ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖLÇME DEĞERLENDİRME BİRİMİ

Ölçme ve değerlendirme sistemimiz; eğitim sistemimizin ve eğitim programlarımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Genel İlkemiz, “her öğrenciyi her türlü yeni bilgiyi, kendi bireysel gelişim çizgisine uygun olarak öğrenebilir; ilkesidir. Bunun için önemli olan öğrenme sürecine karşılıklı olarak duyarlı bir şekilde yaklaşabilmektir. Okulumuzdaki tüm öğrenmelerin, hedef davranışlara yönelik ve planlı olması yüksek nitelikte bir öğretim hizmeti eşliğinde gerçekleştirilmesi ve objektif bir biçimde değerlendirilmesi önemlidir.

Düzenli uygulanan deneme sınavları sonuçlarına istinaden, öğrencilerin her bir ders için eksik oldukları konuların tespiti, öğrencilere bildirilmesi ve bu eksiklerin tamamlanması için yapılan çalışmalar ölçme değerlendirme birimimizin alanına girmektedir. Bu kapsamdaki çalışmaların temel amacı öğrencilerin edindikleri bilgi, beceri, görüş, tutum ve davranışlarda oluşan kazanımlara ne ölçüde ulaştıklarının ölçülmesi ve değerlendirilmesidir. Birimimizde öğretim faaliyetlerinin kalitesini arttırmaya yönelik projeler planlamak, her öğrenciyi kendi bireysel farklılığını göz önünde tutarak en üst düzeye çıkarmak için çalışmalar yapılmaktadır. Sınav sonuçları, ölçme değerlendirme merkezi tarafından okunarak, online olarak veli ve öğrencilere GKV Özel Okulları İnternet sitesi üzerinden duyurulmaktadır. Böylelikle eğitim öğretim sürecinin takibi ve değerlendirilmesi anlık bir şekilde takip edilebilmektedir.


 

       

© Copyright Gaziantep Kolej Vakfı | Tüm Hakları Saklıdır.