MENTÖR ÖĞRETMENLİK SİSTEMİ

GKV OKULLARINDA MENTÖRLÜK SİSTEMİ

"Kişisel Gelişim Desteği"

Mentörlük kavramının geçmişi Homer’in Odyssey’sine uzanır. Mentor Odysseus ‘un Troya savaşına gittiğinde oğluna bakan ve onu büyüten arkadaşıdır. Mentörlük kavramına bilimsel açıdan ilgi Daniel Levinson ‘un 1978’de insani gelişimle ilgili yaptığı çalışmalara uzanır. Levinson’ın teorisine göre, erken yetişkinlik dönemi bireyin yaşamında çocukluktan yetişkinliğe geçişte uğraşması gereken birçok kapsamlı işle karşı karşıya kaldığı bir dönemdir.

GKV Özel Okullarında öğrenci odaklı eğitim anlayışı çerçevesinde “Mentör Öğretmenlik” sistemi uygulanmaktadır. Okul rehberlik ve danışmanlık servisi koordinesiyle birlikte yürütülen bu sistemde, öğrenciyi daha iyi tanıma, takip edebilme ve yardımcı olabilmek hedeflenmektedir. Mentörlük sistemi, birebir öğrenci takip ve kontrolünü sağlaması nedeniyle ruhsal anlamda sağlıklı ve başarılı bireyler yetiştirmede en etkili araçlardan biridir. Rehber öğretmenler; mentör öğretmenlerle yaptıkları düzenli görüşmelerle, öğrenciye daha kısa sürede ve daha etkili bir şekilde ulaşılmasına destek olmaktadır.

Hedeflerimiz;

  • Eğitim öğretim sürecinde verimliliği arttırmak,
  • Öğrencilerin akademik başarılarını artırmak,
  • Öğrencilerin birbiriyle paylaşımlarını arttırmak,
  • Daha etkili veli-öğretmen –öğrenci iletişimi sağlamak.

 

 


 

       

© Copyright Gaziantep Kolej Vakfı | Tüm Hakları Saklıdır.