman 4 x 50 metre serbest bayrak kategorisinde erkekler il dördüncülüğü,

Ali Kazım Zer 100 metre sırt erkekler kategorisinde il dördüncülüğü,

GKV Özel İlkokulu Erkekler Takımı il dördüncülüğü, GKV Özel İlkokulu Kızlar Takımı il altıncılığı elde etti. Öğrencilerimizi ve danışman öğretmenlerimiz Recep Öztürk ve Zeynep Funda Aşık’ı kutlarız.


ÖĞRENCİMİZ RESFEBE İL BİRİNCİSİ OLDU

Şahinbey Belediyesi ve Şahinbey Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi’nin beraber düzenlemiş olduğu RESFEBE yarışmasına Gaziantep genelinden 210 okul ve toplam 2.796 öğrenci katıldı.

İlkokul, Ortaokul ve Lise olmak üzere 3 kategoride düzenlenen yarışmada İlkokul kategorisinde GKV Özel İlkokulu 3A sınıfı öğrencimiz Zeynep MOSCHINI “Gaziantep Birincisi” oldu.

Öğrencimizi kutlarız.

*Resfebe Nedir?

Resfebe; harf, sayı ve resimlerin bir arada kullanılarak bir kelimeyi bulmaya dayanan zeka oyunudur. Resfebe ismi, “resim” ve “alfabe” kelimelerinden türetilmiştir.

Resfebe oyunları, zeka gelişiminde önemli bir yere sahiptir. Harfler ve rakamlar ya da resimlerle bağ kurulmasını teşvik eden resfebe, aktif düşünme süreçlerini de hızlandırmaktadır.

Resfebe Örnekleri

En bilinen resfebe örneklerinden biri C1’dir. Bir harf ve bir rakamdan oluşan bu resfebe, yalnızca harf ile yazıldığında, ortaya “cebir” çıkar.


30. ULUSLARARASI ÇOCUK RESİMLERİ YARIŞMASI'NDAKİ BÜYÜK BAŞARIMIZ

Mizyal Sanat Galerisi tarafından düzenlenen 30. Uluslararası Çocuk Resimleri Yarışması'nda 18 Ülkeden 6.500 resimle katılım sağlandı.

GKV Özel Ortaokulu 7/E sınıfından öğrencimiz Endamnur Gülsoy altın kategoride, 
GKV Özel Anaokulu öğrencileri; Elis Serra Akın altın kategoride,
Elif Beliz Geris bronz kategoride,
Gökçem Kalender "Sergilenmeğe değer" kategoride odule layik görüldü. Öğrencilerimizi ve danışman öğretmenlerimiz Hayal Bazoğlu ve Emine Korkmaz’ı kutlarız.


İSTANBUL EFENDİSİ MÜZİKALİ SAHNELENDİ

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Atatürkçü Düşünce ve Tiyatro Kulübü'nün 8 aylık yoğun uğraşlarla hazırlamış olduğu; 37 öğrenci, 7 öğretmen, 5 teknik personelin görev aldığı, “İSTANBUL EFENDİSİ MÜZİKALİ" sahnelendi.

GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nüket ERSOY, Sayın Celal ERSOY, GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcıları Sayın Can HOŞCAN, Sayın İsmet TİRYAKİ, GKV Özel Liseler Müdürü Sayın Hakan ANLIAÇIK, idareciler, öğretmenler ve velilerimizin katıldığı müzikalde il genelinden de çok sayıda sanatsever bizlerle birlikteydi.

RENGÂRENK BİR GECE…

Osmanlı'nın çok kültürlü yaşantısının izlerini taşıyan ve İstanbul folklorundan örnekleri çağdaş bir anlatımla sergileyen müzikal oyun, izleyenlerine danslı, müzikli, eğlenceli ve rengârenk bir gece yaşattı. Geniş oyuncu kadrosu, birbirinden ilgi çeken dekor ve kostümleriyle de büyük beğeni toplayan oyunda, Lale devri sonrasında dönemin toplumsal yapısı, sosyal ilişkileri ve yozlaşan değerleri hiciv yoluyla anlatıldı.

DAKİKALARCA ALKIŞLANDI

Dekorundan ses sistemine, oyuncularından dansçılarına kadar GKV Özel Okulları bünyesinde görevli öğretmen, öğrenci ve çalışanların yer aldığı bu dev müzikalin danışmanlığını GKV Özel Liseleri Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri Mustafa Alıcı ve Demet Tekerekoğlu yaptı. Yoğun ilgi gören müzikalimizde görev alan tüm ekip dakikalarca alkışlandı.

Müzikal öncesinde ayrıca GKV Özel Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencilerimizin resimlerinden oluşan yıl sonu karma resim sergisi de ziyaretçilerle buluştu.


GKV ÖZEL LİSELERİ MEZUNİYET BALOSU DÜZENLENDİ

2017-2018 eğitim öğretim yılında GKV Özel Liselerinden mezun olacak toplam 147 öğrenci için mezuniyet balosu düzenlendi.

GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcıları Sayın İsmet TİRYAKİ, Sayın Can HOŞCAN, GKV Özel Liseler Müdürü Sayın Hakan ANLIAÇIK, İdareciler ve velilerin katıldığı gece, öğrencilerimizin resmi seremoni dansı ile başladı.

Gecede resmi seremoninin ardından GKV Özel Liseler Müdürü Sayın Hakan ANLIAÇIK, Müdür Baş Yardımcısı Sayın Mevlüt DUMAN, Müdür Yardımcıları Sayın Engin BİBA, Sayın Nöfer ÇİFTÇİOĞLU'na mezun öğrenciler günün anısına çiçek takdimleri ile teşekkürlerini sundu.


GKV’DE DÜNYANIN İLK VE RESMEN KUTLANAN TEK ÇOCUK BAYRAMI 23 NİSAN COŞKUSU

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği, dünyanın ilk ve resmen kutlanan tek çocuk bayramı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 95. yılında GKV Özel İlkokulu 3. sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan programla coşkuyla kutlandı.

Aynı zamanda “çocuklara ve kadınlara” değer veren bir yapı olan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu gerçekleştiren TBMM’nin de açılışı olan 23 Nisan için okulumuzda düzenlenen program GKV Özel İlkokulu Müdürü Sayın Mustafa ŞENEL’in açılış konuşmaları ile başladı.

GKV Özel Okulları Genel Müdürü Sayın Müfit TAŞLIYAR, Genel Müdür Yardımcıları Sayın İsmet TİRYAKİ ve Sayın Can HOŞCAN, idareciler ve velilerin katılımları ile gerçekleşen program açılış konuşmalarının ardından şöyle devam etti: “23 Nisan TBMM’nin Kuruluşu” Drama, Modern Dans Gösterisi, GKV Özel İlkokulu Çocuk Korosu ile 7 farklı dilde şarkı, 23 Nisan Oratoryo’su, Modern Dans Gösterisi, video gösterimi: Atatürk ve 23 Nisan, GKV Özel İlkokulu Çocuk Korosu ile Ata’m Marşı, Ritmik Cimnastik Gösterisi, Halk Oyunları, İzmir ve Onuncu Yıl Marşı ile kapanış.


ÖĞRENCİLERİMİZİN OKÇULUK BAŞARISI

Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Akkent Sahası’nda düzenlenen okullar arası Okçuluk İl Şampiyonası’nda Yıldızlar kategorisinde Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencilerinden Emre Hocaoğlu ’’Makaralı Yay" dalında Gaziantep birincisi, Küçükler kategorisinde Alara Su İlkbaşaran ‘’Olimpik Yay" dalında Gaziantep ikinciliğini elde ederek gümüş madalya kazandı.

İl Şampiyonu öğrencimiz Emre Hocaoğlu okulumuzu ve ilimizi finallerde temsil edecek.

Öğrencilerimizi kutlarız.


GKV ŞAMPİYON OLDU

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen Basketbol Turnuvası'nda "Kolejler Kategorisi"nde Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu Şampiyon oldu.


GKV ÖZEL ORTAOKULU MEZUNİYET BALOSU DÜZENLENDİ

2017-2018 eğitim öğretim yılında GKV Özel Ortaokulundan mezun olacak toplam 130 öğrenci için mezuniyet balosu düzenlendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma ŞAHİN’in katılımları ile gerçekleşen baloya ayrıca GKV Özel Okulları Genel Müdürü Sayın Müfit TAŞLIYAR, Genel Müdür Yardımcıları Sayın Can HOŞCAN ve Sayın İsmet TİRYAKİ ve veliler katıldı.

Gecede resmi seremoninin ardından GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı ve Ortaokul Müdürü Sayın Can HOŞCAN, Müdür Yardımcıları Sayın Yeliz BİRCAN, Sayın Korkut ÖZKELEŞ ve 8. Sınıflar Koordinatörü Sayın Fuat KOZANOĞLU’na mezun öğrenciler günün anısına çiçek takdimleri ile teşekkürlerini sundu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma ŞAHİN gecenin sonunda öğrencimiz olan yeğeni Sena Nur YILDIRIM ve tüm mezun öğrencilerimizi tebrik etti.


TARİHİ KONAK GKV SANAT ŞÖLENİ İLE RENKLENDİ

GKV Özel Okullarının tüm birimlerinden Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencilerinden oluşan 97 kişilik Sanat Kulübü öğrencileri, Görsel Sanatlar Öğretmenleri rehberliğinde Tarihi Cenani Konağı’nı renklendirdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile düzenlenen, Mozaik, Ebru Sanatı, Mandala, Modelaj, Seramik, Tasarım ve Filografi atölyelerinden oluşan canlı performanslar, konağın tarihi atmosferi ile sanatın çeşitliliğini bir araya getirdi.

Gaziantep Üniversitesi Rektör Danışmanı Sayın Doç. Dr. Ayhan DOĞAN’ın da katıldığı sanat şöleninde GKV Özel Liseleri ve Ortaokulu öğrencilerimiz Filografi tekniğini kullanarak Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK ve kurucumuz Merhum Cemil ALEVLİ portrelerini tasarladı.

*Sahip olduğumuz kültürel miraslardan birisi olan Tarihi Cenani Konağı tarih ve sanatın iç içe yaşatıldığı bir konak. İki yüzyıla yakın geçmişe sahip bu yapı Cenani ailesi tarafından 2007 yılında Gaziantep Üniversitesi'ne bağışlandı ve kültür-sanat merkezi olarak hizmete açıldı.


GKV VELİ SEMİNERLERİ'NDE BU HAFTA: 'EKRAN BAĞIMLILIĞI'

“Ekran bağımlılığı madde bağımlılığı kadar tehlikelidir”

GKV Özel İlkokulu, Veli Seminerleri kapsamında günümüzde "madde bağımlılığı kadar tehlikeli" olarak nitelendirilen "ekran bağımlılığı"nı ele aldı.

Konuşmacı olarak Gaziantep Üniversitesi PDR Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Erhan Tunç’un katıldığı seminerde;
- Teknoloji bağımlılığı nedir?
- Teknoloji bağımlılığını nasıl anlarız?
- Teknoloji bağımlılığından korunmak ve çocuklarımızı korumak amacıyla neler yapılmalıdır? sorularına yanıt arandı.

TEKNOLOJİ KAÇINILMAZDIR, FAKAT TEKNOLOJİ ÇAĞINDA BAĞIMLILIK KAÇINILMAZ MIDIR?

