Arşivimiz

GKV ÖZEL İLKOKULU ÖĞRETMENLERİ XYZ ve ALFA KUŞAĞI ile DEMOKRATİK ETKİLEŞİM ve SINIF YÖNETİMİ KONULU ATÖLYE ÇALIŞMASINA KATILDI

2018-2019 eğitim-öğretim dönemi Mesleki Çalışma Programı kapsamında GKV Özel İlkokulu öğretmenleri XYZ ve Alfa Kuşağı ile Demokratik Etkileşim ve Sınıf Yönetimi konulu atölye çalışmasına katıldı. GKV Özel İlkokulu Müdür Yardımcısı Sayın Uğur ÖZEREN tarafından düzenlenen atölye çalışmasında öğretmenlerimiz çeşitli gruplara ayrılarak aynı zamanda interaktif bir seminere dahil oldular.

GKV Özel İlkokulu Müdür Yardımcısı Uğur ÖZEREN konuşmalarıyla desteklediği atölye çalışmasında, kuşakları belli tarih aralıklarında doğmuş, sosyalleşme sürecinde ortak sosyal, politik, ekonomik vb. olaylardan etkilenmiş, ortak değer, inanç, beklenti ve davranışlara sahip gruplar olarak açıkladı.

Özeren; “Tüm bu düşünceleri analiz ettiğimizde X kuşağı döneminde eğitim, sağlık ve teknoloji olanaklarında iyileşmelerin olduğu görülmektedir. X kuşağının teknoloji ile geç tanışmaları, onların teknolojiyi bünyelerine katmada engel teşkil etmemiştir.

Y kuşağı ise her yönden gelişme gösteren bir dünyanın daha rahat şartlarında dünyaya gelmişler, teknoloji dostu, bireysel, rahat ve küreselleşmeye başlayan dünyanın çocukları olarak adlandırılmışlardır. Y kuşağı akabinde dünyaya gelen Z kuşakları ise dijital kuşaklar olarak adlandırılmışlar, teknoloji dostu olmalarının ötesinde, teknolojik, bireysel, zor beğenen, küresel dünya vatandaşları olmaları yönüyle dikkat çekmektedirler. Bu yıl ile eğitim-öğretim yaşamına katılan Alfa kuşağının teknolojinin içine doğduğu düşünülürse, gerek öğretim süreci gerekse eğitim süreçlerinde bu kuşağa hitap edecek yöntemlerin kişiselleştirilmiş, kullanıcı dostu ve görsel yönü ağır basan yöntemler olması gerektiği görürüz. Eğer kuşakların sahip olduğu farklı değer yargılarını tanıyabilirsek öğrencilerimizle doğru iletişim kurarak süreci kolaylaştırabiliriz. Eğitimciler olarak, iletişim becerilerine önem veririz. Sürecin bu şekilde yönetilmesi kuşakların birbirleriyle uyum içerisinde öğrenmelerini sağlayacaktır.” dedi

Atölye çalışması izleyici ve uygulayıcı olarak öğretmenlerimizin aktif katılımları ile dahil olduğu uygulamalı etkinlikler, takım çalışmasını ve etkili iletişimi esas alan grup çalışmaları ile son buldu.


 

Copyright Gaziantep Kolej Vakfı | 2015 | Tüm Hakları Saklıdır