DESTEK BİRİMLERİMİZ

ÖĞRENCİ İŞLERİ

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Öğrenci İşleri Birimi öğrencilerimizin kayıt yenileme ve Milli Eğitimle ilgili bürokratik ve diğer işlemlerini yürütür, okulumuza yeni kayıt yaptırmak isteyen öğrenci ve velilerine gerekli bilgileri verir. GKV Öğrenci İşleri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin bazıları şunlardır:

 •  Kayıt işlemleri, öğrenci-veli iletişim bilgilerinin güncellenmesi ve ilgili birimlere iletilmesi
 •  Ders programları ve sınıf listelerinin hazırlanması ve duyurulması,
 •  Ara karne ve karnelerin hazırlanması ve dağıtılması,
 •  Öğrenci notlarının ve sınav sonuçlarının duyurulması
 •  Not fişleri ve diğer öğrenci ile ilgili belgelerin korunması,
 •  Merkezi sınav başvurularının alınması (SBS gibi),
 •  Diploma hazırlanması,
 •  Mezuniyet sonrası istenen çeşitli belgelerin hazırlanması.
 •  Burs başvurularının alınması ve sonuçlarının duyurulması

 

ÖLÇME - DEĞERLENDİRME

İlköğretim Ölçme Değerlendirme Biriminin temel işlevi GKV Özel Okullarında yürütülen eğitim-öğretim etkinliklerini sistematik ve periyodik olarak ölçmek, değerlendirmek ve eğitimde verimliliği artırarak öğrenci başarısını yükseltebilmek için alınacak önlemlere öncülük etmektir.

Biriminin çalışmalarında katılımcılık yoluyla birlikte yaratmak ilkesi benimsenmektedir. İlköğretim Ölçme Değerlendirme Birimi uzmanları, haftanın ilk günü 1. kademe sınıf öğretmenleri ile görüşerek o hafta uygulanacak eğitim-öğretim etkinlikleri hakkında bilgi alır. Bu bilgiler ışığında 1. kademe sınıfları için ödev kâğıtları hazırlanır. “Çalışma Yaprakları” adı verilen bu ödevler, “eğlenerek öğrenme” duyarlılığıyla ele alınır.

“Çalışma Yaprakları” Ölçme Değerlendirme Birimi bünyesinde bulunan, GKV Baskı Atölyesinde hazırlanır ve basılır. Cuma günleri, hafta sonu yanıtlanmak üzere, öğrencilere verilen yapraklar, Pazartesi günü sınıf öğretmenlerince toplanarak incelenir ve değerlendirilir.

Bu inceleme ve değerlendirme sonucunda genel ve bireysel başarıyı tanılama, pekiştirme ve yükseltme amacıyla gerek görülen konularda geri dönme ve tekrar yöntemiyle eksiklikleri giderme ve kavrama düzeyini yükseltme yoluna gidilir. Bu çalışmaların yapıldığı her dönem sonunda 4. ve 5. sınıflar için bir düzey belirleme sınavı yapılır. Düzey belirleme sınavları da Ölçme Değerlendirme Birimi tarafından yapılmaktadır. Yine Ölçme Değerlendirme Birimi tarafından İlköğretim 2. kademe sınıflar ( 6.7.8. sınıflar) için hazırlanan “Test Yaprakları” ; Fen Bilgisi, Matematik, Türkçe ve Sosyal Bilgiler derslerinde işlenecek ünite konularına ilişkin olarak, öğretmenlerimize zengin bir kaynak olanağı sağlamaktadır.

 

HALKLA İLİŞKİLER 

Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının vizyonu ve misyonu çerçevesinde etkin tanıtımı için:

 • Okul içinde ve dışında eğitsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler planlar gerçekleştirir
 • Bu etkinlikler konusunda ilgilileri ve diğer birimleri bilgilendirir ve gerekli duyuru, afiş ve davetiye çalışmalarını yapar
 • Kurum imajını destekleyici ve tanıtıcı yayınların planlanmasını, çıkartılmasını ve dağıtımlarını sağlar
 • Verimli bir okul-aile-çevre diyaloğu ve işbirliği oluşturulmasına çalışır.

 

BASIN - YAYIN

Okulumuz Basın-Yayın Bürosu, Basın Danışmanımız Ali Babat tarafından yönetilmektedir. Öğretmen ve öğrencilerden derlenen haber metinleri, fotoğraflar ve röportajlar yerel ve ulusal basın kuruluşlarına buradan aktarılmaktadır.

Okulumuzun basılı tüm materyalleri Grafiker Sevgi Akyüz tarafından baskıya hazır hale getirilmektedir.

 

BİLGİ-İŞLEM 

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Bilgiişlem birimi, okulumuzda bulunan bilgisayar labaratuarları ile birlikte, akıllı tahta bulunan sınıfları, teknoloji sınıflarını ve kütüphaneyi birbiriyle olan bağlantısını sağlayarak öğrencilerimize en iyi hizmeti vermeyi hedeflemektedir. Günün şartlarına uygun en yeni teknolojiyi takip ederek daha iyi eğitim verilmesi amacıyla bütün diğer birimlere de destek vermektedir. 

Okulumuzun bünyesinde bulunan anasınıfı, ilköğretim ve lise bölümleri yüksek hızdaki intenetden faydalanarak gerektiğinde öğrencilere aynı anda intenet üzerinden etkileşimli eğitim vermektedirler. Çağdaş teknolojinin tüm olanaklarından yararlanmada öncü olan kurumumuzda, etkin bilgisayar kullanımı ve teknoloji yenileme çalışmaları Bilgi İşlem Birimi tarafından sağlanmaktadır.

