KULÜPLERİMİZ

İNGİLİZCE TİYATRO VE BASIN YAYIN KULÜBÜ

GKV Özel Liseleri öğrencileri  İngilizce Tiyatro Kulübü’nde  İngilizce derslerinde kazandıkları dil becerilerini kulüp öğretmenlerinin yönetiminde dünyaca ünlü müzikalleri yıl sonunda sahneye koyarak  akademik başarılarının yanı sıra sosyal yönden de edindikleri gelişimleri sunma fırsatı bulmaktadırlar. Öğrencilerimizin yeteneklerini keşfetme ve geliştirmenin yanı sıra, bir takım ruhu içinde çalışıp ortak bir ürün sunma becerilerini de desteklemekte ve ileriki hayatlarında kendilerine yardımcı olacak deneyimler kazandırmaktayız. Beraberce çalışmanın ve İngilizce edinimi için çok faydalı olan bu aktivitenin hazzına varan öğrenciler izleyicilerin beğenisine sundukları pek çok performansla büyük alkış toplamaktadır. 


SİNEMA KULÜBÜ

Öğrencilere sinema izlemenin sadece bir zaman geçirme, oyalanma aracı olmadığı aksine bir sanat, bir kültür, çok önemli bir ticari 
sektör ve özellikle de görsel teknoloji açısından çok mühim bir anlatım, aktarım aracı olduğu anlatılıyor.
Sinema adabı üzerine tartışmalar yapılıyor. Bunun yanı sıra çoğunlukla sinema tarihinde belirli bir gişe hasılatı elde etmiş veya ses 
getirmiş ve zamanla “kült film” haline gelmiş filmler izletiliyor.
Ara ara da öğrenciler arasında birlik beraberlik ruhu oluşsun, var olan beraberlik pekişsin diye öğrenci meclisi işbirliği ile lise genelinde 
“sinema günleri” tertipleniyor.


GEZİ TANITMA VE TURİZM KULÜBÜ

Gezi, Tanıtma ve Turizm Kulübü’nün amacı, öğrencilerimizin öncelikle yakın çevrelerini tanımalarıdır. Ülkemiz, ortak mirasa 
konu olan pek çok turistik değeri barındırmaktadır. Gaziantep de bu anlamda tarihî ve kültürel zenginliği bol olan kentlerimizdendir. 
Bu kulüpte öğrenciler bu değerleri tanıyacak, fark edecek ve böylece bunlara sahip çıkmak için istek duyacaklardır. 

Her yıl 11. sınıf öğrencilerimizin, İstanbul ve Ankara’daki devlet üniversitelerinin ve özel üniversitelerin sundukları imkânları görmeleri 
ve tercih edecekleri bölümleri daha yakından tanımaları amacıyla 7 günlük Üniversite Gezisi düzenlenmekteyiz. 


TOPLUMA HİZMET KULÜBÜ

Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve ilkelerine uygun olarak öğrencilerin Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı yurttaşlar olarak yetişmelerine destek olmak, insan haklarına ve demokrasi ilkelerine saygı gösteren, sosyal sorunlara karşı duyarlı olan, toplumun yaşayabileceği deprem, sel gibi felaketler ve salgın hastalıklar karşısında görev ve sorumluluk alabilen öğrenciler olmaları noktasında kendilerini geliştirmeleri ve donanımlar kazanmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla yeteneklerini geliştirebilen, bunları kendisini ve toplumun yararına kullanabilen, çevreyi koruma bilinciyle hareket edip, savurganlığı önleme ve tutumlu olabilme konusunda duyarlı olan, toplum hizmeti yapabilme konusunda kendine güvenen gençler yetişmesine çalışılacaktır.


ÇEVRE VE DOĞA KULÜBÜ

Çevre ve Doğa Kulübü’nün amacı: 

Okuldaki tüm öğrenciler ve öğretmenlere çevre duyarlılığını çeşitli aktiviteler yaparak benimsetmektir. Bu aktiviteler içinde çevre kirliliği, geri dönüşüm, ekolojik dengelerin sağlanması gibi konularda poster, sunum, proje-ürün, rapor-analiz hazırlama, geziler düzenleme, temiz çevre için çeşitli projelerle çözüm üretme bulunmaktadır. 


