GKV ANADOLU LİSESİ

EĞİTİM:
ULUSLARARASI BAKALORYA PROGRAMI B DİPLOMA PROGRAMI

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IBDP), 1968 yılında kurulan ve uluslararası eğitime öncülük eden, Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (IBO) tarafından yürütülen ve sürekli güncellenerek şu anda dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinde pek çok okul tarafından uygulanan, uluslararası geçerliliği olan bir programdır. Program, öğrencilere dengeli, uluslararası bir anlayışa sahip ve aynı zamanda hayatları boyunca kültürel ve coğrafi olarak öğrencilerin değişime hazır olmasını sağlamak üzere geliştirilmiştir.

IB Programı,

 • 3 ve 11 yaş aralığını kapsayan PYP (İlk Yıllar Programı/ Primary Years Programme);
 • 11 ve 16 yaş aralığını kapsayan MYP (Ortaokul Programı /Middle Years Programme) ;
 • 16-19 yaş aralığını kapsayan ve lise eğitiminin son iki yılında uygulanan DP (Diploma Programı/Diploma Programme);
 • Ortaokulun son iki yılında öğrencilerin ilerdeki eğitim çalışmalarını destekleyen kariyer odaklı CP (Career-Related Programme) eğitim programı olmak üzere toplam dört programdan oluşmaktadır.

Öğrencileri üniversite ve sonrasına en iyi şekilde hazırlamayı hedefleyen IB Programı, “uluslararası” sıfatını taşıyan tek eğitim programı olmaya devam etmektedir. Programın gerekliliklerini yerine getirip merkezî bitirme sınavında başarılı olan öğrenciler, üniversite eğitimi ve sonrasında hayat boyu öğrenmenin gerektirdiği öz disiplini edinmektedirler. IB Programı, dünyada 146 ülkede IB tarafından akredite edilmiş 4583 okulda uygulanmaktadır. Ülkemizde, IB standartlarına sahip ve denetimden geçerek programı uygulamak üzere yetkilendirilmiş, 62 okul bulunmaktadır. Bu sayı her yıl hızla artmaktadır.

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI CEMİL ALEVLİ KOLEJİ BAKALORYA PROGRAMI

Üstün nitelikli, en az 2 yabancı dilde kendini ifade edebilen, sorumluluklarının bilincinde olan ve dünya barışı için hedefleri olan çağdaş bireyler yetiştirmeyi ilke edinen Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları, 55 yıldan bu yana sürdürdüğü öncü ve çağdaş eğitim anlayışına, 2014 yılında bünyesine IB diploma programını dâhil ederek, bölgenin ve kentin tek IB programı uygulayan okulu olma unvanına sahip olmuştur. Okulumuz sosyal ve akademik alanda bölgedeki liderlik geleneğini sürdürerek özgün ve prestijli bir eğitim kurumu olmaya devam edecektir. Merhum kurucumuz Cemil Alevli’nin eğitim hedeflerinin ışığı altında Bakalorya Diploma programı 2012 Eğitim-Öğretim yılından itibaren benimsenmiş ve programın akreditasyon çalışmaları başarı ile tamamlanmıştır. Misyonu gereği, güçlü kadrosu ile çağdaş eğitim ve öğretim ortamı sunan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri farklı kültürlere saygılı ve uluslararası anlayışla dünya sorunlarına farkındalık geliştirebilen, üstün nitelikli bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Program “uluslararası” niteliği sayesinde, öğrencilere Amerika ve Avrupa’nın bilinen üniversitelerine kabul edilme fırsatı yaratmaktadır. IB Diploma programını belirli bir puanla tamamlayan öğrencilerin IBDP’de aldıkları bazı dersler, girdikleri üniversitede kredi olarak kabul edilebilmekte olup bazı üniversiteler ise ilk yıldan muaf olmak gibi çok önemli bir ayrıcalık tanımaktadırlar. Son yıllarda okulumuzda IB Programından mezun olarak diploma almaya hak kazanan pek çok öğrencimiz de bu fırsatı değerlendirerek üniversitelerinde bazı derslerden muaf olarak bölümlerine başlamışlardır.

Yükseköğrenimini Türkiye’de tamamlamayı düşünen öğrencilerin en büyük avantajı ise IB diplomaları ile üniversite giriş sınavına olabilecek en iyi şekilde hazırlanmak ve diledikleri dalda eğitim alma şansına sahip olmaktır. Ayrıca, ülkemizde bulunan tüm vakıf üniversiteleri de, IB programından başarı ile mezun olmuş öğrencilere çeşitli burs imkânları tanıyarak başarılı IB mezunu öğrencilerinin kendilerini tercih etmesini sağlamaktadırlar.

