HAKKIMIZDA

EĞİTİM – ÖĞRETİM ANLAYIŞI

* 40 saat tam gün eğitim vermekte ve Fen Bilimleri - Matematik derslerinin % 68 ağırlıkta olduğu MEB Fen Liseleri Müfredatı uygulamaktadır.

* Öğrencilerimizi bilimsel araştırmaya yöneltmek, onları akademik ve teknolojik alanda tam donanımlı olarak yetiştirerek yaratıcılığa ve projeler üretmeye teşvik etmektir.

* Sayısal yetenekleri yüksek olan öğrencileri, Matematik ve Fen Bilimleri alanında en iyi şekilde yükseköğrenime hazırlamak ve ulusal dereceler elde etmektir.

* Öğrencilerimize bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilecek düzeyde İngilizce eğitimi vermektir.

* Matematik ve Fen Bilimleri alanlarında gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine yardımcı olmaktır.

* Öğrencilerimizin akademik gelişimleri psiko-sosyal ve fiziksel gelişimleri ile bir bütün olarak değerlendirilmektedir.

* Öğrencilerimizin gelişim alanları yakından izlenmekte, sorunlar anında tespit edilerek çözüm yolları üzerinde çalışılmaktadır.

* İlgi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılan çalışmalarda ilgili öğretmenler, rehberlik servisi, okul yönetimi ve ailenin işbirliği yapmasına büyük önem verilmektedir.

* “Bir dünya insanı” olabilmek ve küreselleşen dünyada etkili iletişim kurabilmek için, öğrencilerimize ana dilini en iyi şekilde kullanmanın yanında, nitelikli bir yabancı dil eğitimi de verilmektedir.

* Öğrencilerimizin, ülkemizi uluslararası platformlarda en iyi şekilde temsil etmeleri ve dünya ülkelerini tanımaları için her yıl prestijli uluslararası projeler gerçekleştirilmektedir.

AKADEMİK ÖZELLİKLER

* Okulumuz öğrencileri ile birebir ilgilenebilmek, yeteneklerini ortaya çıkarabilmek için lise bölümümüz her 9 öğrenciye bir öğretmen düşecek şekilde yapılandırılmıştır

* Okulumuz öğrencilerine her branş ve her düzeyde konu kavrama, genel tarama ve deneme testleri uygulanmaktadır.

* Üniversiteye hazırlık sürecinde sadece test odaklı değil; yorumlama gücü yüksek, kendini yazılı ve sözlü ifade edebilme yetisine sahip gençler yetiştirmeye yönelik öğretim yapılmaktadır.

* Tüm sınav sonuçları bilgisayar ortamında değerlendirilip öğrencilere anlık gelişim karneleri ile bildirilmektedir.

* Laboratuvarlarımız, spor salonlarımız ve özel dersliklerimizde öğrencilerimizin yaparak, yaşayarak öğrenmeleri için en uygun koşulları sağlayarak onlara farklı yönlerdeki becerilerini keşfetme ve sergileme olanağı yar Öğrencilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda ders saatleri dışında öğretmenlerimizle birebir ders çalışma, soru çözme ve takviye dersleri vermekteyiz.

FİZİKİ YAPI

* 3 GÖRSEL MATERYAL DESTEKLİ SUNUM SALONU

* 2 YABANCI DİL DERSLİĞİ

* 1 MÜZİK DERSLİĞİ

* 1 KONFERANS SALONU

 

 


 

       

© Copyright Gaziantep Kolej Vakfı | Tüm Hakları Saklıdır.