IB ÖĞRENEN PROFİLİ

IB ÖĞRENCİLERİNİN AŞAĞIDAKİ BECERİLERİ KAZANMASI HEDEFLENİR:

Araştıran (Inquirers)
Öğrenme merakları desteklenmektedir. Amaçlı, yapıcı araştırmalar yapmak için gereken becerileri kazanmışlardır. Yaşamları boyunca öğrenmekten zevk alan bireyler olacaklardır.

Bilgili (Knowledgeable)
Yerel ve küresel önemi olan kavramları, fikirleri ve sorunları araştırırlar. Böylelikle, kapsamlı ve dengeli dağılmış disiplinler hakkında derin bir bilgi birikimine ve anlayışa sahip olurlar.

Düşünen (Thinkers)
Mantıklı kararlar vermek ve karmaşık problemleri çözmek için düşünme becerileri gelişmiş, eleştirel ve yaratıcı bir şekilde fikir ve bilgi alabilmekte ve düşüncelerini ifade edebilmektedirler.

İletişim Kuran (Communicators)
Bilgileri, düşünceleri, birden fazla dilde yaratıcı biçimde, kendine güvenerek ve çeşitliiletişim yollarıyla algılarlar, ifade ederler. Başkalarıyla etkin ve istekli biçimde çalışırlar.

Dönüşümlü Düşünen (Reflective)
Kendi öğrenme süreçlerini, deneyimlerini dikkatle ele alırlar. Geri bildirimleri önemserler. Öğrenimlerini, kişisel gelişimlerini desteklemek için güçlü ve zayıf yönlerini ve sınırlılıklarını değerlendirebilirler.

İlkeli (Principled)
Bireylere, farklı gruplara ve toplumlara karşı değer yargıları geliştirmişlerdir. Doğruluk, adalet ve saygı anlayışının yanı sıra güvenilirlik ve dürüstlükle hareket ederler. Davranışlarının ve onların yol açtığı sonuçların sorumluluğunu üstlenirler.

Dengeli (Balanced)
Kendilerinin ve başkalarının sağlığı açısından zihinsel, bedensel ve duygusal dengenin önemini bilirler.

Açık Fikirli (Open-minded)
Kendi kültürlerini ve kişisel tarihlerini bilir ve takdir ederler. Diğer bireylerin ve toplumların bakış açılarına, değerlerine ve geleneklerine açıktırlar. Farklı bakış açılarını anlamaya ve değerlendirmeye açıklardır ve bu konudaki tecrübelerini geliştirmeye isteklidirler.

Duyarlı (Caring)
İnsanların gereksinimleri, duyguları konusunda hassastırlar ve saygılıdırlar. Empati duyguları gelişmiştir. Hizmete yönelik kişisel bağlılık duygusu taşırlar. Başkalarının yaşamları ve çevre üzerinde olumlu bir etki yaratmaya çalışırlar.

Risk Alan (Risk-takers)
Alışılmadık durumlara ve belirsizliklere cesaretle ve düşünerek yaklaşırlar. Yeni görevleri, fikirleri ve stratejileri keşfetmek için gerekli bağımsız ruha sahiptirler. İnandıklarını savunurken cesur ve anlaşılır olmaya özen gösterirler.

Cemil Alevli Koleji, öğrencilerinin bilgiye ulaşabilmelerini, edindiği bilgiyi en iyi şekilde kullanabilme ve geliştirebilmelerini ilke edinmiştir. Bu bağlamda, okulumuzda sorgulayan, eleştiri yapabilen, yaratıcı zekâsını akademik bilgisiyle bütünleştirebilen, sosyal ve toplumsal farkındalığa sahip bireyler yetiştirilmektedir.

 

 


 

           
     
Copyright Gaziantep Kolej Vakfı | 2015 | Tüm Hakları Saklıdır