Günümüzde her iki kişiden birinin teknoloji bağımlılığına yatkınlığının olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Erhan Tunç; “Teknoloji aletlerinin bağımlılık yapıcı etkileri çok güçlüdür. Çünkü ihtiyaçlarımızı karşılar (iletişim kurma, bilgi edinme, alışveriş yapmak, arkadaşlık kurmak vs.) ve kolaylaştırıcı yönü vardır. İnternet ve sosyal medyalarda; olduğu gibi değil olmak istediği gibi yansıtma imkânının olması, ödül/pekiştirme mekanizmasının olması, kendini güvende zannetme gibi düşüncelerin olması teknoloji aletlerinin öğrenilmesini kolaylaştırmaktadır. İnternet ortamı denetimsizdir ve hızlı teknolojik gelişmeler ciddi düzeyde kuşaklar arası farka neden olmaktadır. Bu aradaki farkın uçurum olmaması adına yasaklamamak ve çocuklarınızla birlikte yaşına uygun düzeyde sınır (zaman, yer, içerik) koymak gerekir. Çocuklara rol model olmak ve internet sınırını birlikte koymak faydalı olacaktır. Çocuğunuzla işbirliği yaparak ortak bir kural koymanız, o kurala herkesin uymasını kolaylaştıracaktır. Çocuğunuzun bilgisayar kullanımını kontrol edin ve gerçek hayatta tanımadıklarıyla sanal ortamda arkadaşlık etmesini onaylamayın. Çocuğunuzu, arkadaşlarıyla bir araya getirecek aktiviteler için destekleyin. Spor, sanat, drama gibi etkinlikler aracılığıyla akran grupları içerisinde yüz yüze sosyalleşmesini sağlayın” dedi.


ÖĞRENCİLERİMİZ ATA'NIN MANEVİ HUZURUNDA

GKV Özel İlkokul 4. sınıf öğrencileri, öğretmenleri Özlem Nida Yılmaz rehberliğinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü manevi huzurunda ziyaret etti. Anıtkabir Komutanlığı'ndan alınan özel izinle Atatürk'ün mozolesine çelenk koyan öğrencilerimiz 1 dakikalık saygı duruşunun ardından Anıtkabir Anı Defteri’ne Ata’mıza duydukları şükran, sevgi ve özlemi yazdılar.


GKV’85 MEZUNLARI ANITKABİR’DEYDİ

1963 yılından bu yana Atatürk’ün açtığı yolda gösterdiği hedefe yürüyen aydınlık gençler yetiştiren Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının 1984-1985 eğitim-öğretim dönemi mezunları Atatürk’e olan vefa borcunun hassasiyeti ile Anıtkabir’i ziyaret etti.

GKV 1985 & GKV 2018 BİR ARADA

“2 dönem arasında 33 yıl var”

Bu ziyarette ayrıca 1985 yılında GKV Özel İlkokulunu bitiren mezunlarımız, 2018 Haziran ayında ilkokul mezunları arasında yer alacak 4. sınıf öğrencilerimizle eş zamanlı Anıtkabir’i ziyaret etmiş oldu. Bu anlamlı tesadüf, 54 yıldan bu yana yetiştirdiği binlerce öğrencinin, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vizyonuna sahip bireyler olmasına gayret eden okulumuzun arşivinde unutulmayanlar arasında yer alacak.


GKV ÖZEL ANAOKULU 5 YAŞ PERFORMANS GÜNÜ ŞENLİĞİ

GKV Özel Anaokulu 5 yaş grubunda yer alan toplam 70 öğrenci dönem boyunca yabancı dil, spor, sanat alanındaki uygulamalarını ailelerine sundu.

5 Yaş Performans Günü Şenlikleri adı altında düzenlenen etkinlikte GKV'li minikler İngilizce performans, dans gösterisi, Çocuk Yogası ve satranç alanındaki yeteneklerini aileleriyle paylaştılar.

ÇOCUKLARLA AYNI ANDA AİLELER DE YOGA'DA

Etkinlikte ayrıca 5 yaş grubundaki öğrencilerimiz Çocuk Yogasını okul bahçesinde doğayla iç içe anne ve babalarıyla birlikte yapma fırsatı buldu.

Doğa, insan ve hayvan figürleri taklit edilerek uygulanan Çocuk Yogası'nda anlatılan hikayeler eşliğinde öğrencilerimizin bedenlerinin sağlıklı gelişimine bu sayede katkı sağlanmış oldu.

Çocukların eğlenmelerini sağlayan Çocuk Yogası doğru nefes çalışmalarıyla hem onların rahatlayıp sakinleşmelerine yardımcı oluyor hem de yaptıkları duruşlarla bedenlerinin sağlıklı gelişimini sağlıyor.


GKV’LİLERDEN GKV’LİLERDEN HOŞ GELDİN BAHAR SERGİSİ

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu 5. 6.ve 7. sınıf öğrencilerinin düzenlediği ‘’Hoş Geldin Bahar’’ sergisinin açılışı yapıldı.

Sergide 5.sınıfların tasarımları, 6. sınıfların seramik pastaları, 7. sınıfların vazo tasarım çalışmaları yer alıyor. ‘’Bahar’’ı karşılayan mesajların yer aldığı eserleri 24 Nisan Salı gününe kadar GKV Sanat Koridoru'nda ziyaret edebilirsiniz.


GKV ÖZEL İLKOKULU ÖĞRENCİLERİ SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN DANS ETTİ

Sağlıklı Yaşam Haftası etkinlikleri kapsamında GKV Özel İlkokulu öğrencileri 1 hafta boyunca güne dans ederek başladı.

Sağlıklı yaşam hareketi adı altında tüm öğrencilerde farkındalık yaratmayı amaçlayan dans etkinliği GKV Özel İlkokulu Beden Eğitimi Öğretmenleri koordinasyonunda ve tüm ilkokul öğretmenlerimizin katılımları ile düzenlendi.


SAĞLIKLI YAŞAM HAFTASI’NDA “BESLENME – OBEZİTE – KANSER” İLİŞKİSİ ELE ALINDI

“Son yapılan çalışmalara göre her 10 çocuktan 2’sinde obezite görülmektedir”

Sağlıklı Yaşam Haftası ve Dünya Sağlık Günü nedeniyle GKV Özel İlkokulu öğrencileri için Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği işbirliği ile “Beslenme – Obezite – Kanser” ilişkisini anlatan eğitim semineri düzenlendi.

Gaziantep Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Erhan HORUZ’un konuşmacı olarak katıldığı seminere Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Gaziantep Şube Başkanı Sayın Dr. Mustafa ÖZGÜN, Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri ve GKV Mütevelli Kurulu Üyeleri de katıldı.

Konuşmasına öncelikle sağlıklı yaşamanın birincil koşulu olan“Yeterli ve Dengeli Beslenme”ye dair açıklamalarla başlayan Dr. Erhan HORUZ, vücudun büyümesi, yenilenmesi ve çalışması için gerekli olan besin öğelerinin her birinin yeterli miktarlarda alınması ve vücutta uygun şekilde kullanılması durumunun “yeterli ve dengeli beslenme” olarak açıklandığını söyledi.

HORUZ’un konuşmasında öne çıkan başlıklar:

BESLENME İLKELERİ 

• Besin çeşitliliği artırılmalıdır.
• Öğün atlanmamalıdır.
– Kahvaltı günün en önemli öğünüdür.
• Üç ana ve 1-2 ara öğünde besinler tüketilmelidir. 
• Abur cubur besinler tüketilmemeli, sürekli atıştırılmamalıdır.

YETERİNCE PROTEİN ALMAZSAK NE OLUR?

• Büyüme ve gelişme yavaşlar.
• Kolay hasta oluruz.
• Hastalıklar daha uzun sürer.
• Saç, deri, tırnak gibi dokularımızın sağlığı bozulur.
• Organlarımızın çalışması aksar.

YAĞLAR

• En fazla enerji sağlayan besin öğesidir.

VİTAMİNLER

• Besinlerde az miktarda bulunan, vücutta üretilmeyen, yağda ve suda eriyebilme özelliği bulunan, eksikliği çeşitli hastalıklara yol açan maddelerdir. Vitaminler, hastalıklardan korunabilmek ve vücudumuzun düzenli çalışabilmesi için gereklidir.

OBEZİTE

• Dünya Sağlık Örgütü (WHO); obeziteyi; “sağlığı bozacak ölçüde yağ dokularında anormal ve aşırı miktarda yağ birikmesidir” şeklinde tanımlamaktadır.
• Çocukların büyük kısmında gelişen obezitenin nedeni enerji alım fazlalığıdır. 
•  Son yapılan çalışmalara göre her 10 çocuktan 2’sinde obezite görülmektedir.

OBEZİTE – KANSER İLİŞKİSİ
• Obez bireylerde, yağ hücreleri tarafından kana salınan çeşitli hormonlar ve bazı büyüme faktörlerinin çok fazla miktarlarda ve sürekli olması, hücreleri daha fazla büyümeleri ve bölünmeleri yönünde uyarmakta ve bu durum kanser oluşumunu tetiklemektedir.

KANSERE NEDEN OLAN ETMENLER
• Dengesiz beslenme ve obezite: % 35
• Sigara: % 30
• Enfeksiyon hastalıkları: % 10
• Mesleki nedenler: 
• %Alkol: % 3
• Çalışma yerinin tozlu ve pis olması: % 2
• Gıdalara konan katkı maddeleri: % 1
• Genetik, çevresel ve diğer: % 15


EĞİTİM KOÇU KORAY VAROL’DAN BAŞARMANIN KOLAY YOLU

Eğitim Koçu ve Yayıncı Koray Varol Özgüven + Motivasyon + Odaklanma = Başarı formülü üzerinden başarmanın kolay yoluna dair öğrencilerimize önemli tavsiyelerde bulundu.

GKV Özel Ortaokulu 7. ve 8. Sınıf öğrencilerimiz için düzenlenen seminerde Varol her çocuğun başarılı olmak istediğine ancak sadece bazı çocukların bu başarı hedefini yakalayabildiğine değindi.

Varol öğrencilerimizle şu bilgileri paylaştı: 
“ Başarı, her çocuk için ayrı tanımlansa da var olan durumun gidebildiği en iyi yere gitmesi için yapılacak temel davranış biçimleri vardır. Sınava hazırlık sürecinde; sizlerin ders dinleme potansiyelinizi yükseltmek, tekrar mekanizmasını iyi kurmak, çözdüğünüz soru sayısını arttırmak, sınava odaklanmasını sağlamak gibi konular son derece önemli. Bu seminer ile sizlere hem dikkat etmeniz gereken kritik noktaları anlatacağım hem de motivasyon odaklı özel bir çalışma yapacağım. 
Başarılı öğrencilerin genel özelliklerini incelediğimizde onları başarıya götüren davranışların altı basamaklı bir sistemden oluştuğunu söyleyebiliriz. Elbette başarıyı getiren pek çok değişken söz konusudur ancak bugün sizlere davranışsal modelleri öne çıkaran bir boyuttan bahsetmek istiyorum.
Başarılı öğrenciler öncelikle derslerini çok iyi dinliyor, derslerini dinlerken önemli gördükleri yerleri not alıyor ve anlamadıkları yerleri öğretmenlerine soruyorlar. Başarılı öğrenciler evlerine döndükleri zaman öncelikle iyi bir tekrar yapıp sonrasında çok sayıda pratik yapıyorlar. Pratik yapma sürecini okul ödevlerini yapmak veya çok sayıda soru çözmek olarak düşünebilirsiniz. Başarılı öğrenciler, çok soru çözdükten sonra yapmakta zorlandıkları alanları belirleyip bu alanla ilgili aklına takılanları okulda öğretmenlerine ve arkadaşlarına soruyorlar.