IB programının her bir bölümünün özel bir hedefi ve değerlendirme amacı vardır, bununla birlikte program:

 • Yükseköğrenime kabul için uluslararası standartlarda dil yeterliliği kazandırma
 • Zihinsel, kişisel, duygusal ve sosyal gelişime önem vererek insanı bir bütün olarak eğitme; araştırmacı yönünü, sosyal, zihinsel ve düşünsel becerilerini ve olayları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme becerisini geliştirme amacındadır.

Diploma Programının Tamamlanması İçin Gerekli Şartlar:

 • Üç ya da dört tanesi ileri düzeyde üçü ya da iki orta düzeyde alınmak üzere altı tane ders seçilmesi; ileri düzey dersleri için en az 240, orta düzey dersleri için ise 150 saatin tamamlanması (her saat 60 dakika üzerinden).Okulumuzda 6. grup sanat dersleri yerine öğrencilere 3 ve 4. grup derslerinden seçmeli dersler önerilmektedir.
 • Bilgi ve bilgiye ulaşma, çeşitli alanlarda düşünce ve yargıların ve de öğrencilerin kişisel deneyimlerinin irdelenmesini kapsayan 100 saatlik Bilgi Kuramı (TOK) dersinin tamamlanması,
 • Öğrencinin programda geçirdiği iki seneyi (18 ay) kapsayacak olan ve devamlılık gerektiren “Yaratıcılık, Etkinlik-Spor ve Hizmet” çalışmalarından oluşan CAS programının kazanımlarının başarıyla tamamlanması. (En az 150 saat)
 • Öğrencinin kendisi tarafından belirlenen bir tez konusu ya da soru üzerine yine öğrencinin kendisinin planladığı, yürüttüğü ve 4000 kelimeyi aşmayan bir bitirme tezinin sunulması gereklidir.

                   
Diploma Programı ders grupları
1.Grup- Dil ve Edebiyat Çalışmaları

 • Dil A: Edebiyat                                              
 • Dil A: Dil ve Edebiyat
 • Dil ve Performans :

   2.Grup- Dil kazanımı

 • Dil B:
 • Sıfırdan dil öğrenimi
 • Klasik diller

 3.Grup – Bireyler ve Toplumlar

 • İşletme ve Yönetim
 • Ekonomi
 • Coğrafya
 • Tarih
 • Küresel Toplumda Bilgi Teknolojisi
 • Felsefe
 • Psikoloji
 • Sosyal ve Kültürel Antropoloji
 • Dünya Dinleri (sadece standart seviye)
 • Çevre Sistemleri ve Toplumlar

4.Grup- Fen Bilimleri

 • Biyoloji            Tasarım Teknolojisi                              Spor, egzersiz ve sağlık Bilimleri
 • Kimya              Çevre Sistemleri ve Toplumlar
 • Fizik                Bilgisayar Bilimi

5.Grup- Matematik

 • Matematik Çalışmaları (Standart seviye)
 • İleri Matematik (Yüksek seviye)
 • Matematik (Yüksek seviye)
 • Matematik (Standart seviye)

6.Grup- Sanat

 • Müzik
 • Tiyatro
 • Görsel Sanatlar
 • Dans
 • Film
 • Edebiyat ve Performans

Çevirimiçi Diploma Programı Dersleri
Öğrenciler, Pamoja Education Ltd. aracılığıyla IB Dünya Okulları tarafından sunulan yetkilendirilmiş çeşitli çevirimiçi dersine kaydolabilirler.

Gaziantep Kolej Vakfı Cemil Alevli Koleji Diploma Programı müfredat dersleri:
 1.Grup- Dil ve Edebiyat Çalışmaları

 • Türkçe A:
 • Edebiyat (Standart seviye)
 • Edebiyat (İleri Seviye)

 2.Grup- Dil kazanımı

 • İngilizce B:
 • İngilizce B (İleri Seviye)
 • İngilizce B  ( Standart Seviye)

3.Grup – Bireyler ve Toplumlar

 • İşletme ve Yönetim
 • Ekonomi
 • Psikoloji
 • Küresel Toplumda Bilgi Teknolojisi

4.Grup- Fen Bilimleri

 • Biyoloji
 • Kimya               
 • Fizik   

5.Grup- Matematik

 • Matematik Çalışmaları (Standart seviye)
 • İleri Matematik (Yüksek seviye)
 • Matematik (Yüksek seviye)
 • Matematik (Standart seviye)

