Arşivimiz

GKV CEMIL ALEVLI KOLEJI IB DIPLOMA PROGRAMI 2. VELI ÇALIŞTAYI YAPILDI

GKV Cemil Alevli Koleji (IBDP) 11. sınıf ve aynı zamanda 2020 Kasım IB sınav adayı öğrencilerimiz ve velilerine yönelik 2. IB Çalıştayı düzenlendi.

Çalıştay, programa katılan tüm veli ve öğretmenlerimize katılım ve desteklerinden ötürü GKV Cemil Alevli Koleji Müdürü Mehtap Özdemir’in teşekkür konuşması ile açıldı.
Çalıştayın 1. oturumunda GKV Cemil Alevli Koleji IB Diploma Program Koordinatörü Özlem Kara’nın “2020 Kasım Dönemi Sınav Süreci” ve “Akademik Dürüstlük Politikamız” konulu sunumlarına yer verildi.

Sunumda, “Bakalorya 2020 Kasım IB Sınav Programı”na yönelik uygulamalardan, iç değerlendirme, ödev sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar, akademik dürüstlük, intihal önleme ve kaynak gösterme gibi konu başlıkları interaktif sunumla velilerimizle paylaşıldı. GKV Özel Liseleri djital kütüphane kaynakları tanıtılarak TURNITIN (İntihal Belirleme Programı) ve JSTOR (veri tabanı) kullanımları ve öğrencilerimize sağladıkları destek vurgulandı. Okul politikalarımızın yer aldığı kitapçık, rehberlik servisi bilgilendirme kaynakları velilerimizle paylaşıldı. 2020 Kasım dönemi öğrencilerimize yönelik akademik çalışma takvimi değerlendirilerek sınav sürecinde veli desteğinin önemi vurgulandı.

Çalıştayın 2. oturumunda IB ders öğretmenleri sınava yönelik yapılan sözlü ve yazılı çalışmalar hakkında paylaşımlarda bulundular. Kasım 2020 sınav öğrencilerine çalışma takvimine sadık kalarak, zamanlarını doğru planlama ve kullanmalarına yönelik tavsiyelerde bulundular. IB Diploma müfredatında ilerleme süreçlerinin değerlendirildiği çalıştayın son bölümünde ise 1. dönem hazırlanan IB öğrenci karneleri ve öğretmen görüşlerine yer verildi. Çalıştay, öğrenci velilerimizin sorularının cevaplanması ve bireysel görüşmeler ile sona erdi.


 

Copyright Gaziantep Kolej Vakfı | 2015 | Tüm Hakları Saklıdır