TÜBİTAK VE PROJE HAZIRLAMA KULÜBÜ

BİYOLOJİ

Biyoloji TÜBİTAK Proje Hazırlama Kulübü olarak iki temel hedefimiz bulunmaktadır. Bunlar, bire bir çalışmalarla öğrencilerimizi TÜBİTAK olimpiyat sınavlarına hazırlamak ve her yıl biyoloji araştırma projeleri üzerinde çalışarak başta TÜBİTAK Proje Yarışması olmak üzere çeşitli ulusal ve uluslararası proje yarışmalarına hazırlıklar yapmaktır. Öğrencilerimizin laboratuvar çalışmaları yaparak hazırlandığı bu projeler ile mevcut bilgi ve becerilerini uygulamalar yaparak hayata geçirmelerini sağlamalarına yardımcı olmaktayız.

KİMYA

Kimya TÜBİTAK Proje Hazırlama Kulübü’nde öğrencilerimizi TÜBİTAK olimpiyat sınavlarına hazırlamaktayız. Bunun için her hafta düzenli çalışmalar yaparak tüm müfredatı gözden geçirmekteyiz. Bunun yanı sıra her yıl kimya projeleri hazırlayarak TÜBİTAK Proje Yarışması ve çeşitli ulusal ve uluslararası proje yarışmalarına başvurmaktayız. Öğrencilerimizin araştırma yapmalarına ve laboratuvar çalışmalarıyla bilgi birikimlerini kullanmalarına katkıda bulunmayı hedefliyoruz.


SPOR KULÜBÜ

Kulübün amacı; öğrencilerimizin insan hakları ve demokrasi ilkelerine saygılı olmasını, kendini tanımasını, hedeflerini belirlemesini, yeteneklerini geliştirmesini ve bunları kendisi ve toplumun yararına kullanmasını, çevreyi koruma bilincine sahip olmasını, kendine ve çevresindekilere güven duymasını, planlı çalışma ve serbest zamanı etkin kullanmasını, girişimci olmasını ve bunu sürdürebilmesini, sorumlu olmayı öğrenmesini, bireysel farklılıklara saygılı olmasını, aldığı görevi sorumluluk duygusu ve istekle yapmasını, toplumsal sorunlara karşı duyarlı olmasını, grupça yapılan görevlerde fedakarlık ve kolektif çalışma ruhuna sahip olmasını sağlamaktır. 
Kulüpte; kulüp üyeleri ve okulun öğrencilerinin görüş, seziş ve buluş ufuklarını geliştirici çalışmalara yer verilir, çeşitli konularda yarışmalar düzenlenir, yarışmalara katılımı teşvik edici çalışmalar yapılır, kulüp amacına uygun sunum, film ve gösterilere yer verilir, amaca uygun konferanslar düzenlenir, törenlere etkin katılıma yardımcı olunur, toplum hizmeti ve projelerin hazırlığı ve uygulaması yapılır, çevredeki sivil ve resmi toplum kurumlarıyla işbirliği yapılır.


FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ

Fotoğrafçılık Kulübü olarak amacımız, öğrencilerimize temel fotoğraf eğitimi vermenin yanı sıra, pratik ve güncel çekim tekniklerini 
uygulamalı olarak öğretmek, onları fotoğraf sanatı ile tanıştırmak ve geleceğin fotoğraf sanatçılarının yetişmesine zemin hazırlamaktır. 

Ayrıca, yıl içinde yapılan çalışmaların yıl  sonunda sergilenmesi ile öğrencilerimizin öz güvenlerine katkıda bulunmak hedefimizdir.


