REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİ

REHBERLİK VE DEĞERLENDİRME

Gaziantep Kolej Vakfı Anaokulu rehberlik servisinin temel işlevi;

*Öğrencileri gerekli ortamlarda gözleyerek sorunları saptamak, etkili aile-okul-çocuk iletişimiyle en uygun çözümü üretmek,

*Çocukların kendilerini fiziksel, duyuşsal, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden tanımasına,

*Problem (sorun) çözme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır.

Rehberlik servisi bu amaçla, çocukların okul ortamına kolay uyum sağlamalarına, bireysel farklılıklarını keşfetmelerine, değişim ve gelişime açık bireyler olarak yetişmelerine yönelik gelişimsel ve önleyici rehberlik hizmetleri verir. Rehberlik servisi tarafından yaygın olarak kullanılan değerlendirme tekniklerinden bazıları şunlardır:

  • Gözlem (Sistematik - oyun alanları v.b)
  • Olay Kartları (Oluş sırasına göre - ne olmuş? neden olmuş?)
  • Aile – İnsan Çiz Testleri.
  • Oyunla Sağaltım (Sosyal beceri çalışmaları - drama - oyun).
  • Bireysel Görüşmeler.
  • Veli Görüşmeleri.
  • Değerler Eğitimi (Yardımseverlik - paylaşma - arkadaşlık v.b) Çalışmaları.
  • Denwer Gelişim Tarama Testi.
  • Okul Olgunluğu Testleri.
  • Görsel Algı Testleri


OKUL VE AİLE İŞBİRLİĞİ

Randevu alarak, belirlenen gün ve saatte öğretmen ve rehber öğretmenle veli görüşme olanağı sağlanmaktadır.
Rehberlik - Öğretmen - Veli görüşmelerinin öncelikli amacı, güçlü bir okul-aile iletişimi ile davranış problemlerine ve kişisel sıkıntılara rehberlik edilebilmesidir.
Gelişimsel eğitim çalışmalarında, çocukların neler öğrendiğini gösteren aylık programlar ve yemek listeleri velilerimize iletilmektedir.

 

 

 


© Copyright Gaziantep Kolej Vakfı | Tüm Hakları Saklıdır.