Başarılı öğrencilerin altı özelliğini şöyle sıralayabiliriz:
1. Okulda dersi iyi dinliyorlar.
2. Çok iyi not tutuyorlar.
3. Anlamadıklarını düşündükleri yerleri soruyorlar.
4. Eve döndüklerinde önce tekrar yapıyorlar.
5. Çok sayıda soru çözüyorlar.
6. Yapamadıkları yerleri öğretmenlerine, arkadaşlarına soruyorlar.

Ailelerinize de buradan mesaj vermek isterim. Çocuklarına ‘’nasıl öğrenileceğini’’ iyi anlatabilen ailelerin çocukları okul sürecinde çok daha rahat ve iyi öğrenebiliyor. Çocuğumuza yemek yemeyi, yatağını toplamayı, misafir geldiği zaman neler yapması gerektiğini öğrettiğimiz gibi okulda nasıl daha iyi öğrenebileceğini, anlamadıklarını nasıl soracağını da öğretmemiz; çocuğumuzun öğrenme süreçlerinde zorlanmaması ve başarılı bir eğitim hayatına sahip olması için çok faydalıdır.” dedi.


BADEN-WÜTRTTEMBERG ULUSLARARASI MÜZİK YARIŞMASI’NDAN DERECE İLE DÖNDÜK

Öğrencilerimiz Emre Güzeldal (Fen 10B) ve Elif Güzeldal (6D) “Jüri Özel Daveti” ile katıldığı, 16 ülke ve 6 farklı yaş kategorisinde düzenlenen Almanya Baden-Wütrttemberg Uluslararası Müzik Yarışması’nda (International Competition Musical Fireworks Baden- Württemberg) uluslararası derece elde ederek bizleri gururlandırdı.
Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu Amerika, Almanya, Hollanda, Bulgaristan, Estonya, Kore, İsviçre, Fransa, İsveç, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, Rusya, Ukrayna, Yunanistan olmak üzere toplam 16 ülkeden yeteneklerin yer aldığı yarışmada; 

B Kategoride
Elif GÜZELDAL 3.

C Kategoride
Emre GÜZELDAL 3.

Duet Piyano 
A Kategoride,

Elif GÜZELDAL ve Emre GÜZELDAL farklı partnerlerle katıldıkları bu kategoride 2. oldular.
Öğrencilerimizi uluslararası başarılarından dolayı kutlarız.


PENTATLON'DAKİ BAŞARILARIMIZ

Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen, il genelinde 10 okul ve 67 öğrencinin katıldığı Pentatlon Müsabaları'na GKV Özel İlkokulu olarak 13 öğrenci ile katıldık.

Müsabaka sonuçlarına göre büyük başarı elde eden öğrencilerimiz:

Nehir Naz TUTAR \ İl 2.'si,
Ufuk AÇIKGÖZ \ İl 3.'sü,
Nilay ŞİMŞEK \ İl 3.'sü,
Hazal Ece DEMİR \ iL 3.'sü oldu.

Öğrencilerimizi elde ettikleri başarıdan dolayı kutlarız.


GKV ÖZEL OKULLARINDA DOĞAYA DESTEK PROJELERİ DEVAM EDİYOR

GKV Özel Anaokulu, ilkokul ve lise öğrencilerinin doğaya destek projelerinden sonra GKV Özel Ortaokulu öğrencileri de yeşil bir gelecek için, gelecek nesiller için doğaya yüzlerce fidan armağan etti.

YAVUZELİ İLÇESİ BİR ORMAN KAZANIYOR 
ÇEVKUR işbirliğiyle 7.sınıf öğrencilerimiz tarafından dikilen yüzlerce çam fidanı Yavuzeli ilçesine bir orman kazandırmak amacını taşıyor.


GKV ÖZEL ANAOKULU ÖĞRENCİLERİ EKOLOJİ DERSİNDE BİTKİ YETİŞTİRİYOR

Havaların güzelleşmesi ve baharın gelişiyle GKV Özel Anaokulu öğrencileri “Ekoloji” dersini özel olarak hazırlanan sera bahçelerine sebze ekerek işledi. 14 sınıf ve 282 öğrenci ve öğretmenlerinin katıldığı uygulamalı derste, öğrencilerimiz edindikleri doğa sevgisiyle ektikleri sebze tohumlarının filizlenmesini şimdiden dört gözle bekliyor.


MERHUM CEMİL ALEVLİ VEFATININ 46. YILINDA DÜZENLENEN TÖRENLE ANILDI

Gaziantep'in vizyonunun oluşumuna katkı sağlamış, gerek sanayi alanındaki başarıları gerekse kentin modernleştirilmesinde sunduğu hizmetler kadar eğitim alanında da kente ve bölgeye ışık olmuş Merhum Cemil ALEVLİ GKV Özel Okullarında vefatının 46. yılında düzenlenen törenle anıldı.

GKV Özel Cemil Alevli Koleji öğrencileri ve Edebiyat öğretmenleri tarafından hazırlanan anma programına Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nüket ERSOY ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Celal ERSOY, Genel Müdür Sayın Müfit TAŞLIYAR, Genel Müdür Yardımcıları Sayın İsmet TİRYAKİ, Sayın Can HOŞCAN ve okul müdürleri katıldı. Düzenlenen anma programı GKV Özel Liseler Müdürü Sayın Hakan ANLIAÇIK’ın konuşmasıyla başladı. Program akışı şu şekilde oluşturuldu: Cemil ALEVLİ’nin Hayatı (Sinevizyon) (Can YÜCEL) Hayatta Ben En Çok Babamı Sevdim Adlı Şiir (7/E sınıfından Sare Nazlı CEBESOY), Sen Benim En Kıymetlimsin Adlı Şarkı (Solist: Zeynep ÖZHARAT (C10A) Piyano: Umut KAMALIOĞLU(Müzik Öğretmeni) Keman: Gökhan HÜSÜNBEYİ (Müzik Öğretmeni) Lirik Dans: Çağla KARABAŞLIK (C10A) Oratoryo: Cemil ALEVLİ İç Ses \ GKV Özel Okulları Öğrencilerinden Cemil ALEVLİ’ye Mektup 
--------------------------------------------------------------------------------------
Cemil ALEVLİ için eğitim, milli kalkınmanın ve Ulu Önder Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine giden başarının yoludur. Bunun içindir ki eğitim-öğretime büyük önem vermiş, yabancı dil ve çağdaş eğitimin önemine inanarak bir grup eğitim gönüllüsüyle Gaziantep Kolej Vakfı’nın temellerini atmıştır.

Atılan bu temelle, 54 yıldır binlerce mezun veren Gaziantep Kolej Vakfı ailesi olarak kurucumuz merhum Cemil ALEVLİ’yi aramızdan ayrılışının 46. yılında saygı ve minnetle anıyoruz.


KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİK ve ULUSLARARASI ANLAYIŞ SERGİSİ AÇILIŞI YAPILDI

GKV Özel Cemil Alevli Koleji (IB) Merhum Cemil ALEVLİ'nin vefatının 46. yılı anısına, sanata verdiği öneme dikkat çekmek amacıyla "Kültürel Çeşitlilik ve Uluslararası Anlayış" adlı sergi düzenledi.

GKV Özel Liseleri Resim Öğretmeni Melek Kaman danışmanlığında hazırlanan sergi kapsamında GKV Özel Cemil Alevli Koleji (IB) 9. sınıf öğrencileri kara kalem ve keçeli kalem kullanarak, çizgi ve nokta çalışmalarıyla puzzle ve portre eserleri ortaya koydu. Aynı zamanda IB 10. sınıf öğrencileri, GKV Özel İlkokulu 3. sınıf öğrencileri ile birlikte CAS Projeleri kapsamında (Creativity\Yaratıcılık, Action\Etkinlik ve Service\Toplum Hizmeti) geri dönüşüm malzemeleri kullanarak yaptıkları ve ulusların kültürel farklılıklarını geçmişten günümüze yansıtan çalışmaları sergileme fırsatı buldu.


12. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI’NDA BÖLGE BİRİNCİSİ OLDUK

TÜBİTAK’TAN YENİ DERECE

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı’nca düzenlenen 12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda GKV Özel Ortaokulu 5. Sınıf öğrencisi Mehmet Aras DİLSİZ Kimya dalında Bölge Birincisi oldu.

Danışmanlığını GKV Özel Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Nilüfer ŞİMŞEK’in yaptığı projede öğrencimiz Mehmet Aras DİLSİZ “Üleksik Katkılı Betonda Isı İzolasyonunun Laboratuvar Ortamında Araştırılması” konusu üzerinde çalıştı.

Bu yıl 11 bin 352 proje başvurusunun yapıldığı yarışma Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Değerler Eğitimi, Kodlama, Tarih ve Türkçe olmak üzere toplam sekiz kategoride düzenlendi.

Öğrencimize bölge birinciliği ödülü Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Cengiz METE tarafından takdim edildi. Öğrencimizi kutlarız.


GKV Özel Okulları ‘81 İlde Kitap Okuyoruz’ sloganıyla herkesi kitap okumaya davet etti

2012 yılında "81 İlde Kitap Okuyoruz "sloganıyla Türk Kütüphaneciler Derneği'nin başlatmış olduğu okuma seferberliğinin bu yıl 7.'si tüm ülke genelinde gerçekleşti. GKV Özel Okulları olarak öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte 12.30-13.30 saatleri arasında gerçekleşen bu seferberliğe ortak olduk.


Kütüphaneler Haftası'nda Kitaplardan Hayallere adlı resim sergisi açıldı

54. Kütüphaneler Haftası'nda GKV Özel İlkokulu öğrencilerinin kitap okumanın hayal gücüne katkısı ve hayatımızdaki önemini vurgulayan resimlerinin yer aldığı "Kitaplardan Hayallere" adlı resim sergisi açıldı. Sergide ayrıca öğrencilerimiz tarafından yazılan hikayelerin baş kahramanlarının da resimleri yer alıyor.


54. Kütüphaneler Haftası'nda GKV Özel Anaokulu ziyareti

54. Kütüphaneler Haftası (26 Mart - 01 Nisan) kapsamında anaokulu öğrencilerimiz GKV Özel Okulları Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

Ziyarette öğrencilerimize kitap sevgisini aşılamak, kitabın hayatımızdaki önemini kavratmak ve kütüphanelerin önemini vurgulamak amacıyla GKV Özel Okulları Kütüphane Sorumlusu Duygu Duygulu Dardağan bir konuşma yaptı.

Okuma alışkanlığı ve kitap sevgisinin erken yaşta kazandırılmasının önemine değinen Dardağan; "Hiçbir kitaplık kütüphaneler kadar zengin değildir.Bu amaç ile kütüphane ziyaretinde GKV'li miniklerimizin kitapları inceleyip kütüphane kuralları hakkında bilgi sahibi olmaları büyük önem taşıyor. Anaokulu seviyesinde bu tür ziyaretler ayrıca onları ilkokul döneminde kütüphaneye hazırlıyor." dedi


GKV Özel Okullarından çevreci yaklaşım: Uygulamalı doğa eğitimi

Orman Haftası etkinlikleri kapsamında, öğrencilerimizde çevre bilincinin oluşmasına katkı sağlamak amacıyla GKV Özel İlkokul öğrencileri için uygulamalı doğa eğitimi düzenlendi.

