REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİ

AMAÇLARIMIZ

 • Kendini tanıyan,
 • Kendini ifade edebilen,
 • Farklı çözümler üretebilen,
 • Yaşından beklenen sorumlulukları yerine getiren,
 • Özeleştiri yapabilen,
 • Kendi ilgi ve yeteneklerinin farkında ve gelişmeye öğrenmeye açık,
 • Grup içinde var olabilen bireylerin yetişmesine yardımcı olmak,
 • Değişim süreçlerinde aileye ve öğrenciye destek olmaktır.

 

İLKELERİMİZ

 • Gelişim dönemi özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre uygun Rehberlik programı geliştirilir ve uygulanır.
 • Rehberlik çalışmaları tüm öğrenciye ve velilere yöneliktir.
 • Psikolojik danışmanlık ve rehberlik süreçlerinde gizlilik ve gönüllülük esastır.
 • Görüşme sürecinin verimliliği için randevulu çalışma sistemi esas alınır.

Bu amaçlar ve ilkeler doğrultusunda, Gaziantep Kolej Vakfı İlkokulu Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü olarak öğrencilerimizin duygusal, akademik ve kişilik gelişimleri izlenmektedir. Sosyal becerileri geliştirici bireysel çalışmalar, grup çalışmaları uygulanmakta; gereksinim duydukları konularda öğrencilerimize bilgilendirme ve yönlendirme yapılmaktadır.

 

 

       

© Copyright Gaziantep Kolej Vakfı | Tüm Hakları Saklıdır.