AMAÇLARIMIZ

GKV Anaokulunun Öncelikli Amaçları:

1. Çocukları sağlıklı yemek yeme, düzenli oyun oynama ve dinleme alışkanlıkları kazanmaya teşvik etmek, koordinasyon, güç ve fiziksel becerilerini geliştirmek, bu yolla fiziksel ihtiyaçlarının farkında olmalarını sağlamak,

2. Yapılan çalışma ve oynanan oyunlarda hoşgörülü ve dürüst davranmasını öğreterek sorumluluk, bağımsızlık duygularını geliştirmek, bu şekilde, yaşamdaki sosyal ortamlarda davranış özelliklerini anlamasına yardımcı olmak,

3. Başarı duygusunu tatmasına, öz saygısının gelişmesine ve sağlıklı bir ruhsal yapıya sahip olmasına yardım etmek,

4. Doğal ortamını daha iyi tanımasına şekil, cisim ve benzeri kavramları ve sayısal ilişkileri anlamasına olanak sağlamak,

5. Düşüncelerini ve duygularını dil, sanat, müzik ve hareketlerle yaratıcı olarak ifade etmesine ortam hazırlamak,

6. Gözlemleme, deney yapma, araştırma, keşfetme, düşünme, genelleme yapma ve kavramsallaştırma becerilerini geliştirmesine yardım etmektir.

 

 

 

 


© Copyright Gaziantep Kolej Vakfı | Tüm Hakları Saklıdır.