Uygulamalı eğitim için Gaziantep Ağaçlandırma Derneği ve Gaziantep Fidan Şefliği’ni ziyaret eden öğrencilerimize Gaziantep Ağaçlandırma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda okulumuzun (GKV 1966-1967) mezunlarından Kemal Çetindağ, fidan dikme, tohum ekme ve ağaç yetiştirme ile ilgili detaylı bilgiler verdi.

Etkileşimli uygulamalarla, öğrencilerimizde doğaya karşı bakış açısının olumlu yönde gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen gezide öğrencilerimiz öğrendikleri tekniklerle tohum ekip fidan dikti.


GKV Özel Liselerinden Uluslararası Dünya Su Günü ve Orman Haftası kapsamında doğaya destek

Hafta boyunca GKV Özel Okulları öğrencileri Gaziantep Ağaç Yetiştirme Derneği bünyesinde bilinçli çevrecilik ve ağaç yetiştirme üzerine çeşitli eğitimler aldı.

GKV Özel İlkokul öğrencilerinin ardından doğada uygulama çalışmaları GKV Özel Cemil Alevli Koleji Bakalorya 9. ve 10. sınıf IB öğrencileri ve Fen Lisesi 10. sınıf öğrencilerinin Suboğazı Ormanı’na gitmesi ile devam etti.

Öğrenciler gezi kapsamında ormanda ağaçlara zarar veren tırtılları temizleyerek doğaya ve yaşadıkları dünyaya destek verdiler.

55 öğrencinin katıldığı gönüllü etkinlikte IB Diploma program Koordinatörü Özlem Kara, öğrencilerimizin tırtılları toplamada gösterdikleri azim ve sorumluluk duygusunun öğrenci profilimizin yüksek kalitesinin bir göstergesi olduğunu vurgularken Ağaç Yetiştirme ve Koruma Derneği Üyesi Özlem Çetindağ Karaca’nın yaptığı açıklamada yetişen yeni nesillerin doğaya ve çevreye duyarlılıklarını gösterdikleri çalışmadan dolayı öğrencileri kutladı ve onlara derneğin hazırlamış olduğu kitapçıkları etkinlik sonunda sundu.


GKV Başarı Madalyaları ve Kupaları takdim edildi

GKV Özel Ortaokulunda 7 farklı kategoride toplam 60 öğrencimiz ödüllendirildi.

Satranç Branşında Türkiye Şampiyonluğu,

GKV Özel Ortaokulu Küçük Erkek Basketbol Takımı İl ve Bölge Şampiyonluğu,

GKV Özel Ortaokulu Küçük Kız Yüzme Takımı İl Üçüncülüğü,

GKV Özel Ortaokulu Küçük Erkek Tenis Takımı İl Üçüncülüğü,

GKV Özel Ortaokulu Küçük Kız Voleybol Takımı İl Dördüncülüğü,

Atletizm Branşında İl Dördüncülüğü,

GKV Özel Ortaokulu Küçük Kız Tenis Takımı İl Dördüncülüğü kapsamında toplam 60 öğrencimiz GKV başarı madalyalarını ve kupalarını GKV Özel Okulları Genel Müdür Yrd.\Ortaokul Müdürü Sayın Can HOŞCAN, GKV Özel Ortaokul Müdür Yardımcıları Sayın Korkut ÖZKELEŞ ve Sayın Yeliz BİRCAN'dan aldı.


Uluslararası Dünya Su Günü'nde öğrencilerimizden mesaj

GKV Özel İlkokulu ve GKV Özel Anaokulu öğrencilerimiz Uluslararası Dünya Su Günü'ne dikkat çekmek amacıyla okul içinde çeşitli etkinlikler düzenledi.

İlkokul 2. sınıf öğrencilerimiz hazırladıkları t-shirtleri giyerek öğretmenleri eşliğinde tek tek sınıfları ziyaret etti ve suyun hayati önemine dair mesajları arkadaşlarıyla paylaştı.

Anaokulu öğrencilerimizin de kendi hazırladıkları t-shirtlerle yaptıkları Su Dansı gösterisi büyük beğeni topladı.


GKV Özel İlkokulu Orman Haftası'nı kutluyor

GKV Özel İlkokulu 2. ve 3. sınıf öğrencilerimiz 21-26 Mart Orman Haftası kapsamında hazırladıkları resim sergisi ile serbest çalışmalarını sergiledi.


Öğrencilerimize Baden-Wütrttemberg Uluslararası Müzik Yarışması’na “Jüri Özel Daveti”

Öğrencilerimiz Emre Güzeldal (Fen 10B), Elif Güzeldal (6D) Almanya’nın Baden Württemberg eyaletindeki Mühlacker kentinde düzenlenen Baden-Wütrttemberg Uluslararası Müzik Yarışması’na (International Competition Musical Fireworks Baden- Württemberg) (Piyano) “Jüri Özel Daveti” alarak katılıyor.

Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu Amerika, Almanya, Hollanda, Bulgaristan, Estonya, Kore, İsviçre, Fransa, İsveç, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, Rusya, Ukrayna, Yunanistan olmak üzere toplam 16 ülkeden yeteneklerin katılacağı yarışma 26-31 Mart 2018 tarihinde düzenlenecek. Öğrencilerimize başarılar dileriz.


Adım adım “Teknoloji Bağımlılığı”

“Hayatımızdaki gerçekler yerini sanallığa bıraktıkça, anı yaşama isteğimizi kaybederiz.”

GKV Özel İlkokulu hizmet içi eğitimleri kapsamında tüm ilkokul sınıf ve branş öğretmenleri için “Teknoloji Bağımlılığı” konusunda eğitim düzenledi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Klinik Psikoloji) Araştırma Görevlisi ve Yazar Mahmut Yay’ın sunumu ile gerçekleşen hizmet içi eğitimde teknoloji bağımlılığı nedir?, belirtileri, sebepleri, riskler, bağımlılıktan kurtulmanın yolları ele alındı.

“Teknoloji Bağımlılığı ile Mücadele Eğitimi” kapsamında aynı zamanda Yeşilay’ın İl Formatörü olan Sayın YAY yaptığı konuşmasında şu konulara değindi: “Teknoloji bağımlılığı, teknolojiyi kullanmada ve onunla ilişkide kişinin iradesini kaybetmesi, kendini denetleyememesi ve onsuz bir yaşam sürememeye başlaması hâlidir. Bağımlılığın belirtilerine değinecek olursak teknoloji başında harcanan vaktin giderek artması, Ruhsal, sosyal, adli ya da bedensel bir sorun oluşturmasına rağmen teknolojinin kullanılmaya devam edilmesi, Teknolojiden uzak kalınca huzursuzluk, uykusuzluk, öfke gibi yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkması, planlanandan daha fazla teknoloji karşısında kalınması, zamanın büyük çoğunluğunun fiilen ya da zihnen teknolojiyle geçirilmesi olarak sıralayabiliriz.

Teknolojik bağımlılıklar; İnternet ve sosyal medya, telefon ve tablet, oyun konsolları, bilgisayar ve televizyon.

Kimler risk altında?

 • Spordan uzak duran ve hareketsiz yaşamı tercih edenler.
 • Olumsuz ve bağımlı arkadaş çevresi bulunanlar.
 • Ders başarısı sürekli düşük olan ya da okul dışı faaliyetlere karşı isteksiz olanlar.
 • Arkadaş edinme, iletişim kurma ve iletişimi devam ettirme becerileri az olanlar.
 • Aile içi çatışmalar yaşayan, sağlıklı iletişimi olmayan aile üyeleri.
 • Hayatlarında kaliteli vakit geçirebileceği aktiviteler bulunmayanlar.
 • Sosyal ilişkilerinde kendini ifade etmekte güçlük yaşayanlar.
 • Aileleri teknolojiyi olumsuz ve bilinçsiz kullanan bireyler.

Kurtulmak için öneriler: 

 • Yavaş yavaş ama kararlı olarak azaltın.
 • Oyunun yerini doldurun (Spor, hobi, vb.)
 • Düşünün! Sanal ortamdaki başarı ve saygınlık mı daha değerli, gerçek hayattaki mi?
 • Zararlarını, sizden aldıklarını değerlendirin.
 • Gerekirse uzman yardımı alın.

GKV’nin şampiyon takımlarindan Mehmet Yağcı’ya ziyaret

GKV Ozel Okullari Küçük Erkek ve Yildiz Erkekler Basketbol Takımlari, elde ettikleri bölge şampiyonluklarinin ardından Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Mehmet YAĞCI’yı makamında ziyaret etti.

Türkiye yarı finalleriyle ilgili hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren şampiyon takımlarimiz şampiyonluk sevincini paylaşmak ve verdiği desteklerden dolayı Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Mehmet Yağcı’ya teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ziyarete GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcıları Sayın İsmet TİRYAKİ, Sayın Can HOŞCAN, GKV Özel Okulları Basketbol Antrenörleri Vedat OĞUZCAN ve Mahmut ŞAHİNLER eşlik etti.


'Bilinçli Tüketici ve Tüketici Hakları' konulu resim yarışmasında il ikincisi olduk

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, tüm resmi ve özel ortaokullarda eğitim öğretim gören 5., 6., 7. ve 8.sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen ‘’Bilinçli Tüketici ve Tüketici Hakları’’ konulu resim yarışması sonucuna göre GKV Özel Ortaokulu 5.sınıf öğrencimiz Azra Güneyisi İL İKİNCİSİ oldu. Öğrencimizi kutlarız.


GKV Özel Okulları Fizy 21. Liseler Arası Müzik Yarışması İstanbul elemelerine katılıyor

Türkiye genelinde yaklaşık 500 okulun katıldığı 21. Fizy Liseler Arası Müzik Yarışması İstanbul elemeleri 23-24 Mart tarihlerinde Bostancı Gösteri Merkezi’nde düzenleniyor.

GKV Okul Orkestrası yarışmada bir Pink Floyd klasiği olan “Another brick in the wall” adlı parçayla performans sergileyecek. Finaller 28 Nisan 2018 tarihinde. Öğrencilerimize başarılar dileriz.

Solistler \ Melike Ünal (A10B), Zeynep Özharat (C10A)
Gitar \ Tunga Başkaya (F10C)
Bas gitar \ Ömer Faruk Gülşen (A10B)
Klavye \ Emre Güzeldal (F10B)
Davul \ Emir Kervancıoğlu (A10C)


GKV 13. ELT Konferansı 'Effective Teaching Practices in 2018' temasıyla düzenlendi

Bu yıl 17 Mart 2018’de 13.sü düzenlenen

GKV ELT konferansı (English Language Training \ İngilizce Dil Eğitimi Konferansı) 240 akademisyen,İngilizce Öğretmeni
ve İngilizce öğretmenliği bölümü öğrencilerinin katılımıyla
düzenlendi.

