REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİ

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında gerçekleştirdiğimiz Psikolojik Danışma ve Rehberlik çalışmalarımızla hedefimiz okul öncesinden liseye kadar her öğrencimizin “kendini gerçekleştirmesine” ve donanımlı bir birey olarak yaşama hazır hale gelmesine destek olmaktır. Rehberliği kısaca "Bireye yönelmiş sistemli, profesyonel ve sürekli bir yardım hizmetidir" şeklinde tanımlayabiliriz. Günümüzün modern eğitim anlayışı öğrencilerin yalnızca zihinsel gelişimine yönelik olmayıp, onların kişisel, sosyal ve bilişsel tüm yönleri ile gelişimini de hedefler. Bu anlamda, okulumuzdaki rehberlik hizmetleri sadece problemi olan öğrencilere yönelik değil, tüm öğrencilere yönelik bir hizmettir.

 

ÇALIŞMA İLKELERİMİZ

Anaokulundan lise bitimine kadar bir bütünlük içerisinde yürütülen,

 • MEB’nın öngördüğü sınıf rehberlik programını, alanında uzman rehber öğretmenlerimiz sorumluluğunda uygulayan,
 • Çözüm ve süreç odaklı bir anlayışla sonuç almayı benimseyen,
 • Öğrencilerimize önem ve değer veren, olumlu ve yapıcı iletişim kuran,
 • Sadece sorununu ifade eden öğrencileri değil, bütün öğrencileri dinleyerek rehberliği etkin kılan,
 • Bütün öğrencilere ulaşan ve tüm öğrenci ve velilerin ulaşabildiği bir Rehberlik Birimi olmayı hedefleyen,
 • Okulda öğrenci ile ilişkili tüm kişilerin işbirliği ile çalışan,
 • Çalışmalarını planlı, programlı, örgütlenmiş ve profesyonel bir düzeyde uygulayan,
 • Gizlilik, eşitlik, özerklik ve kişi haklarına saygı prensiplerini ön planda tutan, öğrencilerimizin bireysel özelliklerini keşfetmelerini ve kendilerini çok yönlü geliştirmelerini destekleyen,
 • Mutlu, üreten, özgüven ve farkındalık düzeyi yüksek, farklılıklara saygılı, kendini doğru ifade edebilen kendi adına kararlar alabilen bireylerin yetişmesini ilke edinen,
 • Okulumuzun misyon ve vizyonuna gönülden bağlı,
 • Rehberlik hizmetlerinin, tüm eğitim programının ayrılmaz ve tamamlayıcı bir yanını oluşturduğunun bilincinde,
 • Meslek etiği çerçevesinde müdahale ve gerektiğinde profesyonel destek için başka kurumlara yönlendirmede bulunan,
 • Rehberlik hizmetlerinden yararlanmanın gönüllülük ilkesine dayandığı bilincinde
 • Bilimsel ilke ve esaslara uygun davranan

BİR ANLAYIŞLA, TAKIM RUHUYLA ÇALIŞIRIZ


 

       

© Copyright Gaziantep Kolej Vakfı | Tüm Hakları Saklıdır.