KÜLTÜR EDEBİYAT ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE VE TİYATRO KULÜBÜ

Yıl içerisinde il ya da Türkiye düzeyinde düzenlenen şiir, öykü, kompozisyon yarışmalarına materyal hazırlamak, okul içi şiir okuma yarışmaları düzenleme, belirli gün ve haftalarla ilgili önceden panolara duvar gazetesi hazırlarken artık dijital duvar gazetesi hazırlama, belirli gün ve haftalarla ilgili salon programları hazırlamak, yaratıcı yazı çalışmalarıyla yazma yetisine yeni boyutlar kazandırmak için çalışmak, basın-yayın komitesinde yer alarak okul adına basılan tüm dokümanların dil, üslup ve içerik bakımından incelemesini yapmak, yıllık komitesinde yer alarak okul yıllığının yazılarının toplanması; dil, üslup ve içerik bakımından incelenmesi işini yapmak, nitelikli yayın örnekleri hazırlamak bu kulübün çalışma alanları içerisindedir.

Tiyatro Kulübü’nün öncelikli amacı öğrencilerin sanatı tüketen değil üreten bireyler olmalarını sağlamaktır. Tiyatro Kulübü, gönüllü olarak tiyatroyu seçen öğrencilerden ve danışman öğretmenlerden oluşur. Öğrencilerin kendilerini oyun, drama ve tiyatro yoluyla ifade ederek sosyalleşmelerini ve yeteneklerini geliştirmelerini sağlamak birincil amaçtır. Kulüp bünyesindeki herkes değişik düzeylerde sorumluluk alır. Sonuçtan çok süreç odaklı, bireysel gelişim perspektifli çalışmalar yapılır. Öğrenciler her hafta düzenli olarak aldıkları tiyatro eğitimiyle, bedenlerini ve seslerini kullanma becerilerini geliştirecekler, eğlenceli bir atmosfer içinde rol oynamayı, taklit etmeyi, jest ve mimiklerini kullanmayı, yaratıcılıklarını geliştirmeyi, doğru ve etkili bir şekilde konuşmayı öğrenecekler. Kulübümüzün hedefi, Türk Millî Eğitimi’nin genel amaç ve ilkelerine uygun olarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirmektir.


MÜZİK KULÜBÜ

Geleneksel kültürün öğretimi, yaygınlaştırılması ve sürekliliğinin sağlanması yanında öğrencilerimizin toplu çalışma yapmalarını ve bireysel özelliklerinin geliştirilmesini amaçlayan kulübümüzde; Müziğin teorik yapısı, icra birimleri, çalgı ve özellikler gibi konular, koro etkinliği biçiminde uygulamalı olarak verilir.


MULTI CULTURE CLUP

Multi Culture Kulübünün öncelikli amacı; farklı kültürlere,  uluslara ve inançlara sahip olan ülkeleri tanıyıp onlarla iletişime geçmek, bu toplumlara karşı hoşgörü, dayanışma ve evrensel değerler geliştirmektir. 

Kulübün bir diğer amacı ise; kulüp çalışmalarında sırasıyla ele alacağımız uluslarla ilgili haftalar, şenlikler, paneller düzenlemek, okulumuza farklı ivmeler kazandırmak ve sınırların yok olduğu günümüzde öğrencilerimizde birer dünya insanı olma düşüncesi yaratmaktır. Ayrıca bu ülkelerden kardeş okullar bulup onlarla birlikte çalışmalar yapılacaktır.

 

İnsan ve insan psikolojisi Kulübü:

  • Bu yıl açılan kulübümüzün temel amaçları:
  •  Psikolojik ögeler içeren film gösterimi ve filmin analizi yapmak
  • Psikolojik ögeler içeren kitap okumaları ve kitap üzerine sunum gerçekleştirmek
  • Öğrencileri sosyal yönden geliştirici kültürel organizasyonlar düzenlemek
  • Öğrencilerin mesleki gelişimini güçlendirmeyi amaçlayan, işbirliğini destekleyici ortak çalışma ve tartışma grupları oluşturmak
  • Sosyal gelişim ve öğrenciler arasında iletişimi kuvvetlendirmeyi amaçlayan kültürel geziler ve seminerler düzenlemektir.