Gaziantep’ten, Adana’dan, Şanlıurfa’dan, Mersin'den ve 
İskendurun’dan gelen katılımcılar 2018’de İngilizce
dil öğretimindeki son gelişmelerden haberdar olma şansı 
elde ettiler. Bu yılın konuşmacıları;

Nik Peachey "Recap for encouraging reflection on learning" 
Andy Cowle "Picture this"
Laura Moulton "You can't say that!"
Christopher Sheen "to MALL or not to MALL"
Sam Whittam "Why the tortoise has a cracked shell"

konularında konferans ve workshoplarla izleyicilerle buluştu.

Program, konuşmaların ardından GKV Özel Okulları Yabancı Diller Direktörü Cristina Manea Gültekin ve Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Seden Tuyan denetimi altında yapılan poster sunumları ile devam etti.


Basketbolda Değişmez Şampiyon: GKV Özel Okulları

GKV Özel Ortaokulu Küçük Erkekler Basketbol Takımı 16 – 19 Mart 2018 tarihlerinde Şanlıurfa’da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları tarafından yapılan Okullar Arası Bölge Şampiyonası’nda BÖLGE ŞAMPİYONU oldu.

Şampiyon olan takımımız Türkiye’de ilk 32 takım arasına girerek Türkiye yarı finallerine katılmaya hak kazandı. Yarı finaller 13-16 Nisan 2018 tarihlerinde düzenlenecek.

Antrenör Vedat Oğuzcan 
Antrenör Mahmut Şahinler

GKV Özel Ortaokulu Küçük Erkekler Basketbol Takımı

Cem Batallı 
Tolga Tiryaki
Orkun Gündoğdu 
Aras Akbulut
Kerem Durmuş
Taha Torunoğlu
Batın Korkmaz
Cem Kasımoğlu
Baran Aydın
Efe Özer
Burak Özkiraz
Yüce Hoşcan
Gökay Gören


GKV Özel Cemil Alevli Koleji (IB) Uluslararası Bakalorya Programı 2017 mezunları diplomalarını aldı

GKV Özel Cemil Alevli Koleji (IB) Kasım dönemi 2017 mezunlarımıza IB diplomaları Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü Sayın Müfit TAŞLIYAR, Genel Müdür Yardımcıları Sayın İsmet TİRYAKİ, Sayın Can HOŞCAN, GKV Özel Liseler Müdürü Sayın Hakan ANLIAÇIK tarafından takdim edildi.

Ülkemizde, IB (Uluslararası Bakalorya) standartlarına sahip ve denetimden geçerek 2014 yılında uygulamak üzere yetkilendirilmiş, 46 okuldan biri olan GKV Özel Cemil Alevli Koleji, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde IB programı uygulayan tek okuldur.

Bu yıl Kasım 2017 döneminde ikinci dönem IB mezunlarını veren GKV Özel Cemil Alevli Koleji 12. sınıf öğrencileri üdiploma bitirme tam puanının 42 olduğu IB programında 30 ve üzeri puanlarla mezun olurken 12 CA sınıfı IB öğrencimiz Nida Kadayıfçı 42 diploma puanı ile dünya ortalamasını yakalayarak bizleri onurlandırdı.

IB programından mezun olan öğrencilerimiz, programın uluslararası niteliği sayesinde Amerika, Kanada ve Avrupa’nın bilinen üniversitelerine kabul edilme fırsatı yakaladılar. Ayrıca, IB programından mezun olan öğrencilerimiz diploma puanlarına göre aldıkları bazı dersleri girdikleri üniversitelerde kredi olarak kullanabilecekleri gibi, bazı üniversitelerde ise bu kredilerle ilk yıl muaf olmak gibi önemli bir ayrıcalığa sahip olabilecekler. Öğrencilerimizi kutlarız.


GKV 13. ELT Konferansı yarın başlıyor

"Effective Teaching Practices 2018"

İlimizden, bölgeden ve Türkiye'nin birçok ilinden akademisyen, İngilizce Öğretmeni ve öğretmen adaylarını ağırlayacağımız GKV 13. ELT (English Language Training) Konferansı "Effective Teaching Practices 2018" temasıyla yarın başlıyor.


GKV Özel Anaokulu öğrencilerinden Çanakkale oratoryosu

GKV Özel Anaokulu öğrencilerimiz 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programı kapsamında günün anısına oratoryo sahneledi.


GKV Özel Ortaokulu tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Töreni düzenlendi

“Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker

Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer.

Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?

Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın.

”GKV’liler “Çanakkale Geçilmez” dedi

GKV Özel Ortaokulu tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Töreni düzenlendi. Törene Gaziantep Muharrip Gaziler Cemiyeti Başkanı Sayın Cuma ERDEM, Yönetim Kurulu Üyeleri, GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı Sayın İsmet TİRYAKİ, idarecilerimiz ve velilerimiz de katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan GKV Özel Okulları Genel Müdür Yrd. ve Ortaokul Müdürü Sayın Can HOŞCAN yaptığı konuşmada şu satırlara yer verdi: “Bugün, Çanakkale Zaferi’nin 103.yıldönümünü kutlamanın ve mukaddes vatanımız için canlarını çekinmeden feda eden aziz şehitlerimizin Şehitler Günü’nü idrak etmenin büyük onurunu yaşamaktayız. Türk’ün tarih sayfalarına altın harflerle “Çanakkale geçilmez”, diye yazdırdığı Çanakkale destanı, büyük bir askeri dehanın idaresindeki Mehmetçiğin fedakarlık, metanet ve vatanseverliğinin abidesidir.

103 yıl önce işgalci güçler; Çanakkale önlerinde yüz binlerce şehit verilerek durdurulmuş; Milli şuur ve heyecan, kahramanlıkla birleşmiş ve Çanakkale’yi geçilmez, Türk milletini yenilmez yapmıştır. Şurası açıktır ki, Çanakkale; namus ve şeref savunmasının adıdır. Çanakkale hür ve bağımsız yaşama iradesi ile aydınlık yarınlara duyulan inancın zaferidir. Ülkemizin dört bir yanından kopup gelmiş yüz binlerce vatan evladının, emanetlerine sahip çıkmak uğruna can verdikleri ve bir milletin kaderinin değiştiği yerdir.

Çanakkale savaşlarını benzersiz kılan, işgalci devletlerin, dönemin en muazzam savaş gemileri be binlerce askeriyle boğazı kuşatıp acımasızca saldırması değil, gökten yağmur gibi yağan ateşe göğsünü siper eden aziz Türk askeridir.Çanakkale’yi Çanakkale yapan, metre kareye düşen 6000 mermiyi rağmen düşman askerini sırtına alıp onu düşman mevzisine kadar götürerek, işgalci askerlere insanlık dersi veren kahraman Mehmetçiktir. Çanakkale’yi Çanakkale yapan, cepheye gönderdiği oğluna “ya şehit ol, ya gazi” diyerek, vatanın her bir karış toprağını evladının canından üstün tutan Türk analarıdır. Çanakkale’yi koca bir destana dönüştüren, cephesi biten askerine “süngü tak” emrini vererek “ben size taarruz emretmiyorum ! diyen Yarbay Mustafa Kemal’in o ölümsüz sözleridir.

Ulus olarak, yokluk içindeyken bile ‘Çanakkale geçilmez’ dedirten sağlam inancın, sarsılmaz bir ruhun mirasçılarıyız. Aydınlık geleceğimizin teminatı, dün olduğu gibi, bugün de işte bu ruh ve inançtır. Çanakkale Zaferi, sadece geçmişimizin aziz bir hatırası olarak değil, geleceğe yürüyüşümüzün en güçlü ilham kaynaklarından biri olarak daima var olacaktır. Bu duygularla, öncelikle bin bir emekle yetiştirdiği evladını gözünü kırpmadan toprağa emanet eden şehit analarımıza; bu vatanın kurtuluşuna şahit gazilerimize minnetle, şükranlarımızı sunuyoruz. Bizlere bu büyük zaferin gururunu armağan eden, başta ebedi başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere; bu mücadeleye katılan, düşman ayağı değmesin toprağımıza diye şehit olan tüm ölümsüz kahramanlarımızı bir kez daha rahmet ve şükranla anıyor, ruhlarınız şad olsun” dedi.

GKV Özel Ortaokulu Türkçe Zümresi tarafından hazırlanan programda öğrencilerimiz “Çanakkale Geçilmez Oratoryosu” nu sahneledi. Oratoryonun ardından “Kınalı Ali Destanı”, “Şehite Ağıt” “Çanakkale’den bir hikaye” drama gösterileri ve Zeybek Gösterisi izleyicilerle buluştu. Tören, Gaziantep Muharrip Gaziler Cemiyeti Başkanı Sayın Cuma ERDEM’in konuşmaları ve Sayın Can HOŞCAN tarafından teşekkür plaketi takdimleri ile son buldu.


GKV Özel Ortaokulunda Çanakkale Şehitliği Sergisi açıldı

Gaziantep Muharrip Gaziler Cemiyeti işbirliği ile 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü anısına sergi açılışı yapıldı. Arzu edenler sergiyi GKV Özel Ortaokulu bölümünde 23 Mart Cuma gününe kadar gezebilirler.


GKV Özel Okulları Liseler Arası TÜBİTAK Araştırma Projeleri Yarışması'nda “Kimya” dalında Bölge Birincisi

TÜBİTAK tarafından düzenlenen 49. Liseler Arası TÜBİTAK Araştırma Projeleri Yarışması’nda Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri öğrencileri 1.844 proje arasında Adana Bölge Finalleri’nde Kimya dalında ADANA BÖLGE BİRİNCİSİ oldu. GKV Özel Fen Lisesi 10 A sınıfı öğrencilerinden Efe Cahit Külah ve Levent Özkeklikçi’nin hazırladığı “Çevreye Duyarlı Yağ Alıcı Korozyon Önleyici Özel Deterjan” adlı proje Ankara’daki final yarışmasına gitmeye hak kazandı.Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının Adana Bölge finallerinde birinci olması, okullarımızın yalnız eğitimde ve sanat, kültür, spor gibi aktivelerde değil bilimsel çalışmalarda da lider olduğunu bir kez daha kanıtladı. Öğrencilerimize Ankara finallerinde başarılar dileriz.


Okulumuzun Oryantiring başarısı

8 Mart 2018 tarihinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Okul Sporları tarafından Erikçe Macera Kampı’nda düzenlenen Okullar Arası Genç Kız-Erkek Oryantiring Müsabakaları tamamlandı. Birçok okulun katılım sağladığı yarışlarda okulumuz büyük başarı göstererek birçok derece elde etti.

Ali Taha Çetin Genç Erkek Ferdî (B) İl 1.si

Mert Kimya Genç Erkek Ferdî (B) İl 2.si

Alperen Çelik Genç Erkek Ferdî (A) İl 2.si

Öğrencilerimizi kutlarız.


GKV Özel Cemil Alevli Koleji (IB) dijital bağımlılık (Nomofobi) ve siber zorbalık konularına dikkat çekti

GKV Özel Cemil Alevli Koleji (IB) 10. ve 11. sınıf öğrencileri, GKV Özel Liseleri 9. Sınıf öğrencileri için dijital etik, dijital bilgi hırsızlığı, siber zorbalık, nefret söylemi, dijital ayak izleri, kimlik hırsızlığı gibi konularda seminer düzenledi. IB 10.ve 11. Sınıf öğrencilerimiz İngilizce ve Türkçe yaptığı sunumlarda dijital bağımlılığın ve zorbalığın ne olduğunu anlatmak ve okul içinde etik bilinci oluşturmak amacıyla şu bilgilere yer verdi:

“Öğrencilerin teknolojiden faydalanırken bazı normlara dikkat ederek teknolojiyi kullanmaları, hem onları hem de toplumun tamamını ahlaki açıdan ve güvenlik bakımından ilgilendirir. Bu nedenle teknolojiyi kullanan herkesin dijital vatandaşlık normlarından haberdar olması ve bu normlara uyması gerekir. Şu an dijital yerliler olarak mutlaka bu konularla ilgili olarak deneyimler yaşıyoruz. 8-18 yaş aralığındaki biz gençler neredeyse günümüzün 7.5 saatini dijital teknolojiler ve sosyal medya ile geçiriyoruz.