6. Grup- Sanat dersleri yerine öğrencilerimize 3.Grup ve 4.Grup dersleri seçmeli ders olarak
sunulmaktadır.

DEĞERLENDİRME
Öğrenciler, programın sonunda harici IB sınav uzmanları tarafından notlandırılan yazılı sınava girerler. Öğrenciler aynı zamanda okulda ders öğretmenleri tarafından notlandırılan iç değerlendirme ödev ve sınavlardan sorumlu tutulmaktadırlar. Tüm notlandırmalar sonrasında da harici moderatörlere gönderilmektedir.
Her bir ders için verilen notlar 1(en düşük) ila 7(en yüksek) arasında değişir. Öğrenciler ayrıca Bilgi Kuramı ve uzun denemeden aldıkları toplam sonuçları için üç ek puana kadar alabilirler. Tüm program içerisinde belirli minumum performans seviyelerine ulaşmış ve yaratıcılık, eylem ve hizmet gerekliliklerine yeterli katılımda bulunmuş olmalarına bağlı olarak en az 24 puan öğrencilere diploma verilir. Bir diploma Programı öğrencisinin alabileceği en yüksek toplam puan 45’tir.

DİPLOMA PROGRAMI TEMELİ

BİLGİ KURAMI (TOK)

 • Bilgi Kuramı dersi (TOK) koşulu, diploma programının eğitim felsefesinin merkezinde yer alan üç önemli bileşenden bir tanesidir.
 • Dersin amacı öğrencilere, bilmenin çeşitli yollarını öğretmek, bilgi alanları üzerinde eleştirel düşünmelerini, kendi  kültürlerinde ve kültürlerde hatta daha geniş çerçevede bilginin rolünü ve doğasını ele alma becerilerini geliştirmektir.
 • Bilmenin farklı yollarına, bilginin farklı çeşitlerine ayrıntılı ve amaçlı bir sorgulama getiren TOK dersi, neredeyse tamamen, sorulardan oluşan bir derstir. Bu soruların temelinde de “Nasıl biliyoruz?” sorusu yatmaktadır.
 • Sorgulama, temelde öğrencilerde diğer dersleri veya konuları daha derinlemesine irdeleme ve sentez yapma alışkanlığının kazandırılmasına yöneliktir.
 • Bu derste, doğru veya yanlış cevaplar yoktur ancak yargılama, savunma ve bilgi kavramlarına ilişkin ölçütler bulunmaktadır.
 • TOK dersi, aynı zamanda öğrencinin diploma programı için tutarlılık sağlamasında önemli bir rol oynar. TOK dersinde bilginin doğasını incelemek, akademik konu alanlarını açar ve bu alanları birbirine bağlar, öğrencilere kendi bilgilerini daha bilinçli uygulayabilecekleri yolları gösterir.
 • Diploma almaya hak kazanma koşulu olarak öğrenci iki senelik program boyunca 100 saatlik TOK dersi almaktadır.

YARATICILIK –EYLEM- HİZMET (CAS)

IB felsefesinde yer alan “bireyin bir bütün olarak eğitimi” büyük ölçüde CAS ile gerçekleştirilir.
CAS'in amacı, öğrencinin IB programı boyunca kazandırmayı hedeflediğimiz nitelik özelliklerinin (araştıran-sorgulayan, bilgili, düşünen, iletişim kuran, ilkeli, açık görüşlü,  duyarlı, riski göze alan, dengeli, dönüşümlü düşünen) geliştirmesine yardımcı olmaktır.Program boyunca IB öğrencilerinin akademik çalışmalarının yanısıra, bir grup etkinliğe katılmasını içerir.

Diploma programının merkezinde bulunan CAS, 3 alandan oluşur. IB DP öğrencileri için 18 ay boyunca bu üç başlığın tümünde çeşitli faaliyetlere katılmak ve bu alanlardan en az biriyle ilgili olan ve en az bir ay süren bir CAS projesini tamamlamak zorundadırlar.

Yaratıcılık (Creativity): ''Özgün veya yorumlayıcı bir ürüne veya performansa yol açan fikirleri keşfetmek ve genişletmek'' olarak tanımlanırken, öğrencilerin sanat ve yaratıcı düşünme ile içiçe olmaya teşvik eder. Okul müfredatı dışındaki görsel sanatlar ve gösteri sanatları, müzik, dijital tasarım, yaratıcı yazarlık, film yapımı, mutfak sanatları, el sanatları, yaratıcılık örnekleri olarak verilebilir.

