VİZYON VE MİSYON

VİZYONUMUZ

Güçlü kurumsal kimlik ve kültüre sahip,
Eğitim alanındaki yenilikleri yakından izleyen ve etkili olarak uygulayan,
Toplumsal sorumluluklarını yerine getiren ve evrensel bilime katkıda bulunan,
Öğrenci, aile ve çalışan memnuniyetini en üst düzeye çıkaran,
Eğitimin yanı sıra, kültürel, sanatsal ve sportif başarılarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde saygı duyulan lider bir eğitim kurumu olmaktır.

MİSYONUMUZ

Atatürk ilke ve devrimlerine yürekten bağlı,
Aydın, çağdaş ve ulusal değerlerimizi özümsemiş,
Laik ve demokratik cumhuriyeti savunan,
Pozitif düşünen, kişisel ve toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş,
Türkçe’mizi ve en az bir yabancı dili mükemmel kullanan,
Yaratıcı ve özgüven sahibi,
Gelenek ve göreneklerine bağlı,
Bilgili, iyi eğitimli, çok yönlü,
Bireysel gelişim ve verimliliği önemseyen,
Gelişen teknolojiyi etkili ve yararlı olarak kullanabilen,
bireyler yetiştirmek için en kaliteli eğitim ve öğretimi vermektir.

 


 

Copyright Gaziantep Kolej Vakfı | 2015 | Tüm Hakları Saklıdır