TOK (BİLGİ KURAMI)

BİLGİ KURAMI (TOK)

  • Bilgi Kuramı dersi (TOK) koşulu, diploma programının eğitim felsefesinin merkezinde yer alan üç önemli bileşenden bir tanesidir.
  • Dersin amacı öğrencilere, bilmenin çeşitli yollarını öğretmek, bilgi alanları üzerinde eleştirel düşünmelerini, kendi  kültürlerinde ve kültürlerde hatta daha geniş çerçevede bilginin rolünü ve doğasını ele alma becerilerini geliştirmektir.
  • Bilmenin farklı yollarına, bilginin farklı çeşitlerine ayrıntılı ve amaçlı bir sorgulama getiren TOK dersi, neredeyse tamamen, sorulardan oluşan bir derstir. Bu soruların temelinde de "Nasıl biliyoruz?" sorusu yatmaktadır.
  • Sorgulama, temelde öğrencilerde diğer dersleri veya konuları daha derinlemesine irdeleme ve sentez yapma alışkanlığının kazandırılmasına yöneliktir.
  • Bu derste, doğru veya yanlış cevaplar yoktur ancak yargılama, savunma ve bilgi kavramlarına ilişkin ölçütler bulunmaktadır.
  • TOK dersi, aynı zamanda öğrencinin diploma programı için tutarlılık sağlamasında önemli bir rol oynar. TOK dersinde bilginin doğasını incelemek, akademik konu alanlarını açar ve bu alanları birbirine bağlar, öğrencilere kendi bilgilerini daha bilinçli uygulayabilecekleri yolları gösterir.
  • Diploma almaya hak kazanma koşulu olarak öğrenci iki senelik program boyunca 100 saatlik TOK dersi almaktadır.

 

 

 

 


 

           
     
Copyright Gaziantep Kolej Vakfı | 2015 | Tüm Hakları Saklıdır