MÜNAZARA KULÜBÜ

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları’nın en aktif kulüplerinden biri Münazara Kulübü’dür. Okulumuz, kazandırmayı hedeflediği akademik bilgileri kullanması konusunda Münazara Kulübü ile öğrencilerini desteklemektedir. Münazara Kulübü, sosyal aktivite saatlerinde öğrencilerimize sunduğu teorik ve pratik eğitimlerin dışında, il içinde ve il dışındaki yarışmalarla onlara farklı öğrencilerle kaynaşma ve kendilerini geliştirme imkanı da tanımaktadır. 

Özellikle gündemde olan sosyal ve siyasi olayların ve durumların tartışıldığı münazara maçlarında öğrencilerin kendilerini gelecek için hazırlaması da hedeflerimiz arasındadır. Sadece anı değerlendirmek olmayan münazara, öğrencilere okuma alanında tavsiye ettiği kültürel kitaplar ve maçlarda tartışılan güncel konularla onların entelektüel seviyelerini geliştirirken, öğrencilerin topluluk önünde kendilerini ifade edip sözlü iletişimlerini de etkili hale getirebilmelerini sağlamaktadır. 

Her geçen gün giderek büyüyen öğrenci sayısı ve yarışmalarda elde ettikleri başarılarla öğrencilerimizi geliştiren Münazara Kulübü’nde asıl olan öğrencidir. Öğrenci merkezli çalışan ve devamlılık gösteren kulübümüzün tüm öğrencilerine, katkıları için teşekkür eder, yeni öğrencilerimizi de güzel yarınlar için kulübümüze bekleriz.


CAS KOORDİNATÖRÜ

CAS programı,  IB Diploma programı içinde tamamlanması zorunlu olan bir bölümdür. IB öğrencilerinin Yaratıcılık, Spor ve Toplum Hizmeti alanlarında 2 yıl içinde toplam 150 saatlik bir programı tamamlamaları gerekmektedir. IB Diploma programı, öğrencileri akademik yönden bir bütün halinde yetiştirmeyi amaçlarken onların sosyal yönden gelişmeleri için de olanak tanımayı  ihmal etmemiş ve  CAS programının tamamlanmasını bu nedenle bir zorunluluk olarak ortaya koymuştur. 

Herkesin öğrenme stili birbirinden farklıdır ancak “Yaşayarak  Öğrenme” herkeste kesin bir öğrenme olgusunun oluşmasını sağlamaktadır. CAS programına da ilk bakıldığında Yaratıcılık, Spor ve Sosyal Hizmet faaliyetlerinin planlı ve organize bir biçimde disiplinli olarak tamamlanması yeterli gibi görülmekle birlikte asıl amaç bu faaliyetlerin mutlaka öğrencilerimizin gelecekteki hayatlarına bir şekilde etki etmesinin sağlanmasıdır. 

Bunu şöyle ifade etmek mümkündür: Öğrenciler yaptıkları faaliyetleri bir şekilde hayatlarına geçirebiliyorlarsa ve mutlaka bir şeyler öğrenebiliyorlarsa o zaman program gerçek hedefine ulaşmış demektir. Bu nedenle yapılacak faaliyetler seçilirken çok dikkat edilmeli, bir faaliyet seçerken de mutlaka şu sorulara cevap aranmalıdır:

Seçtiğim etkinlik, yeni bir rol üstlenmemi sağlıyor mu?

Yapacağım iş, gerçek amacına uygun olarak yapılan bir iş mi?

Etkinliğin, diğer insanlar ve benim için gerçekçi sonuçları var mı?

Katılımım sonucu ne öğrenmeyi umuyorum?

Bu etkinlik, diğer insanlara ne şekilde fayda sağlayabilir?

Etkinlik süresince, hangi konular üzerinde düşünme fırsatım olacak?