Dünyada 7,4 milyarlık nüfusta internete bağlanan kişi sayısı 3,4 milyar. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan insan sayısı ise 2,3 milyar. 80 milyon nüfusa sahip olan Türkiye’de internete bağlanan kullanıcı sayısı 46,3 milyon. Bu kullanıcılar arasından 42 milyon kişi ise sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Dünya üzerinde mobil cihaz kullanıcı sayısı 3,8 milyar. Hal böyle olunca özellikle de gençlerde bulunan bağımlılık çok yüksek seviyelerde.

“Teknoloji çağının yeni hastalığı: Nomofobi”

Belirtileri: 

* Kişinin cep telefonu yokken kendini “eksik” gibi hissetmesi, boşluk duygusu yaşaması.* Telefonu yanındayken bile obsesif bir şekilde kontrol etme,

* Şarj bitince kendini çaresiz hissetme,

* Sürekli şarjı ve gelen mesajları kontrol etmek,

* Telefonu olmayınca baş dönmesi, kalp çarpıntısı, nefes almada zorluk, mide krampları gibi bir takım anksiyete belirtileri yaşaması.

“Siber Zorbalık (Cyber-bullying)”

* Kişinin elektronik iletişim araçlarını kullanarak belirli bir zaman içerisinde veya sürekli olarak, kendisini savunma gücüne sahip olmayan bir kişi ya da gruba yönelik olarak kasıtlı bir şekilde psikolojik, sosyal, sözel veya görsel saldırgan davranışlardır.

* Siber zorbalıkta; bilgisayar ve cep telefonu gibi iletişim vasıtaları kullanılarak gönderilen elektronik verilerle bireylerin tehdit edilmesi, küçük düşürülmesi, gruptan dışlanması, ayrımcılığa maruz kalması şeklinde olabilmektedir.


GKV Özel Liseleri Vehbi Koç Lisesi EYP Çalıştasyı'na katıldı

GKV Özel Liseleri EYP Kulübü (European Youth Parliament-Avrupa Gençlik Parlamentosu) 1-4 Mart tarihleri arasında Vehbi Koç Vakfı Vakfı Özel Lisesinde düzenlenen EYP Çalıştayı’na katıldı.

Gençlerin uluslararası gündemi doğru okumasını, kültürler arası farklılıkları kucaklamasını, sorunların çözümüne gönüllü ve katılımcı olmasını hedefleyen bir portal olan EYP (European Youth Parliament-Avrupa Gençlik Parlamentosu) çalıştaylarına düzenli olarak katılan öğrencilerimiz akademik dilin İngilizce olduğu çalıştayda kadın hakları, enerji, gıda güvenliği, çevre, tüketici hakları, eğitim, kültürel mirasların korunması gibi temalar etrafında farklı komitelerde yenilikçi çözümler ürettiler.

Çalıştaya GKV Özel Liselerinin yanı sıra Robert Koleji, Emine Örnek Okulları, İzmir Türk Koleji, Enka Okulları, TED Antalya ve Kayseri Kolejleri, Tarabya İngiliz Okulları da katıldı.


İlkbahar Satranç Turnuvası'nda GKV başarısı

Gaziantep Satranç İl Temsilciliği ve özel bir okul işbirliği ile düzenlenen İlkbahar Satranç Turnuvası'nda 550 öğrenci arasından 2 il birinciliği, 1 il üçüncülüğü ve 1 il altıncılığı ile GKV'li öğrenciler büyük başarı gösterdi. Öğrencilerimizi kutlarız.

OKULUMUZUN DERECESİ

12 YAŞ BAYAN KATEGORİSİ

İL BİRİNCİSİ: DİLA BALOĞLU 5/D

8 YAŞ BAYAN KATEGORİSİ

İL BİRİNCİSİ: NAZ AYALP 2/D

8 YAŞ GENEL KATEGORİSİ

İL ÜÇÜNCÜSÜ: HASAN DEMİR GEDİKKAYA 1/F

12 YAŞ GENEL KATEGORİSİ

İL ALTINCISI: ÇAĞAN TÜTÜNCÜLER 2/D


GKV Özel Okullarında İstiklal Marşı Oratoryosu sahnelendi

İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabulünün 97.yıl dönümü etkinlikleri kapsamında GKV Özel İlkokulu tarafından İstiklal Marşı Oratoryosu sahnelendi.

Program kapsamında GKV Özel İlkokul Müdürü Sayın Mustafa ŞENEL açılış konuşmalarını yaptı. Ardından 4. Sınıf Çocuk Korosu tarafından Atam ve Uyanış Marşları seslendirildi. "İstiklal Marşı Oratoryosu"nda görev alan her ilkokul öğrencisi İstiklal Marş'nın 1 kıtasını sahneledikleri dramalarla izleyiciye aktardı.

İstiklal Marşı’nın kabulünün 97. yıldönümü hafta boyunca okulumuzda farklı etkinliklerle kutlanacak.


'İstiklal Marşı ve Atatürk' sergisi açıldı

GKV Özel İlkokulu öğrencileri tarafından marşımızın her bir kıtasının özel bir teknikle kartonlara aktarılmasıyla hazırlanan "İstiklal Marşı ve Atatürk" konulu serginin açılışı GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı Sayın İsmet TİRYAKİ, idarecilerimiz, öğretmenlerimiz ve ilkokul öğrencilerimizin katılımlarıyla yapıldı. Arzu edenler sergiyi GKV Özel Okulları fuaye alanında 15 Mart Perşembe gününe kadar gezebilirler.


GKV Özel Okullarında tüm birimlerde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları

GKV Özel Okullarında Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Lise ve İdari Birim'de çalışan tüm kadınlar için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü anısına kutlama düzenlendi.

Bu özel günde GKV'li tüm kadınlara Türk Tarih Profesörü Sayın İlber Ortaylı'nın ıslak imzasının yer aldığı yeni kitabı "Gazi Mustafa Kemal Atatürk" hediye olarak takdim edildi.


GKV’li 3 öğrenci Türkiye Satranç Milli Takımı’na seçildi

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Antalya’da düzenlenen ve Türkiye’nin 81 ilinden toplam 2.810 sporcunun katıldığı dev şampiyonada 3 öğrencimiz milli takıma seçildi.

8 yaş genel kategorisinde GKV Özel İlkokulu öğrencileri Çağan Tütüncüler, Hasan Demir Gedikkaya ve 11 yaş kızlar kategorisinde GKV Özel Ortaokulu öğrencisi Dila Baloğlu Türkiye Satranç Milli Takımı’na seçilerek büyük bir başarı elde ettiler.

Türkiye 11 yaş kızlar kategorisinin şampiyonu;

Dila Baloğlu Türkiye 1.’si,

Türkiye 8 yaş genel kategorisi;

Çağan Tütüncüler Türkiye 3.’lüğü ile eş Türkiye 6.’sı,

Hasan Demir Gedikkaya Türkiye 8.’liği ile eş Türkiye 14.’sü oldu.

Öğrencilerimize başarı plaketleri ve GKV Spor Kulübü madalyaları GKV Özel İlkokul Müdürü Sayın Mustafa Şenel ve GKV Özel Ortaokul Müdürü Sayın Can Hoşcan tarafından Satranç Öğretmeni Süleyman Okan’ın da katılımları ile takdim edildi. Öğrencilerimizi kutlarız.


Ortaokul öğrencilerimiz İngilizce dergi hazırladı

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri “Magazines” projesi kapsamında spor, seyahat, ekonomi ve finans, gençlik, teknoloji ve paparazzi gibi farklı içerikteki dergi türlerini İngilizce hazırladı.

Proje kapsamında yer alan öğrenciler, İngilizce öğretmenleri Meliha Bolat ve Berkay Tahtacı rehberliğinde hazırladıkları dergileri GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı ve Ortaokul Müdürü Can Hoşcan ve Yabancı Diller Direktörü Cristina Gültekin’e İngilizce soru-cevap şeklinde sundular. Bu projeyle birlikte öğrencilerimiz İngilizce dil becerilerini ve kazanmış oldukları evrensel kültür değerlerini etkin bir şekilde kullanarak takım olma ve birlikte hareket etme bilinciyle çalışmalarını tamamladı.


Türkiye’nin ilk Kariyer ve Eğitim Koçu Elgiz Henden “Yeni Nesil Meslek Seçimi”ni anlattı

Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) tarafından kabul aldığı akreditasyonlarla Türkiye’nin ilk Profesyonel Kariyer ve Eğitim Koçu olan Elgiz Henden, 8.9.10.11. sınıf düzeyindeki öğrencilerimiz ve velilerimize “Yeni Nesil Meslek Seçimi”nin yollarını anlattı.

Global Eğitim Organizasyonu (GEO) ve İz Koçluk işbirliği ile düzenlenen seminerlerde ilk olarak öğrencilerimizle bir araya gelen Henden öğrencilerimize hayatlarının gidişatını belirleyecek olan meslek seçimi evresinde yaşayabilecekleri durumları ve yapmaları gerekenleri aktardı.

Temel Koçluk Becerileri, Yaşam Koçluğu ve Kariyer Koçluğu, Yönetici Koçluğu, Takım Koçluğu gibi eğitimlerden sonra profesyonel olarak Kariyer ve Eğitim Koçluğu yapan Elgiz Henden’in öğrencilerimizin meslek seçimlerine yönelik açıklamaları şu yönde oldu:

*Pek çok insan gibi sizler de sürekli “Büyüyünce ne olacaksın?” sorusuna defalarca maruz kaldınız. Belki de çoğunuz bundan sonraki yaşamına yön verecek meslek seçimi evresinde çeşitli gelgitler yaşıyor ve kararsız.

*İşte bu noktada önemli olan hedefinize kilitlenmek, odağınızı belirlemek ve zamanınızı çok iyi yönetmektir. Bunun için de mutlaka gelişen dünyaya uyum sağlamaya ve çağın gerektirdiği becerilere sahip olmaya özen gösterin.

* Sahip olmanız gereken 21.yüzyıl becerileri: Yaratıcılık, eleştirel düşünme ve problem çözme, iletişim ve işbirliği, bilgi okur-yazarlığı, medya okur-yazarlığı, esneklik ve uyum, girişimcilik, meraklılık, sebat etmek, cesaret, uyum sağlamak, sosyal ve kültürler arası beceriler, üretkenlik ve sorumluluk, liderlik.

*Geleceğin mesleklerinden bazıları: Artırılmış Gerçeklik Mühendisliği, Genetik Danışmanlğı, Robotik Sorunlar Avukatlığı.

*Bir alanda uzmanlaşın! Unutmayın, bir şeyi derinlemesine bilen ama bildiğini her alanda, her modelde, her yerde yapabilen ve her kurum-kişiye sunabilenler başarılı olacak.

