CAS

YARATICILIK - EYLEM - HİZMET (CAS)

IB felsefesinde yer alan "bireyin bir bütün olarak eğitimi" büyük ölçüde CAS ile gerçekleştirilir.
CAS'in amacı, öğrencinin IB programı boyunca kazandırmayı hedeflediğimiz nitelik özelliklerinin (araştıran-sorgulayan, bilgili, düşünen, iletişim kuran, ilkeli, açık görüşlü,  duyarlı, riski göze alan, dengeli, dönüşümlü düşünen) geliştirmesine yardımcı olmaktır. Program boyunca IB öğrencilerinin akademik çalışmalarının yanısıra, bir grup etkinliğe katılmasını içerir.

Diploma programının merkezinde bulunan CAS, 3 alandan oluşur. IB DP öğrencileri için 18 ay boyunca bu üç başlığın tümünde çeşitli faaliyetlere katılmak ve bu alanlardan en az biriyle ilgili olan ve en az bir ay süren bir CAS projesini tamamlamak zorundadırlar.

Yaratıcılık (Creativity): ''Özgün veya yorumlayıcı bir ürüne veya performansa yol açan fikirleri keşfetmek ve genişletmek'' olarak tanımlanırken, öğrencilerin sanat ve yaratıcı düşünme ile içiçe olmaya teşvik eder. Okul müfredatı dışındaki görsel sanatlar ve gösteri sanatları, müzik, dijital tasarım, yaratıcı yazarlık, film yapımı, mutfak sanatları, el sanatları, yaratıcılık örnekleri olarak verilebilir.

EYLEM (Activity): "Sağlıklı bir yaşam tarzına katkıda bulunan fiziksel hareket" olarak tanımlanır. Okul müfredatı dışındaki, her türlü spor, dans, bahçe ve doğa işleri, hayvanlar ile yapılan etkinlikler, fiziksel etkinlik örnekleri olarak verilebilir.

HİZMET (Service): "Toplumun farklı bireylerinden insanlarla karşılıklı iş birliğine girme" olarak tanımlanır. Hizmet etkinlikleri, başkaları için ve başkaları ile beraber işler yapmak ve buna kendini adamayı gerektirir. Topluma hizmet, akademik değeri olan yeni bir öğrenme tarzına aracılık eder. Çevre projeleri, deprem yardımları, ilk yardım kursları, sivil savunma, huzurevi  ve Çocuk Esirgeme Kurumunda yapılan çalışmalar, hastanelerde hasta ziyaretleri, müzelerde gönüllü çalışma, başka okullarda maddi ihtiyacı olan öğrencilere ders verme, yardım amaçlı fon oluşturma etkinlikleri, UNICEF, toplum hizmeti  örnekleri  olarak verilebilir.
CAS’in üç öğrenme alanı, deneysel öğrenme sayesinde öğrencilerin kişisel ve kişiler arası gelişimlerini destekler ve kendilerini keşfetmelerine olanak sağlar.

CAS Aşamaları

Öğrencilerin CAS deneyimlerinde ve projelerinde gerçekleştirmek zorunda oldukları bir dizi planlama ve ön çalışmalar vardır.
Araştırma - Hazırlık-Aksiyon alma - Yansıtma-Sunma - Gösterme
Okulumuz öğrencileri CAS etkinlik ve projelerini digital ortamda oluşturmaları için managebac sistemi kullanmaktadırlar. (http//www.cemilalevlimanagebac) Tüm CAS öğrencileri etkinlik başlangıcı-etkinlik süreci ve etkinlik bitiminde CAS deneyimlerini gerçekleştirmeden önce yaptıkları araştırmaları, hazırlıkları açıklamaları, CAS deneyiminin ve projesinin nasıl gerçekleştiğini anlatmaları, CAS deneyimi ve projesi sürecinde duygu ve düşüncelerini yansıtmaları, CAS deneyimlerini ve projelerini digital ortamda sunmaları ve belgelemeleri gerekmektedir.

CAS Digital Portfolyosu (managebac)

Tüm öğrenciler, 18 ay süresince gerçekleştirdikleri CAS deneyimlerini ve projelerini kendi seçimleri olan bir porfolyoda sunmak zorundadırlar. CAS Portfolyosu, öğrencilerin 10 öğrenme kazanımını yansıtmalı ve CAS deneyimleri, CAS Projeleri ile ilgili kanıtları içermelidir. CAS Portfolyosu, öğrencilerin IB öğrenen özelliklerini yansıtmalıdır.

 

 

 


 

           
     
Copyright Gaziantep Kolej Vakfı | 2015 | Tüm Hakları Saklıdır