Cemil Alevli Kolejinde uygulanmakta olan CAS programında CAS projelerine oldukça önem vermekteyiz. Öğrencilerimiz  aktif bir biçimde CAS faaliyetlerini sürdürmektedirler. Gençlerin yetişme ve büyüme devresinde özellikle sosyal yanlarının gelişmesini sağlayacak olan bu tarz çalışmalar gelecekte de başarıya ulaşmaları için bir anahtar niteliğindedir.


ZEKA OYUNLARI VE TEKNOLOJİ KULÜBÜ

Kulübümüz kuruluşundan itibaren bünyesinde bulundurduğu oyunları, her biri kendi kulvarında değerlendirilmek üzere, bilmeyenlere tanıtan, bilenlerin ise bilgilerini paylaşmalarını sağlayan bir platformda barındırmaktadır. Kulübümüz amaç olarak benzer oyunlardan, zevklerden, yaşam noktalarından keyif alan ya da alma potansiyeli olan bireylerin bu etkinlikler sayesinde yeni arkadaşlıklar kurmalarına ve bu arkadaşlıklarını diğer kurum ve kuruluşların benzer etkinliklerinde beceri ve bilgilerini ortaya koymalarına olanak sağlamaktadır.

Kulübümüzün bünyesinde 7 oyun bulunmaktadır:

Sudoku 

Sayı-Tahmin 

Anagram 

Tangram 

Mangala 

Bloxorz 

Zeka Küpü

Okula yeni gelmiş olan ve becerilerine yön verecek bir oyun türüne katılmayı düşleyen, ya da daha önceden deneyiminin olduğu, bilgi ve becerisini geliştirmek isteyen öğrencileri hedef alan kulübümüz yıl içinde yaptığı gerek okul içi, gerek ise Türkiye çapında faaliyet gösteren etkinlikleri benzer topluluklarının üyeleri ile kişisel ilişkilerini pekiştirmektedir. 

Tüm oyun dalları sosyal ilişkileri farklı yollarda desteklediğinden kulüp üyelerimizin kişisel ilişkilere bakışı, yaklaşımları, empati becerileri günlük yaşamlarında ve gelecekte olacak iş hayatlarında onlara yardımcı olmaktadır. 

Yeni başlayan kişiler için öğretim konusunda ellerinden geleni yapan kulüp üyelerimiz ve yöneticilerimiz insanların ufak ilgi parçacıklarını büyük bir bütün haline getirmek için bilgi ve becerileri çerçevesinde her türlü katkıyı yapmaktadır.


BİNİCİLİK KULÜBÜ

Kulübümüzün amacı, her yaştan bireylere binicilik sporunu sevdirmek, güvenli ve sağlıklı koşullarda binicilik eğitimi vermek ve başarılı sporcular yetiştirmektir.

Toplumun genelde doğaya dönme özlemi, çocukların spora daha küçük yaşlarda alıştırılma isteği, velilerin çocuklarını toplumun zararlı alışkanlıklarından korumak için doğru ilgi alanlarına yönlendirme çabaları, şehir ortamında doğadan uzak büyüyen çocukların, bilgisayar ve televizyon karşısında çok uzun zaman geçirmelerine engel olma arzusu binicilik kulübümüzün gerekliliğini ortaya koyan gerçeklerden bazılarıdır.

Kulübümüzün öğrencilerimize sağladığı yararlardan bazıları: 

At üzerinde iken dengeyi sağlamaya çalışmanın yanı sıra atın binicinin isteği doğrultusunda hareket etmesini sağlamak için birçok yardım vardır. Bu yardımları uygulama çabası sırasında konsantrasyon gelişir. Dikkat dağınıklığı ortadan kalkar, odaklanma yeteneği artar. Ayrıca çabuk davranmak gerekeceği için de çocuk çok kısa zamanda karar vermeyi, insiyatif kullanmayı öğrenir ve başladığı işi bitirmeye de konsantre olur. Sonuçta kararlı ve istikrarlı olmak başarıyı getirir. Çocuk böylece başarının da tadını çıkarmaya başlar. Giderek sorumluluk duygusu gelişir. Bunlar kadar önemli olan diğer bir nokta da bireysel bir spor gibi görünen biniciliğin takım ruhunu geliştirerek çocuğa paylaşmayı öğretmesidir. 


