FİZİKSEL YAPIMIZ

KÜTÜPHANE

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Kütüphanesi beş bölümden oluşmaktadır.

Referans Bölümü: Öğrencilerin araştırma, inceleme ve ödevlerine yardımcı olmak amacıyla· genel bilgi kaynaklarının bulunduğu bölümdür.

Kitap Bölümü: Bu bölüm edebiyat, sanat, bilim, teknoloji kitaplarıyla ders ve test kitaplarını içermektedir. “Atatürk ve Kurtuluş Savaşı” ile “Gaziantep Külliyatı” ise bu bölüm içerisinde ayrı bir köşe oluşturmaktadır.

Süreli Yayınlar:NTV tarih, Bilim Teknik, Bilim Çocuk, Atlas, PC net, Level, Sinema,  National Geographic, National Geographic Kids, Chip, Animal Planet, Varlık, Popüler Bilim dergileri kütüphanemizde bulunmakta olup bunların dışında yerel dergiler de kütüphanemizde mevcuttur.

Her üç bölümde de kitaplar Dewey 10’lu Sınıflama Sistemi ile· raflarda konularına göre sıralanmıştır. Öğrenciler istedikleri kitapları kütüphane içerisinde okuyabildikleri gibi, MEB Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği’ndeki koşullar çerçevesinde, ödünç kitap da alabilmektedir.Kütüphanemize üye öğrenci sayısı 1450 olup, okul dışına ödünç verilen kitap sayısı bir ders yılı içerisinde 2000-2500 dolaylarındadır.2012-2013 Eğitim Öğretim Güz Döneminde Kütüphanemize 250 adet kitap daha temin edilmiştir.

Bilgisayar Bölümü: Bu bölümde internet bağlantılı ve sürekli kullanıma açık altı (6) adet bilgisayarlar bulunmaktadır. Öğrencilerimiz ve diğer kullanıcılar sınırsız ve hızlı internet bağlantısı ve bazı paket programlarla çalışma olanağına sahiptir.

Teknik Hizmetler Bölümü: Kütüphanenin bu bölümünde kataloglama, sınıflama, barkodlama, demirbaş işlemleri, üyelik takip işlemleri yapılmaktadır. Tüm veriler 2011 Yordam Bilgi ve Belge Otomasyon Programına aktarılarak kütüphanenin işlevselliği ve kullanımı kolaylaştırılmaktadır.

 

Şubat 2014 Kütüphane Kitap Sayımı

Edebiyat-Güzel Sanatlar

8220 Adet

 Referans (Genel konulu sözlük- ansiklopedi vb.)

985 Adet

Bilim-Teknik

3.060 Adet

Ders ve test

3.320 Adet

Toplam Kitap

15.585 Adet

Süreli Yayın

2.230 Sayı (Fasikül)

DVD, CD, videoteyp bandı, kaset bant

320 Adet

Çeşitli harita, afiş, fotoğraf

460 Adet

Kütüphane Materyali Genel Toplam

18.585 Adet

 

 

LABORATUVARLARIMIZ

Fen

 

 

İlköğretime yönelik 3 adet Fen Bilgisi Laboratuvarı vardır. Fen Bilgisi derslerinde görülen her konu laboratuvar çalışmaları ile zenginleştirilir. Konuların ve deneylerin ihtiyacına göre bu gruptaki öğrencilerimiz, diğer laboratuvarlardan da faydalanırlar.

Kimya

 

Diğer laboratuvarlar gibi bilimsel çalışmalarda gerekli olan her türlü araç-gereç donanımına sahip olan bu laboratuvara kazandırılan mikro kimya deney setleri, yeni bir dönemin de başlatıcısı oldu. Bu mikro kimya deney setleri ve DNA üretmeye yönelik çalışmalar ile laboratuvarımız ve ilgili öğrencilerimiz basında da yer almıştır. Fen Lisesi ve Lise öğrencilerimizin müfredat dışındaki deneyleri de yürütebildiği bu laboratuvarda, proje çalışmaları için gerektiğinde üniversitelerle de bağlantı kurulmaktadır. 