“Çocuğunuza meslek seçiminde nasıl yardımcı olursunuz?”

Henden veliler için düzenlenen oturumda yaptığı açıklamalarda özellikle velilerin çocuklarını yönlendirmeden destek olmaları ve çocuklarını objektif olarak gözlemleyip tanımaları gerektiği konusuna vurgu yaptı.

Henden:

“Türkiye’de gençleri ilgi alanlarına yönlendirmeye, gelecekleri için bir kariyer planı oluşturmaya 9. sınıftan itibaren başlanıyor. Oysa öne çıkan bir yeteneği varsa, örneğin müziğe ya da bir spor dalına özel bir yatkınlığı varsa, 9. sınıfı beklenmeden desteklenmesi daha doğru olacaktır. Dolayısıyla çocuğunuzu objektif olarak gözlemlemeniz, onu iyi tanımanız çok önemli. Yönlendirmeyi sonrasında yapmalısınız.

Bir gün uyandığında oyuncu olmak isteyecek, bir gün uyandığında mühendis, ertesi gün aşçı. Birçok seçeneğin arasında dalgalanırken, sizin onu yönlendirmeden destek vermeniz çok önemli. Aksi takdirde, yaparken mutlu olmayacağı, sadece moda olduğu için, çok para kazandıracağını düşündüğü için ya da en yakın arkadaşı o mesleği istiyor diye seçtiği bir kariyeri olabilir. Sonra bir bakmışsınız sabah işe giderken suratı asık insanlardan birine dönüşüvermiş.

*Doğru desteğin ilk adımı olarak çocuğunuzun kendisini tanımasına yardımcı olun. Kişisel özelliklerini bilmesi çok önemli.

*Meslekleri tanımasına destek olun.

*Planlama yapın. Eğer sıcak baktığı bir meslek varsa, bunun için yapılması gerekenleri, atılacak adımları birlikte belirleyebilirsiniz. Öncelikle kendi kişisel özellikleri bakımından bu işi yapmaya uygun mu, birlikte onu değerlendirin.

*Doğru meslek seçimi ve doğru kariyer yönlendirmesine yönelik birçok bilimsel test de mevcut. Bu testleri araştırın, gerekirse profesyonel destek alın. “dedi.


Yrd. Doç. Dr. Fulya Türk ile Akran Arabuluculuk Modeli

Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fulya Türk, GKV Mesleki Gelişim Aktiviteleri kapsamında GKV Özel Okulları Rehber Öğretmenleri ile buluştu. Akran arabuluculuk modeliyle ilgili çeşitli araştırmaları ve makaleleri bulunan Sayın Türk, modelin en önemli amaçlarından birinin öğrencilere yaşam becerileri kazandırması olduğunu vurguladı.

"Akran arabuluculuk becerilerine sahip öğrenciler akran baskısı ve şiddet karşısında daha az kırılgan olmaktadırlar."

Modelin okullarda uygulanması için yapılması gereken basamakları açıklayan Türk sözlerine şöyle devam etti: “Akran arabuluculuğu öğrencilere kendi davranışlarını yönetme ve yönlendirme şansı verir. Öğrencilerin problem çözme ve liderlik becerilerinin gelişmesine, özsaygı düzeylerinin artmasına katkı sağlamaktadır. Bunlara ek olarak, akran arabuluculuk becerilerine sahip öğrenciler akran baskısı ve şiddet karşısında daha az kırılgan olmaktadırlar. Tüm bu yaşam becerilerinin yanı sıra akran arabuluculuk becerileri, öğrencilerin ileriki yaşamlarında da kullanabilecekleri beceriler olduğundan kişilerarası ilişkilerini yönetmede, başarılı ve yapıcı ilişkiler kurmalarında etkili becerilerdir” dedi.


Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu Bölge Şampiyonu

Adıyaman'da düzenlenen Okul Sporları Basketbol Grup Müsabakaları 12 ilden Erkekler ve Kızlar kategorisinde yaklaşık 260 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. GKV Özel Ortaokulu (7.ve 8. siniflar) Yıldız Erkek Basketbol Takımı müsabaka sonuçlarına göre bölge şampiyonu oldu ve Türkiye yarı final gruplarına yükseldi. Öğrencilerimizi yürekten kutlarız.


GKV Özel Anaokulundan “geri dönüşüm”e destek

Anaokulu öğrencilerimiz geri dönüşümün doğaya verdiği katkıya dikkat çekmek için ailelerinin atık malzemelerden tasarladığı kostümlerle defile düzenledi.

Çöp poşeti, plastik bardak ve tabak, gazete kağıtları, karton atıkları kullanılarak hazırlanan kostümleri giyen öğrencilerimiz renkli görüntüler oluşturdu.

Çevreye kontrolsüz bir şekilde bırakılan atıkların bugünümüzü, yarınımızı, gelecek nesilleri tehdit eden en büyük unsur olduğu konusunda farkındalık yaratmak amacını taşıyan defile ile aynı zamanda öğrencilerimizde çevre bilincinin oluşması da hedeflendi.


11. sınıf velilerimiz için toplantı düzenlendi

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri 11. sınıf velilerimize yönelik “Yeni Sınav Sistemi ve 12. Sınıflar Etüt Sistemi” sunumu gerçekleştirildi. Sunumda Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Müdürü Hakan ANLIAÇIK 11. sınıflar genel işleyişiyle ilgili bilgi verdi. 12. sınıflar Müdür Yardımcısı Engin BİBA ve 12. sınıf Rehber Öğretmeni Bilge BOZGEYİK KILIÇ 12. sınıf etüt sisteminin içeriğiyle ilgili kapsamlı bilgiler verdi. 11 ve 12. sınıf öğretmenlerimizin de yer aldığı seminerde velilerimiz bu yıl ve gelecek yıl çalışmalarımız hakkında öğretmenlerimizle bire bir görüşme sağlayarak merak ettikleri sorulara yanıt aldı. Sınava hazırlık sürecinde olan öğrencilerimizin bu süreçte neler yapmaları gerektiği, süreci nasıl daha olumlu geçirebileceği konusunda püf noktalara değinen idareci ve öğretmenlerimiz sunumlarını soru cevap bölümüyle sonlandırdı.


“Masalını Unutan Çocuk” sahnelendi

Gizem Taştan ve Mert Paşaoğlu’nun yazıp yönettiği çocuk oyunu “Masalını Unutan Çocuk” okulumuzda anaokulu öğrencilerimiz için sahnelendi.

Oyun, zamanının çoğunu bilgisayar başında geçiren, kitap okumaya pek de meraklı olmayan kahramanımız Ali’nin, bir gece annesinden gizli bilgisayar oyunu oynarken uyuya kalması ve kendini masallar dünyasında bulmasıyla başlar. Ali, ansızın içine düştüğü bu farklı evrende, ilk olarak Çizmeli Kedi ile karşılaşır. Masallar dünyasına nasıl geldiğini anlamaya çalışan Ali, evine dönmenin yollarını aramaya başlar. Bu yolculukta daha sonra Nasreddin Hoca, Bremen Mızıkacıları, Kurbağa Prens, Küçük Karabalık ve Şirinler ile tanışan Ali acaba evine dönmenin yolunu bulabilecek midir?


GKV Özel Anaokulunda Sanat Haftası mozaik atölyesi ile devam ediyor

Anaokulunda Sanat Haftası akrilik boya çalışmalarının ardından mozaik atölyesi ile devam ediyor.


Öğrencimiz Dicle Su Sertpolat Türkiye finallerine gidiyor

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu 6.sınıf öğrencisi, Şehitkamil Belediye Spor Kulübü sporcularından Dicle Su Sertpolat, 17-18 Şubat tarihlerinde İskenderun’da yapılan, farklı illerden toplam 230 sporcunun katıldığı “11-12 Yaş Yüzme Gelişim Projesi Bölge Müsabakaları'nda” A baraj performansı ile gümüş madalya alarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Öğrencimiz bu sayede:

-400 metre serbest,

-200 metre karışık,

-100 metre serbest stillerde A barajını geçmiş oldu.

Öğrencimizi ve yarışmaya katılan tüm sporcuları kutlarız.


Çocuk Edebiyatı'nın ünlü yazarı Süleyman Bulut konuğumuz oldu

“GKV-Yazarlarla Söyleşiler” etkinlikleri kapsamında Çocuk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden Yazar Süleyman Bulut'u ağırladık. Ortaokul öğrencilerimiz için bir söyleşi gerçekleştiren Sayın Bulut'un 30’aşkın çocuk kitabı bulunuyor, radyo ve televizyonlar için masallar yazıyor.

“Büyük Atatürk’ten Küçük Öyküler’’ adlı kitabında anlattığı Atatürk’ün, bilinmeyen yönlerini görseller eşliğinde öğrencilerimizle paylaşan Süleyman Bulut aynı zamanda Küçümen Karcık ve Aloş adlı çocuk oyunlarıyla Milliyet Sanat Dergisi’nin Çocuk Oyunu Yarışması’nda ve Hürriyet Gazetesi'nin düzenlediği Muhsin Ertuğrul Oyun Yarışması’nda Başarı Ödülü'nün de sahibi.

Kitaplarından bazıları: Sarıtay, Kar Tanesi, Kahraman, Aloş Emeğin Resmini Çiziyor, Sınıfımızın Resmi ve Mavi Çocuk, Binbir Gece Masalları, Gemici Sinbad, Oklu Kirpi ile Konaklı Kaplumbağa, Büyük Atatürk’ten Küçük Öyküler; Kocaman Küçük Deniz, Yıldızlı Alfabe.


Sanat Haftası'nda minik ressamlar hünerlerini sergiledi

GKV Özel Anaokulu öğrencileri Sanat Haftası'nda ünlü ressamların eserlerini akrilik boya çalışmasıyla renklendirdi. Öğrencilerimizin sanatsal yeteneklerinin keşfedilmesi açısından önem taşıyan Sanat Haftası etkinlikleri Cuma gününe kadar anaokulunda devam edecek.


GKV'li minikler Gezegen Evi ve Bilim Merkezi'ni keşfediyor

GKV Özel Anaokulu Gaziantep Gezegen Evi ve Bilim Merkezi'ne gezi düzenledi. 6 yaş- 222 öğrenciden oluşan gruplarımız sınıf öğretmenleri eşliğinde gezegen evini keşfettiler. Astronomi ve fizik oyunlarının yer aldığı gezide anaokulu öğrencilerimiz ayrıca boyama çalışması ve gezegen eğitiminde uzay mekiği de yapma şansı yakaladı.


‘Evrensel Değerler’ GKV Değerler Sokağı’nda

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu tarafından uygulanan “Davranış Geliştirme Projesi”nin devamı niteliğinde, iyi ve erdemli bir insan olmaya dair önemli mesajları öğrencilerimize aktarmanın bir yolu olarak “Değerler Sokağı” oluşturuldu.

GKV Özel Ortaokulu Rehberlik Servisi koordinasyonunda hazırlanan Davranış Geliştirme Projesi’nin bir parçası olan Değerler Sokağı’nda evrensel değerler olarak kabul gören sevgi, saygı, yardımlaşma, hoşgörü, özgüven konularında öğrencilerimizden de mesajların yer aldığı köşeler hazırlandı.

