YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri’nin merkezinde öğrenci vardır. Yapılan tüm çalışmaların sonuçlarının öğrenciye dönmesi hedeflenir. Bu amaçla da aile, öğretmen, okul yönetimi işbirliği içinde çalışılır.

a) Öğrenciye Yönelik Çalışmalar

Öğrencileri tanımak ve etkili bir şekilde yardımcı olabilmek amacıyla bilişsel ve duygusal alandaki güçlü ve desteklenmesi gereken yönleri belirlemeye yönelik bireysel görüşmeler gerçekleştirilir. İhtiyaca göre test ve envanterler uygulanmaktadır. Öğrencilerimize bireysel psikolojik danışma hizmeti verilmektedir.

 

Test ve Envanterler

Louisa Duss Projeftif Test - Beier Cümle Tamamlama Testi

Burdon Dikkat Testi - Frankfurt Dikkat Testi

Çoklu Zeka Envanteri - Öğrenme Stilleri Envanteri

Sosyometri - Frostig Görsel Algı Testi

Otobiyografi - Arzu Listesi

“Kime Göre Ben Neyim” ve “Kimdir Bu” Bireyi Tanıma Teknikleri

Grup Çalışmaları ve Seminerler

Yıl içinde gözlemlenen gelişimsel ihtiyaçlar doğrultusunda öğrencilerde çeşitli konularda farkındalık oluşturmak, bilinçlendirmek ve bilgilendirmek amacıyla seminer, rehberlik servisi veya sınıf içi etkinlikler gerçekleştirilir.

  • Öfke Kontrolü

Aynı yaş grubunda öfke kontrolünde sorun yaşayan öğrencilerle çalışılır. Uygun tepki verebilmenin kendi elimizde olduğunun vurgulanması ve uygun tepkilerin oluşturulması üzerine kuruludur.

  • Arkadaşlık İlişkileri

Arkadaşlık ilişkileri kurmada ve sürdürmekte zorluk çeken öğrenciler için uygulama dahilinde arkadaşlık, güven, ortak kararlar alma, söz alma becerisi, sıra bekleme becerisi, uygun üslupla eleştirme, takdir etme, destekleyici olma alanlarında çalışmalar yapılır.

b) Öğretmenlere Yönelik Çalışmalar

Öğretmenlerle çocukların gelişim süreçleri hakkında bilgi değerlendirmesi yapılır. Öğretmenlerin ihtiyaçları doğrultusunda toplantı ve seminerler yapılmaktadır. Öğretmenlere müşavirlik hizmetleri verilmektedir.

c-Velilere Yönelik Çalışmalar

Veli görüşmelerinde, öğrenci ile ilgili bilgi edinilir ve duygusal, zihinsel, sosyal, bedensel özellikleri değerlendirilir. Bu bilgiler eğitim öğretim ortamında öğrencinin lehine ortam ve yaklaşımların oluşturulmasında kullanılır. Velilerimizle hem bireysel hem de gerektiğinde öğrencilerimizin/öğretmenlerimizin de katıldığı üçlü görüşmeler gerçekleştirilmektedir. Veli ile yapılan görüşmeler, velilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda ya da Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü’nün gerek gördüğü durumlarda randevu yolu ile gerçekleştirilir.

Seminer ve Konferanslar:

Eğitim öğretim yılı içerisinde ve Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü’ne yansıyan konuların yoğunluğuna göre çeşitli konularda, okul psikolojik danışmanı ve alanında uzman kişiler tarafından velilere yönelik seminer ve konferanslar düzenlenmektedir.

 

 

 

       

© Copyright Gaziantep Kolej Vakfı | Tüm Hakları Saklıdır.