EYLEM (Activity): ''Sağlıklı bir yaşam tarzına katkıda bulunan fiziksel hareket'' olarak tanımlanır. Okul müfredatı dışındaki, her türlü spor, dans, bahçe ve doğa işleri, hayvanlar ile yapılan etkinlikler, fiziksel etkinlik örnekleri olarak verilebilir.

HİZMET (Service): “Toplumun farklı bireylerinden insanlarla karşılıklı iş birliğine girme'' olarak tanımlanır. Hizmet etkinlikleri, başkaları için ve başkaları ile beraber işler yapmak ve buna kendini adamayı gerektirir. Topluma hizmet, akademik değeri olan yeni bir öğrenme tarzına aracılık eder. Çevre projeleri, deprem yardımları, ilk yardım kursları, sivil savunma, huzurevi  ve Çocuk Esirgeme Kurumunda yapılan çalışmalar, hastanelerde hasta ziyaretleri, müzelerde gönüllü çalışma, başka okullarda maddi ihtiyacı olan öğrencilere ders verme, yardım amaçlı fon oluşturma etkinlikleri, UNICEF, toplum hizmeti  örnekleri  olarak verilebilir.
CAS’in üç öğrenme alanı, deneysel öğrenme sayesinde öğrencilerin kişisel ve kişiler arası gelişimlerini destekler ve kendilerini keşfetmelerine olanak sağlar.

CAS Aşamaları

Öğrencilerin CAS deneyimlerinde ve projelerinde gerçekleştirmek zorunda oldukları bir dizi planlama ve ön çalışmalar vardır.
Araştırma-Hazırlık-Aksiyon alma -Yansıtma-Sunma -Gösterme
Okulumuz öğrencileri CAS etkinlik ve projelerini digital ortamda oluşturmaları için managebac sistemi kullanmaktadırlar.(http//www.cemilalevlimanagebac) Tüm CAS öğrencileri etkinlik başlangıcı-etkinlik süreci ve etkinlik bitiminde CAS deneyimlerini gerçekleştirmeden önce yaptıkları araştırmaları, hazırlıkları açıklamaları, CAS deneyiminin ve projesinin nasıl gerçekleştiğini anlatmaları, CAS deneyimi ve projesi sürecinde duygu ve düşüncelerini yansıtmaları, CAS deneyimlerini ve projelerini digital ortamda sunmaları ve belgelemeleri gerekmektedir.

CAS Digital Portfolyosu (managebac)

Tüm öğrenciler, 18 ay süresince gerçekleştirdikleri CAS deneyimlerini ve projelerini kendi seçimleri olan bir porfolyoda sunmak zorundadırlar. CAS Portfolyosu, öğrencilerin 10 öğrenme kazanımını yansıtmalı ve CAS deneyimleri, CAS Projeleri ile ilgili kanıtları içermelidir. CAS Portfolyosu, öğrencilerin IB öğrenen özelliklerini yansıtmalıdır.

UZUN DENEME (EE)

 • Bitirme Tezi, IB programının önemli bir parçası olan ve diploma almak için her öğrencinin yapmak zorunda olduğu bir çalışmadır.
 • Bitirme Tezi, bir ders kapsamındaki sınırlı bir konu üzerinde derinlemesine yapılan, en fazla 4000 kelime içeren yazılı bir çalışma olarak tanımlanabilir.
 • Bitirme Tezi, okuldaki EE koordinatörü ve danışman öğretmenin denetiminde gerçekleştirilir. Öğrencileri kişisel, akademik ve entelektüel açıdan geliştirmesine destek olurken araştırma, yürütme yeteneği, fikirleri ve bilgileri mantıklı ve tutarlı bir biçimde aktarma becerisinin gelişmesine de katkı sağlar. Öğrencinin kendisine olan güvenin artmasına yardımcı olan bu çalışma  aynı zamanda araştırma ve elde edilen bilginin değerlendirilmesinde kullanılan metotlar ile  öğrencinin liseden üniversiteye geçiş sürecinde kolaylık sağlar.
 • Bağımsız ve ayrıntılı bir çalışmayı içermesine rağmen tezin temelinde öğrencinin araştırma, kişisel ilgi ve fikirlerinin iletilmesi ve tartışmaların geliştirilmesine önem verilir.

 

 

 

 


 

           
     
Copyright Gaziantep Kolej Vakfı | 2015 | Tüm Hakları Saklıdır