Sorumluluk Köşesi, Yardımlaşma Köşesi, Sorumluluk Ağacı, Hoşgörü Köşesi, Sevgi Köşesi, Arkadaşlık Köşesi’nden oluşan “Değerler Sokağı”nın açılışı GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı Sayın İsmet TİRYAKİ ve GKV Özel Ortaokul Müdürü Sayın Can HOŞCAN tarafından yapıldı.


Gençler Karate Müsabakaları'nda GKV başarısı

Katıldığı her branşta öncelikli olarak spor ahlakı ve Kolej ruhunu yansıtan sporcular yetiştirmeyi ilke edinen okulumuz, takım sporlarında gösterdiği başarıları bireysel sporlarda da göstermeye devam ediyor.

Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Okul Sporları tarafından 15 Şubat 2018 tarihinde düzenlenen Gençler Karate Müsabakaları tamamlandı.

GKV Özel Liseleri öğrencilerimiz karate genç kızlar-erkekler (A ve B) kategorilerinde birçok okulun katıldığı müsabakada büyük başarı göstererek okulumuzu en iyi şekilde temsil ettiler.

GKV Özel Fen Lisesi öğrencimiz Erdem Ünal 66 kg’da gümüş madalya,

GKV Özel Fen Lisesi öğrencimiz Mehmet Barış Borlu 74 kg’da bronz madalya,

GKV Özel Fen Lisesi öğrencimiz Elif Sıla Şahingözü 52 kg’da bronz madalya,

GKV Özel Anadolu Lisesi öğrencimiz Fatma Derin Şahinoğlu 60 kg’da bronz madalya aldı.

Öğrencilerimizi ve müsabakalarda yarışan tüm okulların öğrencilerini kutlarız.


11. sınıf öğrencilerimiz için 'Yeni Sınav Sistemi ve Okulumuzda Uygulanan Etüt Sistemi' anlatıldı

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri 11. sınıf öğrencilerine yönelik “Yeni Sınav Sistemi ve Okulumuzda Uygulanan Etüt Sistemi" hakkında bilgilendirme semineri gerçekleştirildi. Sunumda Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Müdürü Hakan ANLIAÇIK 11. sınıfların genel işleyişiyle ilgili bilgi verdi. Rehber Öğretmen Tuğçe ÇAYIRGAN yeni sınav sistemini anlattı. 12. Sınıflar Müdür Yardımcısı Engin BİBA ve 12. Sınıf Rehber Öğretmeni Bilge BOZGEYİK KILIÇ 12. sınıf etüt sisteminin içeriğiyle ilgili kapsamlı bilgi verdi. Okulumuz Genel Müdür Yardımcısı İsmet TİRYAKİ’nin de öğrencilerimize yönelik konuşmasıyla devam eden sunum ilgiyle dinlendi. Sınava hazırlık sürecinde olan öğrencilerimizin bu süreçte neler yapmaları gerektiği, süreci nasıl daha olumlu geçirebileceği konusunda püf noktalara dikkat çekildi. İdareci ve öğretmenlerimiz sunumlarını soru cevap bölümüyle sonlandırıldı.


Okulumuz ABİDE 2016 Raporu Değerlendirme Çalıştayı'na katılan tek özel okul oldu

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Veri Analizi, İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ABİDE (Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi) 2016 Raporu Değerlendirme Çalıştayı bugün Ankara'da düzenlendi.

Türkiye'deki çeşitli eğitim kurumundan öğretmen, araştırmacı ve akademisyenin katıldığı çalıştaya okulumuzu temsilen GKV Özel Okulları Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı Dr. Çiğdem Reyhanlıoğlu Keçeoğlu da katıldı.

Yapilan çalışmada 2016 yilinda tamamlanan akademik becerilerin izlenmesi ve değerlendirilmesi projesi sonucunda elde edilen sonuçlar doğrultusunda 8. sınıf öğrencilerinin zihinsel becerileri ortaya kondu ve öğrencilerin başarılarıyla ilişkili öğrenci öğretmen ve okul özellikleri üzerinde duruldu.

Aynı zamanda ulusal sınavlardan alınan Türkiye örneklemine ait puanlar ile yerli ve milli bir uygulama olan ABİDE (Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi) sonuçlarının da birbirleri ile ne ölçüde örtüştüğü de tartışılan konular arasında yer aldı.Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yürütülen ve eğitim politikalarına yön verecek nitelikteki bu önemli çalışmaya katılan tek özel okul olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.


Öğrencilerimiz yaratıcı drama ve okuma atölyeleri ile masalların büyülü dünyasında

Yaratıcı drama ve okuma atölye çalışmalarında bu hafta Christine Mellich ve Maren Barber tarafından kaleme alınan “Charlotte’nin Müzikli Maceraları” ve Gillian Shields'in yazdığı “Kitapkurdu Lily” 1. ve 3. sınıf öğrencilerimiz için sahnelendi.

Programın ilk bölümünde dünyaca ünlü 15 bestecinin çok renkli ve keyifli portrelerini anlatan "Charlotte’nin Müzikli Maceraları"nı pandomim sanatı ile Yaratıcı Drama Lideri İrem Dilaver masalsı bir anlatımla, sahne üzerinde müzikli pandomim oyunu ve projeksiyon eşliğinde sundu.

Öğrencilerimiz bu sayede maceracı bir hikâye ile müziğin türleri ve bestecileriyle tanışma fırsatı buldu.

“Charlotte’nin Müzikli Maceraları” hakkında; 

*Küçük bir kız olan kitabın kahramanı Charlotte, çan kulesinde her saat başı yeni bir besteciyle karşılaşıyor. 

*Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Robert Schumann, Peter Tchaikowsky, Claude Debussy ya da Charles Ives… mi? 

*Bu karşılaşma esnasında müzisyenlerin hayatlarını, yapıtlarını, müziğin türlerini bestecilerden dinliyor.

*Çok sayıda resimle donatılan bu kitap, ortaçağdan günümüze 15 bestecinin çok renkli, çok keyifli portrelerini sunuyor.

*Yazarları: Christine Mellich, Maren Barber 

Programın ikinci bölümde Yaratıcı Drama Lideri Aslı Özcan, Gillian Shields'in yazdığı "Kitapkurdu Lily"i öğrencilerimizle buluşturdu.

“Kitapkurdu Lilly” hakkında;

*Lily; bahar, yaz, güz, kış; sabah, öğlen, akşam demeden okuyor.

*Onu sadece kitapların içindeki maceralar ilgilendiriyor.

*Ta ki bir gün okumayı hiç ama hiç sevmeyen; ancak gerçek maceralara bayılan Milly ile tanışana kadar! 

*Bir kitap kurdu ve bir maceraperest ayrı dünyaların insanları olabilirler. Peki, birbirlerinin en yakın arkadaşı olabilirler mi?

*Yazar: Gillian Shields


Yüzme branşındaki başarımız

Yüzme branşında her sene başarıdan başarıya koşan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları bu yıl yine geleneği bozmadı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Okul Sporları tarafından Kâmil Ocak Kapalı Yüzme Havuzu'nda düzenlenen “Okullar Arası Genç Kız Yüzme Müsabakaları”nda öğrencimiz Çağla Özeren üstün bir performans sergileyerek;

50 m kurbağalamada gümüş,

100 m kurbağalamada gümüş,

200 m kurbağalamada gümüş,

100 m serbestte bronz madalya alarak katıldığı tüm yarışlarda okulumuzu başarı ile temsil etti.

Öğrencimizi kutlarız.


GKV MUN Kulübü ‘Barış ve Güven’ temalı konferansta

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri MUN Kulübü (Modern United Nations) Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Liselerinde gerçekleşen “Barış ve Güven” temalı SOBILMUN’a (Birleşmiş Milletler Simulasyonu Konferansı) Birleşmiş Milletler'e üye olan ülkeleri ve kurumları temsil ederek katıldılar.

GKV Özel Okulları öğretmenlerinden Bilge Didem Korkmaz rehberliğinde konferansa delege olarak katılan GKV Özel Cemil Alevli Koleji öğrencileri Zehra Ulutaş, Yaren İlaslan, Mithatcan Albayram, Rüveyda Deniz Kablan, Mehmet Sami Kethuda, Çağla Karabaşlık; GKV Özel Fen Lisesi öğrencisi Eftal Kale yüksek performanslarıyla dikkat çekti. Öğrencilerimiz Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey, Brezilya Federal Senatosu, Dünya Ekonomik Forumu, Afrika Birliği Kalkınma Konferansı, Lozan Barış Konferansı, Birleşik Krallık Kabinesi ve Kriz komitesi 2. Dünya Savaşı’ndan oluşan toplam 9 komitede bu komitelerle ilgili önceden belirlenen sorunlar üzerine çözüm önerileri sundu.


Hayatını lösemili çocuklara adadı, binlerce kişilik gönüllü ordusuna ulaştı

Oyuncu ve Bir Dileğim Var Derneği Başkanı Alper Türedi bugün okulumuzda lise ve ortaokul öğrencilerimizle bir araya geldi ve gönüllü çalışmalarından bahsetti.

Bundan tam 16 sene önce küçük kızını Lösemi hastalığı nedeniyle kaybeden Türedi, bu süreçten sonra başka lösemi hastası çocukların dileklerini gerçekleştirmek ve onlara destek olmak için yaşamaya başladı.

Tedavi gören tüm çocuklar onlar için “Melek”, dilekleri gerçekleştiren üyeler de “Gönüllüler” oldu. Derneğin amacı dileği olan tedavi sürecindeki meleklerle o dilekleri gerçekleştirecek gönüllüleri buluşturmak.

İstanbulda’ki 6 hastane ile başlayan sosyal sorumluluk hareketi bugün Samsun, Antalya, Gaziantep, Denizli, Kayseri, Erzurum, Şanlıurfa ve Diyarbakır ile büyümeye devam ediyor.


Artistik Cimnastik Müsabakaları'nda GKV başarısı

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Artistik Cimnastik Minikler Müsabakaları'nda GKV Minik Erkekler A Takımı il ikincisi, B Takımı il üçüncüsü oldu.

İl genelinde 30 okul ve 200 sporcunun katıldığı müsabakaya okulumuz 25 sporcu ile katıldı.

İkinci olan takımımızda yer alan öğrencilerimiz; Mete Kundak, Ünal Bakışgan, Yiğit UğurÜçüncü olan takımımızda yer alan öğrencilerimiz; Aras Toprak Dereli, Kaan Efe Kale, Erdem Can Yılmaz, Deniz Eren Kılınç

Öğrencilerimizi ve turnuvaya katılan tüm öğrencileri kutlarız.


Uzmanlarımız 17. Geleneksel Eğitim Sempozyumu'na katıldı

GKV'li uzmanlar, Türkiye Özel Okullar Derneği tarafından düzenlenen “Türkiye’de ve Dünyada Değerlendirme Sistemlerinin Eğitime Etkisi” konulu 17. Geleneksel Eğitim Sempozyumu'na katıldı.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları, Ölçme Değerlendirme Birimi Uzmanı Çiğdem Reyhanlıoğlu, GKV Liseler Müdür Yardımcısı Engin Biba, Psikolojik Danışmanlar Fatma Zehra Doğan ile Aslı Sertkaya etkinlik süresince eğitimde yeni gelişmeler ve uygulamalarla ilgili meslektaşlarıyla karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak deneyimlerini paylaştılar.


 


 

© Copyright Gaziantep Kolej Vakfı | Tüm Hakları Saklıdır.