EXTENDED ESSAY (UZUN DENEME)

UZUN DENEME (EE)

  • Bitirme Tezi, IB programının önemli bir parçası olan ve diploma almak için her öğrencinin yapmak zorunda olduğu bir çalışmadır.
  • Bitirme Tezi, bir ders kapsamındaki sınırlı bir konu üzerinde derinlemesine yapılan, en fazla 4000 kelime içeren yazılı bir çalışma olarak tanımlanabilir.
  • Bitirme Tezi, okuldaki EE koordinatörü ve danışman öğretmenin denetiminde gerçekleştirilir. Öğrencileri kişisel, akademik ve entelektüel açıdan geliştirmesine destek olurken araştırma, yürütme yeteneği, fikirleri ve bilgileri mantıklı ve tutarlı bir biçimde aktarma becerisinin gelişmesine de katkı sağlar. Öğrencinin kendisine olan güvenin artmasına yardımcı olan bu çalışma  aynı zamanda araştırma ve elde edilen bilginin değerlendirilmesinde kullanılan metotlar ile  öğrencinin liseden üniversiteye geçiş sürecinde kolaylık sağlar.
  • Bağımsız ve ayrıntılı bir çalışmayı içermesine rağmen tezin temelinde öğrencinin araştırma, kişisel ilgi ve fikirlerinin iletilmesi ve tartışmaların geliştirilmesine önem verilir.

 

 

 

 


 

           
     
Copyright Gaziantep Kolej Vakfı | 2015 | Tüm Hakları Saklıdır