Kurum içi tüm iletişim bilgisayar ağ ortamı ile, velilerimizle iletişim ise İnternet aracılığıyla sağlanmaktadır. Okulumuzda bulunan tüm bilgisayarlar ağ bağlantısı ile kesintisiz olarak İnternete bağlıdır ve bu bilgisayarların teknik bakım ve desteği Bilgi İşlem Birimi tarafından yapılmaktadır.

 

MUHASEBE-FİNANSMAN

GKV Finansman ve Muhasebe biriminde,

 • Öğrencilerimizin eğitim-öğretim ücreti, faturalandırma, ödeme şekli ve takibi ile ilgili tüm işlemler,
 • Çek, senet, banka ve nakit akışının sağlanması,
 • Kurum gelir ve giderlerinin takibi,
 • Kurum ve personele ait maaş, sigorta, vergi ve özlük hakları,
 • Muhasebe ile ilgili resmi defterlerin ve evrakların tutulması,
 • Resmi kurum ve kuruluşlarla, yasalar ile belirlenmiş olan bildirimler ve yazışmaların yapılması,
 • Genel Muhasebe işlemleri kapsamında verilmesi gereken ·aylık· beyanname, form ·ve bildirgelerin hazırlanması
 • Gelecek yıla ait Gelir ve gider bütçesinin oluşturulması,
ve benzeri iş ve işlemler yapılmaktadır.

 

SAĞLIK        

İlk yardım önlemlerinin, yeterli olamayacağı hallerde veli mutlaka bilgilendirilir ve öğrenci, velinin bildirdiği hastaneye ulaştırılır.Bu gibi durumlar da veliye ulaşılamıyorsa okul tıbbi gerekleri yerine getirmek üzere öğrenciyi, öğretmen ve hemşire kontrolünde en yakın sağlık merkezine veya hastaneye ulaştırır.
Küçük sınıflardaki öğrencilerin okul saatlerinde ilaç kullanmaları gerekiyorsa; ilaç, öğrenci veya veli tarafından hemşireye teslim edilir. İlaç ambalajının üzerine öğrencinin adı-soyadı, sınıf ve şubesi ile ilacın verileceği saat ve dozu yazılmalıdır.
Periyodik genel aşı uygulamaları velilere duyurulur, velinin onayı çerçevesinde Sağlık Ocağından gelen sağlık görevlileri tarafından gerçekleştirilir.
Öğrencilerimizin özel sağlık durumları ile ilgili bilgilerin Öğrenci Sağlık Kartına işlenmesi amacıyla Okul Sağlık Merkezine velilerimizce bildirilmesi, öğrencilerimizin sağlığı bakımından önemlidir. Öğrencilerin tamamı sağlık muayenesinden geçirilerek sınıf sağlık dosyalarına yerleştirilir. Sporcu öğrencilerin lisans raporları düzenli muayeneler yapılarak imzalanır.
Önemli sağlık konularıyla ilgili sınıflara gerekli bilgiler verilir. Bunların bazıları kanser, sigaranın zaraları, ergenlik eğitimi gibi konulardır.

 

BESLENME

Okullarımızda 150 kişilik anaokulu, 400 kişilik ilköğretim I. kademe, 250 kişilik ilköğretim II. kademe ve 250 kişilik· lise olmak üzere 4 bağımsız yemek salonu vardır. Yemek ve kantin hizmetlerimiz özel bir yemek şirketi tarafından verilmekte ve geniş ve rahat yemek salonlarımız öğrencilerimize rahat yemek yeme imkanı sunmaktadır.
Yemek hizmetlerinin sağlık ve beslenme koşullarına, öğrencilerimizin yaş ve gelişim düzeylerine uygun olmasına özen gösterilmekte, okul yetkilileri ve yemek şirketi diyetisyenleri tarafından belirlenen aylık yemek mönüleri, hazırlanışından sunumuna kadar her aşamada titizlikle denetlenmektedir. Okul yönetiminin okul öncesi hazırlık sınıfından başlamak üzere belirlediği yaş grupları yemek alma zorunluluğundadır.

 

SERVİSLER 

Öğrencilerimizin ulaşım hizmeti, özel bir taşımacılık organizasyonu tarafından yürütülmektedir. İçişleri Bakanlığı Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun olan ve çoğunluğu tek tip ve beş yaşından küçük araçlardan oluşan servis filomuz öğrencilerimize güvenli ve rahat bir ulaşım sağlayacak her türlü aksam ve donanıma sahiptir.
Servis sürücülerimizin tamamı trafik kuralları, hız limitleri, öğrenci ve velilere yaklaşım ve benzeri konularda son derece deneyimli, bilgili ve özenle seçilmiştir. Anaokulu öğrencilerimizin okula ulaşımında sorun yaşanmaması için her araçta servis hostesi görevlidir.
Servis araçları öğrencilerimizi okul tarafından yakın mesafelerde gerçekleştirilen her türlü sosyal faaliyete ücretsiz taşımaktadır.
Ulaşım hizmeti, Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının belirlediği ulaşım komisyonu tarafından düzenli olarak ve titizlikle denetlenmekte, belirlenen sorunlar ve şikayetler anında giderilmektedir.

 

MAĞAZAMIZ        

Öğrencilerimizin okul yönetimi tarafından belirlenen okul formaları ve giysileri mağazamızda satışa sunulmaktadır. Öğrencilerimiz ve velilerimiz, okulumuz güvencesinde hazırlanan kaliteli ve standart giysileri fiyat avantajıyla zaman kaybetmeksizin mağazamızdan temin etmektedir.


 

Copyright Gaziantep Kolej Vakfı | 2015 | Tüm Hakları Saklıdır