MUN( MODEL UNITED NATIONS) ve EYP(EUROPEAN YOUTH PARLIAMENT) KULÜBÜ

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları İngilizce öğretmenleri tarafından yürütülen MUN KULÜBÜ genelde konferans, panel, çalıştay veya forum usulüyle yürütülen toplantıları kapsar. Çalışmalar İngilizce yürütülür. Öğrencilerin dünyaya karşı bakış açılarını geliştirmek ve uygulama yaparak demokrasi ilkesini pekiştirmek , öğrencilere uluslararası ilişkilerde evrensel ve  diplomatik bakış açısını kazandırmayı amaçlayan MUN ve EYP KULÜBÜ bir simülasyon çalışmasıdır.

Kulüp katılımcıları, çeşitli konferanslarda kurallar gereği kendi ülkeleri dışında bir ülke temsil ettikleri için ülkelerin politikalarını öğrenerek uluslararası ilişkilerde tarafsız bir anlayış geliştirirler.

Külüp üyelerinden oluşan delegeler Genel Kurul ve Güvenlik Konseyi’nin yan ısıra Silahsızlanma, İnsan Hakları, Sınırsal Çatışmalar, Çevre ve Hukuk Komitesi ile Ekonomi ve Sosyal Konsey toplantılarına katılarak temsil ettikleri ülkelerin çıkarlarını savunurlar. Simülasyon sırasında üretilen çözümler gerçek hayattaki çözümlerle aynıdır.

ÇALIŞMA PLANI:

Yurtiçi ve yurtdışı okullarda  organize edilen konferanslara hazırlık aşamasında   yoğun bir çalışma sürecinden geçen MUN kulübü öğrencileri, uluslararası ilişkiler, dünya sorunları ve güncel olaylarla ilgili detaylı bir araştırma içine girerler.Farklı ülkelerin bakış açılarıyla o sorunlara çözüm getirecek yasa tasarıları hazırlarlar ve bunları haftalık saatlerinde tartışarak alıştırma yaparlar.

Bu aktivite sayesinde öğrenciler, araştırma,yazma,tartışma, topluluk önünde konuşma yapma, fikirlerini ifade etme gibi beceriler edinirler.

Öğrencilerin aynı zamanda İngilizceyi kullanma,takım çalışması, liderlik becerilerini ve özellikle de özgüvenlerinin gelişimine büyük katkı sağlamaktadır.


UNIVERSITY OF CAMBRIDGE CLUB

2013-2014 Cambridge Kulübü faaliyetleri devam ediyor. Etkinlikler iki farklı seviyede bulunmaktadır: Birinci grup KET ( Key English Test ) ve ikinci grup PET ( Preliminary English Test ) seviyelerinde Mayıs ayında sınavlara girecektir. Öğrencilerimiz ona göre hazırlanmaktadır. Dört yöntemi ( Listening, Speaking, Reading ve Writing ) kullanarak öğrencilerimizin İngilizcesini geliştiriyoruz.  Faaliyetler zevkli ve hareketli geçmektedir. Kazanılacak diplomalar İngilizce seviyesini gösteren dünya çapında birer diploma sayılmaktadır. Ayrıca, PET seviyesine yetişen öğrenciler üniversite hazırlık sınıfının birinci dönemini atlamış olacaklardır. 


DANS KULÜBÜ

Bütün insanları, toplumları kayıtsız şartsız bir araya getiren, müzik eşliğinde duyguların, zarafetin harekete yansımasıdır dans.

2012 - 2013 eğitim öğretim yılı bir başlangıç oldu bizim için. Dünyaca kabul görmüş modern dansın evrenselliğini okulumuza taşıdık ve devam ettiriyoruz. Temel dansımız Salsa olmak üzere değişik tarzlarda ( Rueda, Merenque, Çaça gibi ) eğitim veriyoruz.