 

Fizik

Diğer laboratuvarlar gibi bilimsel çalışmalarda gerekli olan her türlü araç-gereç donanımına sahip olan bu laboratuvara kazandırılan mikro kimya deney setleri, yeni bir dönemin de başlatıcısı oldu. Bu mikro kimya deney setleri ve DNA üretmeye yönelik çalışmalar ile laboratuvarımız ve ilgili öğrencilerimiz basında da yer almıştır. Fen Lisesi ve Lise öğrencilerimizin müfredat dışındaki deneyleri de yürütebildiği bu laboratuvarda, proje çalışmaları için gerektiğinde üniversitelerle de bağlantı kurulmaktadır.

Bilişim Teknolojileri

 Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında 7 adet bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Bu laboratuardaki bilgisayarların tamamı ADSL teknolojisi ile İnternete bağlıdır.Bir tanesi anaokulunda diğer 6 tanesi ilköğretim ve lise binalarında yer alan bu laboratuarların her birinde 31 adet bilgisayar bulunmaktadır. Laboratuarlardaki toplam bilgisayar sayısı 220 ye yakındır.
Laboratuarımızdaki çalışmalarda öğrencilerimizin· bilgisayar kullanımını bütün yönleriyle öğrenebilmeleri hedeflenmektedir. Öğrencilerimiz kütüphanemizde bulunan bilgisayarlardan da ders dışı saatlerinde faydalanabilmektedir.
Kurumumuzda bilgisayar laboratuarlarının dışında çok sayıda sinevizyon, akıllı tahta ve teknoloji sınıfları bulunmaktadır. Öðrencilerimizin görsel zekalarını ve öğrenme düzeylerini geliştirmeye yönelik etkinliklere ağırlık verilen bu sınıflarımızda internet bağlantısı mevcuttur. 

Çağdaş teknolojinin tüm olanaklarından yararlanmada öncü olan kurumumuzda, etkin bilgisayar kullanımı ve teknoloji yenileme çalışmaları Bilgi İşlem Birimi tarafından sağlanmaktadır.

Kurum içi tüm iletişim bilgisayar ağ ortamı ile, velilerimizle iletişim ise İnternet aracılığıyla sağlanmaktadır. Okulumuzda bulunan tüm bilgisayarlar ağ bağlantısı ile kesintisiz olarak İnternete bağlıdır ve bu bilgisayarların teknik bakım ve desteği Bilgi İşlem Merkezi tarafından yapılmaktadır. 

Programlar ve paket programlar yardımıyla yönetsel işlerde kullanılan ileri teknoloji, eğitimde ölçme ve değerlendirmede de kullanılmaktadır. Öğrencilerimiz küçük yaşta bilgisayar kullanmayı öğrenmekte, ileri sınıflarda da bu becerilerinden diğer derslerde de yaralanmakta ve derslerin çoğunda bilgisayar destekli eğitim yapılmaktadır. Ayrıca derslerde barkovizyon, tepegöz, teyp, video, film ve slayt göstericiler kullanılarak görsel ve işitsel destekli eğitime ağırlık verilmekte, bu araçları öğrencilerin de kullanması sağlanarak çeşitli sunumlar yapıp, projeler ve deneyler geliştirerek derslerde aktif rol üstlenmeleri teşvik edilmektedir.

 

RESİM ATÖLYESİ

Gaziantep Kolej Vakfı Özel okullarında ikisi iş eğitimi olmak üzere dört resim atölyesi ve tam donanımlı bir seramik atölyesi bulunmaktadır. Bu atölyelerde farklı teknikler ve malzemelerle yapılan resim çalışmaları, konusunda uzman eğitmenler denetiminde sürdürülmektedir.

                                    

Resim çalışmalarının yanı sıra, ağaç işleri ve seramik çalışmaları da yapılmaktadır. Resim çalışmaları alanında öğrencilerimiz; uluslararası ve ülkemiz genelinde birçok başarılar kazanmıştır.

 

SPOR TESİSLERİMİZ

                                    

                                      

                                    ·

 

MÜZİK 

                                             

TİYATRO SALONUMUZ

Anaokulu Tiyatro Salonumuz;


İlköğretim Tiyatro Salonumuz;


Lise Tiyatro Salonumuz;

 

Okulumuzda yer alan, öğrencilerin kullandığı iki adet müzik odası vardır. Bu odalarda piyano ve org mevcuttur. Ders programlarının yürütülmesi dışında klâsik müzik dinletileri de yapılmaktadır. 

 

 


 

Copyright Gaziantep Kolej Vakfı | 2015 | Tüm Hakları Saklıdır