 “Hayatın ritmini müzikle süsleyerek zevkli hâle getirin ve dansla kalın.” 


DESTINATION IMAGINATION KULÜBÜ

Destination Imagination (DI), takımların verilen ucu açık problemleri çözmeyi içeren görevleri yerine getirdikleri ve çözümlerini turnuvalarda sundukları eğitici bir programdır. Bu çözümler bazen hayal güçlerini kullanarak yarattıkları bir kıyafet, eşya vs bazen de sergilenen  kısa bir tiyatro oyunu olabilir.

DI problem çözme görevleri ve süreci üzerine kurulmuş bir programdır. Görevlerini tamamlamak için çalışan takımlar bu süreçte yöneticilik, işbirliği, sorun giderme, ve yaratıcı ve eleştirel düşünce gibi önemli hayat becerilini öğrenirken çok da eğlenirler. Ayrıca kulübümüz çalışmaları ve turnuvalar İngilizce dilinde olacağından dillerini geliştirmek için fırsat bulacaklardır.


LİDERLİK VE GİRİŞİMCİLİK KULÜBÜ

Gençlere liderlik ve girişimcilik ruhunu aşılamak ve yeni bir vizyon kazandırmak. Günümüzde gençlerin geleceğe dair umutsuzluklarını gidermek ve hayal dünyalarını geliştirmek, okullarda Girişimcilik Kulübü kurma projesinin amaçlarındandır. 

Uluslararası bir proje haline getirerek yaygınlaşmasını ve sürdürülebildiğini sağlayarak gençlerin kendilerini yetiştirebilecekleri birer akademi haline getirmektir. Hedef yaş aralığı 15-19 yaş grubu lise öğrencileridir.  

Öğrenciler tarafından çalışmaları yürütülen bir organizasyondur. Öğrenciler ile iş dünyası, sivil toplum ve kamu arasındaki iletişimi kurma ve yakınlık sağlama araçlarından birisidir. Okul içerisinde ve okul dışında gençlerin kendilerini ifade edebildikleri ve kendilerini geliştirebildikleri seminerler düzenler. Öğrencilere faydalı olabilecek imkânları, projeleri güncel yaşamdan takip eder ve öğrencilere sunar. Aynı zamanda okul içerisinde yapılan diğer faaliyetlere destek çıkar, gerektiği zaman şirketlerle sponsorluk görüşmeleri yapar. Bu sayede yapılan iş amacına ulaşır, aynı zamanda öğrencilerin içerisindeki girişimcilik ruhu gelişir. 

İş dünyası ile öğrencileri buluşturur, iş adamları ile söyleşiler düzenler. Gençlerin kendilerini geliştirebilecekleri projeler gerçekleştirir. İl ve ilçedeki gençlere örnek teşkil edebilecek insanları okula davet eder ve öğrencilerle buluşturur.(Kaymakam, Belediye Başkanı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, vb.) Gençlerin girişimcilik ruhlarını geliştirici seminer, panel, söyleşi düzenler. Bunları düzenlerken çeşitli kurumlarla ortaklık kurar.  Okul içerisinde öğrencilerin girişimci fikirlerine sahip çıkar ve gerekli sponsorluğu bulmaya çalışır.  Gençleri kötü alışkanlıklar hakkında bilinçlendirmesi konusunda emniyet ile işbirliği yapar.  Ulusal ve uluslararası girişimcilik zirvelerine imkânlar ölçüsünde katılım sağlar. 

Öğrenci girişimcilik ruhu kazanır birlikte iş yapma becerisi gelişir. Yeni bir vizyon sahibi olur. Kurduğu yeni iletişimler ile çevresi genişler ileriye dönük “ne yapacağım” kaygısını giderir. Kendini geliştirir, ileride yapacağı meslek hakkında görerek bilgiler edinir. Edindiği bilgiye göre karar verir.


 


 

       

© Copyright Gaziantep Kolej Vakfı | Tüm Hakları Saklıdır.